Sunday, November 21, 2010

ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei

Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei

Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1561.04.21.
Reference number:1343
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy János deák (litteratus) a következő feleletet adta idősebb Ráskay Ferenc (egregius) érdekében: a perbe hívott fél a vármegye által kiadott oklevéllel nyilvánvalóan bebizonyította, hogy a felperes fél, Ráskay Krisztina asszony, petropolyai Horváth Ferenc házastársa azért hozatta a törvényszék elé az osztálylevelet, hogy segítségével bebizonyítsa: ama jószágok egyaránt megilletik őt és Ráskay Ferencet. Ámde a legkevésbé sem tagadja senki, hogy a nevezett asszony nem a testvére Ráskay Ferencnek és ennélfogva nem is ugyanolyan jogokkal illetik meg a jószágok, hiszen azoknak csakis a férfiágra kellene szállniok. Ha tehát azt mondja, hogy azonos jogok illetik meg őt és Ráskay Ferencet az osztálylevél alapján, akkor bizonyítsa is be ezt az előterjesztésének megfelelően. Az ország törvényeiben ugyanis benne foglaltatik, hogy a felperesnek mindig készen kell állnia a bizonyításra – miért nem áll készen tehát most a nevezett asszony arra? Ő lenne köteles bemutatni a jogcímeit igazoló okleveleket. – Lasztóczy János deák a továbbiakban kijelenti, hogy a nőági leszármazottak nem törvényesen, hanem hatalmaskodás által kerültek a perbe vont jószágok birtokába, amint azt az ebben a perben a királyi kúrián meghozott ítélet is bizonyítja. Néhai Ráskay István halála után ugyanis az előbb mondott birtokokat Bebek Ferenc foglalta el hatalmaskodás útján, akkor, amikor idősebb Ráskay Ferenc az ura szolgálatában lévén, nem tartózkodott otthon, ifjabb Ráskay Ferenc pedig még kiskorú gyermek volt. A nőági leszármazottak tehát nem pereskedés eredményeképpen és nem a jog rendje szerint, hanem hatalmaskodás által kerültek ezeknek a jószágoknak a birtokába és jelenleg is az által vannak benne: ennek megfelelően nekik kell bizonyítaniuk, azaz legyenek kötelesek bemutatni azokat az okleveleiket, amelyek alapján állítják, hogy e jószágok egyaránt megilletik a férfiágat és a nőágat.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1343
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLLasztóczy János deák (litteratus) a következő feleletet adta idősebb Ráskay Ferenc (egregius) érdekében: a perbe hívott fél a vármegye által kiadott oklevéllel nyilvánvalóan bebizonyította, hogy a felperes fél, Ráskay Krisztina asszony, petropolyai Horváth Ferenc házastársa azért hozatta a törvényszék elé az osztálylevelet, hogy segítségével bebizonyítsa: ama jószágok egyaránt megilletik őt és Ráskay Ferencet. Ámde a legkevésbé sem tagadja senki, hogy a nevezett asszony nem a testvére Ráskay Ferencnek és ennélfogva nem is ugyanolyan jogokkal illetik meg a jószágok, hiszen azoknak csakis a férfiágra kellene szállniok. Ha tehát azt mondja, hogy azonos jogok illetik meg őt és Ráskay Ferencet az osztálylevél alapján, akkor bizonyítsa is be ezt az előterjesztésének megfelelően. Az ország törvényeiben ugyanis benne foglaltatik, hogy a felperesnek mindig készen kell állnia a bizonyításra – miért nem áll készen tehát most a nevezett asszony arra? Ő lenne köteles bemutatni a jogcímeit igazoló okleveleket. – Lasztóczy János deák a továbbiakban kijelenti, hogy a nőági leszármazottak nem törvényesen, hanem hatalmaskodás által kerültek a perbe vont jószágok birtokába, amint azt az ebben a perben a királyi kúrián meghozott ítélet is bizonyítja. Néhai Ráskay István halála után ugyanis az előbb mondott birtokokat Bebek Ferenc foglalta el hatalmaskodás útján, akkor, amikor idősebb Ráskay Ferenc az ura szolgálatában lévén, nem tartózkodott otthon, ifjabb Ráskay Ferenc pedig még kiskorú gyermek volt. A nőági leszármazottak tehát nem pereskedés eredményeképpen és nem a jog rendje szerint, hanem hatalmaskodás által kerültek ezeknek a jószágoknak a birtokába és jelenleg is az által vannak benne: ennek megfelelően nekik kell bizonyítaniuk, azaz legyenek kötelesek bemutatni azokat az okleveleiket, amelyek alapján állítják, hogy e jószágok egyaránt megilletik a férfiágat és a nőágat.
KODA1561.04.21.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0192.ecwDate of assembly:1561.05.05.
Reference number:1460
Place:Zemplén oppidum
Description:Malomy György és fia, Malomy István a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kéretett két határnapon is néhai Telekessy Imre özvegyétől (magnifica) egy jobbágytelket, amelyen jelenleg Tihan György (providus) lakik. Ő pedig (a kéretett jobbágy?) azt a jelentést tette, hogy a következő törvényszéki ülésig Keresztes János úr tudomására fogja hozni a dolgot.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
képhez


LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1460
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLMalomy György és fia, Malomy István a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kéretett két határnapon is néhai Telekessy Imre özvegyétől (magnifica) egy jobbágytelket, amelyen jelenleg Tihan György (providus) lakik. Ő pedig (a kéretett jobbágy?) azt a jelentést tette, hogy a következő törvényszéki ülésig Keresztes János úr tudomására fogja hozni a dolgot.
KODA1561.05.05.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563

Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1561.05.05.
Reference number:1441
Place:Zemplén oppidum
Description:Szilvásújfalussy Tamás Vékey Imre szolgabíró által idéztetett Lasztóczy Boldizsár ellen, azért, mert hatalmasul elfoglalta és birtokában tartja az idéztető fél jószágait és birtokjogait, amelyek tudniillik anyjáról szállottak reá és amelyekért ő törvény elé is akar állni a nevezett Szilvásújfalussy Tamással.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
képhez


LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1441
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLSzilvásújfalussy Tamás Vékey Imre szolgabíró által idéztetett Lasztóczy Boldizsár ellen, azért, mert hatalmasul elfoglalta és birtokában tartja az idéztető fél jószágait és birtokjogait, amelyek tudniillik anyjáról szállottak reá és amelyekért ő törvény elé is akar állni a nevezett Szilvásújfalussy Tamással.
KODA1561.05.05.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0204.ecw

Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1561.05.05.
Reference number:1439
Place:Zemplén oppidum
Description:Kiadatott az ítéletlevél Lasztóczy Gergely (egregius) számára Újfalussy Tamás ellen, aki tudniillik a szabad úton lerakatta a felperes szekeréről a fát. A pervesztes fél köteles előállítani Görömbölyi Márton nevű jobbágyát is.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1439
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLKiadatott az ítéletlevél Lasztóczy Gergely (egregius) számára Újfalussy Tamás ellen, aki tudniillik a szabad úton lerakatta a felperes szekeréről a fát. A pervesztes fél köteles előállítani Görömbölyi Márton nevű jobbágyát is.
KODA1561.05.05.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0204.ecw
KEP


Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1561.05.05.
Reference number:1421
Place:Zemplén oppidum
Description:Balogdy István, mint felperes nem jelent meg Lasztóczy Gergely ellen, ezért a törvényszék elmarasztalta a királyi büntetésben. Felmentő levelet kell tehát az alperes számára írni ebben a perben, amelynek tárgya valamely irtványföldeknek a hatalmasul való elfoglalása.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1421
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLBalogdy István, mint felperes nem jelent meg Lasztóczy Gergely ellen, ezért a törvényszék elmarasztalta a királyi büntetésben. Felmentő levelet kell tehát az alperes számára írni ebben a perben, amelynek tárgya valamely irtványföldeknek a hatalmasul való elfoglalása.
KODA1561.05.05.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0202.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1561.04.21.
Reference number:1332
Place:Zemplén oppidum
Description:Polyánkai Csapy László a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kéretett valamely szőlőt eszenyi Csapy Ferenctől, amely szőlő Gálszécs oppidum szőlőhegyén fekszik és amelyet jelenleg Csapy Ferenc egyik jobbágya, név szerint Koszos Lukács (providus) birtokol; ez a szőlő azelőtt Polyánka possessio egyházának a birtokában volt.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1332
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLPolyánkai Csapy László a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kéretett valamely szőlőt eszenyi Csapy Ferenctől, amely szőlő Gálszécs oppidum szőlőhegyén fekszik és amelyet jelenleg Csapy Ferenc egyik jobbágya, név szerint Koszos Lukács (providus) birtokol; ez a szőlő azelőtt Polyánka possessio egyházának a birtokában volt.
KODA1561.04.21.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0190.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1561.04.21.
Reference number:1321
Place:Zemplén oppidum
Description:Perényi Gábor úr (spectabilis et magnificus) prokurátoraiul vallotta Paczoth Jánost, Panyithy Jánost, Lasztóczy János deákot (littertus), Rákóczi Jánost és Nagy Mátét.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1321
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLPerényi Gábor úr (spectabilis et magnificus) prokurátoraiul vallotta Paczoth Jánost, Panyithy Jánost, Lasztóczy János deákot (littertus), Rákóczi Jánost és Nagy Mátét.
KODA1561.04.21.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0190.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1561.04.21.
Reference number:1320
Place:Zemplén oppidum
Description:Perényi Gábor úr (spectabilis et magnificus) a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Klára asszonytól (nobilis), néhai Ráskay Mihály özvegyétől Veres Andrást (providus).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1320
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLPerényi Gábor úr (spectabilis et magnificus) a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Klára asszonytól (nobilis), néhai Ráskay Mihály özvegyétől Veres Andrást (providus).
KODA1561.04.21.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0190.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1561.02.03.
Reference number:1222
Place:Zemplén
Description:Rákóczi János házastársának, Kassuhy Julianna aszszonynak a személyében a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és LasztóczyJános esküdt által kérette a Miglészen lakó Bánóczy Jánost (providus) Nyomárkay Gergelytől.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1222
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLRákóczi János házastársának, Kassuhy Julianna aszszonynak a személyében a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette a Miglészen lakó Bánóczy Jánost (providus) Nyomárkay Gergelytől.
KODA1561.02.03.
HELYZemplén
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0173.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1561.01.20.
Reference number:1193
Place:Zemplén
Description:Lasztóczy György deák (litteratus) prokurátorául vallotta Oroghványi Gergelyt.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1193
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLLasztóczy György deák (litteratus) prokurátorául vallotta Oroghványi Gergelyt.
KODA1561.01.20.
HELYZemplén
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0169.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1561.01.20.
Reference number:1187
Place:Zemplén
Description:Malomy György a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kéretett néhai Telekessy Imre (magnificus) özvegyétől egy jobbágyhelyet, amelyen jelenleg Tihán György lakik. – A nevezettek elmulasztották a jobbágyhely visszaadását.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1187
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLMalomy György a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró ésLasztóczy János esküdt által kéretett néhai Telekessy Imre (magnificus) özvegyétől egy jobbágyhelyet, amelyen jelenleg Tihán György lakik. – A nevezettek elmulasztották a jobbágyhely visszaadását.
KODA1561.01.20.
HELYZemplén
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0169.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1561.01.20.
Reference number:1160
Place:Zemplén
Description:A vármegye közönsége a következő határozatot hozta: mivel a Lasztóczy Dorottya asszony (nobilis) számára és Vékey Imre ellen kiadott parancslevél másolatának az elejére nincs odaírva az alispán neve, ezért a kibocsátó levelet érvényteleníteni kell.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1160
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLA vármegye közönsége a következő határozatot hozta: mivel a Lasztóczy Dorottya asszony (nobilis) számára és Vékey Imre ellen kiadott parancslevél másolatának az elejére nincs odaírva az alispán neve, ezért a kibocsátó levelet érvényteleníteni kell.
KODA1561.01.20.
HELYZemplén
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0165.ecw
rchives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1561.01.20.
Reference number:1157
Place:Zemplén
Description:Rákóczi János Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által (idem medio eorundem, lásd az előző bejegyzést) kérette Homonnay Gáspártól a jelenleg Vásárhely possessióban lakó Kerecz Istvánt (providus), aki tőle szökött el gonosz módon.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1157
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLRákóczi János Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által (idem medio eorundem, lásd az előző bejegyzést) kérette Homonnay Gáspártól a jelenleg Vásárhely possessióban lakó Kerecz Istvánt (providus), aki tőle szökött el gonosz módon.
KODA1561.01.20.
HELYZemplén
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0165.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1561.01.20.
Reference number:1156
Place:Zemplén
Description:Rákóczi János a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Nyomárkay Gergelytől Bánóczy Jánost (providus), aki most Miglészen lakik és a saját akaratából kíván a kérető földesurasága alá költözni.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
képhez

Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.12.22.
Reference number:1131
Place:Zemplén oppidum
Description:Kozmay Ilona asszony (nobilis), Suta János (providus) házastársa a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és LasztóczyJános esküdt által kéretett egy szőlőt Kozmay Jánostól, amely szőlő Kozmafalva possessio szőlőhegyén fekszik. Ő pedig azt a jelentést tette, hogy a törvény útján bárhol meg tudja találni.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1131
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLKozmay Ilona asszony (nobilis), Suta János (providus) házastársa a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kéretett egy szőlőt Kozmay Jánostól, amely szőlő Kozmafalva possessio szőlőhegyén fekszik. Ő pedig azt a jelentést tette, hogy a törvény útján bárhol meg tudja találni.
KODA1560.12.22.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0160.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.10.21.
Reference number:1122
Place:Zemplén oppidum
Description:Ramocsa György a Besztercebányán kiadott köztörvények cikkelyeiben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Báry Gáspártól néhai Báry Lénártnak – tudniillik házastársa, Báry Potenciána asszony (nobilis) atyjának – a hagyatékát: a nemesi kúriát, két szőlőt Bári possessio szőlőhegyén, valamint a szántóföldeket és a réteket. – Ramocsa György kérette az ügyben az alispán úr pecsétjét is.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.10.21.
Reference number:1112
Place:Zemplén oppidum
Description:Vitányi Katalin asszony, néhai Vékey Domonkos özvegye az egyik részről, a másik részről pedig Lasztóczy Gáspár és Lasztóczy Zsigmond már korábban magukra vállalták, hogy ha a közöttük folyó perlekedésben nem fogadnák el a választott bírák ítéletét és nem alkalmaznák ahhoz magukat, akkor a törvényszék a szokott 100 forint összegű bírsággal sújtsa a vétkes félt s azt az alispán úr minden késedelem nélkül hajtsa is be rajta. – Már most a tanúbizonyságok vallásából kiderül, hogy a nevezett Vitányi Katalin nem Lasztócy Zsigmonddal és Lasztóczy Gáspárral egyidőben, hanem korábban szüreteltette le a szőlőket: ezért a vármegye közönsége úgy ítélkezett, hogy a választott bírák ítéletének a semmibe vétele miatt marasztaltassék el abban a büntetésben, amelyet magára vállalt, azért pedig, amiért nem tisztelte az alispán úr pecsétjét, szenvedjen el 12 forint bírságot, ráadásul a bor fele részét legyen köteles átadni az árva gyermeknek, tudniillik Boros Mártonnak. – Az ügyben meg kell írni a kiküldő levelet.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1112
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLVitányi Katalin asszony, néhai Vékey Domonkos özvegye az egyik részről, a másik részről pedigLasztóczy Gáspár és Lasztóczy Zsigmond már korábban magukra vállalták, hogy ha a közöttük folyó perlekedésben nem fogadnák el a választott bírák ítéletét és nem alkalmaznák ahhoz magukat, akkor a törvényszék a szokott 100 forint összegű bírsággal sújtsa a vétkes félt s azt az alispán úr minden késedelem nélkül hajtsa is be rajta. – Már most a tanúbizonyságok vallásából kiderül, hogy a nevezett Vitányi Katalin nem Lasztócy Zsigmonddal és Lasztóczy Gáspárral egyidőben, hanem korábban szüreteltette le a szőlőket: ezért a vármegye közönsége úgy ítélkezett, hogy a választott bírák ítéletének a semmibe vétele miatt marasztaltassék el abban a büntetésben, amelyet magára vállalt, azért pedig, amiért nem tisztelte az alispán úr pecsétjét, szenvedjen el 12 forint bírságot, ráadásul a bor fele részét legyen köteles átadni az árva gyermeknek, tudniillik Boros Mártonnak. – Az ügyben meg kell írni a kiküldő levelet.
KODA1560.10.21.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0156.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.10.08.
Reference number:1076
Place:Zemplén oppidum
