Tuesday, October 19, 2010

Polgáry. [Kempelen]

Sieb&NI&Kemp&Orosz&MNZS&Petri's Polgary adatai


Polgáry. [Kempelen]

Polgáry.
 Czímerpecsét Pestmegye levéltárában. (Kősz. 298.)

Polgáry. [Kempelen]

Polgáry.
 A czímeres levelet II. Ferdinándtól 1630. jan. 3. P. Ambrus nyert (Ered. P. Gáspár tulajd. Lukács fia Gáspár 1727. Hevesmegyétől kap nemességéről bizonyitványt. – Leszármazás:
Ambrus nemesség szerző; Lukács; Gáspár Egerfarnoson birtokos 1709; János 1727-ben nemesi bizonylatot kap.; István; Albert; Sándor; Gáspár * Ároktőn; Károly; † László; Gyula; Gyula; Ilona; Miklós; Erzsike; Sándor; Margit Kerekes Ferencz; Béla; Lajos; Ilona.

Vö. Orosz 236.; Forgon II-191.; részben Budaházy Béla közlése.

Polgáry. [Kemp.-Pót]

Polgáry.
 (VIII. K. 370–1.) A család részletezett adatai a következők:
A címereslevelet II. Ferdinándtól 1630. jan. 3. Polgáry Ambrus kapta. Kihirdette 1633. Gömörmegye. A család Egerfarmoson volt birtokos s 1727. kapott Hevesmegyétől nemesi bizonyítványt Lukács fia Gáspár. A kiterjedt család egyik ágának leszármazását az alábbi táblázat tünteti fel:
Sándor sz. 1814. X/28. † 1878. IX/28. 1842. XI/14. Egerfarmos: Zovill Mária; Gáspár * 1845. VIII/3. † 1913. XI/12. kassai Kassay Júlia; Károly * 1847. V/30. bresztyennei Brestyenszky Ilona; László * 1849. IX/2. † 1892.; Gyula * 1853. III/7. † 1929. XII/8. Soldos Sára; Mária †; Mária; Elemér; Jolán Vass Sándor; László Alberth Mária; Gyula 1873–1917.; József †; Imre †; Ilona Polgáry József; Aranka; György; József; Miklós * 1879. XI/12. benici és micsinyei Beniczky Ilona (esk. 1905. VIII/5. Eger); Sándor * 1882. III/2. Visnyovszky Margit (esk. 1908. VIII/25. Szihalom); Margit abaujszántói Kerekes Ferenc; István * 1886. Nováky Gizella; Lajos * 1889. 1919. II/2.: Stibló Izabella; Ilona kajali Puskás Emil mérnök; Sándor * 1919. XI/20.; Magda * 1921. I/7.; István * 1922. † …; Lajos * 1925. I/15.; Sándor * 1910 †; István* 1912. †; László * 1913. X/15.; Klára * 1918. VII/7.; Pál * 1906. XII/12. Legányi Mária; Ilona * 1909. VI/8. Michnik István.

Polgáry [Orosz-H]

Polgáry
.II. Ferdinandtól 1630. évi jan. 3-án P. Ambrus, Imre és Lukács nyerték anemeslevelet, melyet 1633. évben Gömörmegye hirdetett ki. Lukács fia Gáspár1709. évben egerfarmosi birtokos volt, az 1724. évi investigatió is ott találtas 1727. évben János nevű fiával együtt nemességi bizonyitványt nyert. ElvétvePolgár néven is előfordul. (1709. év 486. jkl. 1727. év 128. sz.)

No comments:

Post a Comment