Description:Vágássy Pál protestációt terjesztett elő Gyulaffy Fruzsina asszonynak (magnifica), néhai Homonnai Drugeth Gábor (magnificus) özvegyének a személyében Perényi Gábor (spectabilis et magnificus) ellen, azért, mert a vármegye egyik korábbi, Gálszécs oppidumban tartott közgyűlésén Lasztóczy János deák (litteratus) tiltakozott, azt állítván, hogy a nevezett Fruzsina asszony Kisfalud és Cséke possessiókra küldte a szervitorait, akik lovakat vettek el az ott lakó jobbágyoktól. Ez a tiltakozás azonban jogtalan volt.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1076
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLVágássy Pál protestációt terjesztett elő Gyulaffy Fruzsina asszonynak (magnifica), néhai Homonnai Drugeth Gábor (magnificus) özvegyének a személyében Perényi Gábor (spectabilis et magnificus) ellen, azért, mert a vármegye egyik korábbi, Gálszécs oppidumban tartott közgyűlésén Lasztóczy János deák (litteratus) tiltakozott, azt állítván, hogy a nevezett Fruzsina asszony Kisfalud és Cséke possessiókra küldte a szervitorait, akik lovakat vettek el az ott lakó jobbágyoktól. Ez a tiltakozás azonban jogtalan volt.
KODA1560.10.08.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0152.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.10.08.
Reference number:1074
Place:Zemplén oppidum
Description:Azary Márton a vármegye Gálszécs oppidumban tartott közgyűlésének a helyszínén önként, szabadon és senki által sem kényszerítve a következő vallást tette: abban a perben, amelyet Kassuhy Ambrus ellen folytatott – aki tudniillik a Gálszécs oppidumban tartott vásárban megverte és az arcán megsebesítette őt – egyezségre lépett a nevezett alperessel Azary Lukács, Pelejthey Bálint, Sztárnay Ferenc, Pósa Zsigmond, Lasztóczy János esküdt és Bessenyey Pál előtt. Ezen egyezség szerint Kassuhy Ambrus 26 forintot fog kifizetni Azary Mártonnak, oly módon, hogy a sértett fél az összeg felét Keresztelő Szent János ünnepén (augusztus 29-én), a másik felét pedig Szent Mihály ünnepén (szeptember 29-én) fogja megkapni.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1074
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLAzary Márton a vármegye Gálszécs oppidumban tartott közgyűlésének a helyszínén önként, szabadon és senki által sem kényszerítve a következő vallást tette: abban a perben, amelyet Kassuhy Ambrus ellen folytatott – aki tudniillik a Gálszécs oppidumban tartott vásárban megverte és az arcán megsebesítette őt – egyezségre lépett a nevezett alperessel Azary Lukács, Pelejthey Bálint, Sztárnay Ferenc, Pósa Zsigmond, Lasztóczy János esküdt és Bessenyey Pál előtt. Ezen egyezség szerint Kassuhy Ambrus 26 forintot fog kifizetni Azary Mártonnak, oly módon, hogy a sértett fél az összeg felét Keresztelő Szent János ünnepén (augusztus 29-én), a másik felét pedig Szent Mihály ünnepén (szeptember 29-én) fogja megkapni.
KODA1560.10.08.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0152.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.10.08.
Reference number:1065
Place:Zemplén oppidum
Description:Csapy László a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre ésLasztóczy János esküdt által (medio eorundem, lásd az előző bejegyzést) kérette szökött jobbágyát, Marcis Tamást (providus) idősebb Soós Györgytől.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1065
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLCsapy László a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre és Lasztóczy János esküdt által (medio eorundem, lásd az előző bejegyzést) kérette szökött jobbágyát, Marcis Tamást (providus) idősebb Soós Györgytől.
KODA1560.10.08.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0150.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.10.08.
Reference number:1064
Place:Zemplén oppidum
Description:Polyánkai Csapy László és Majos Katalin asszony, néhai polyánkai (de eadem) Csapy Ferenc özvegye a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre ésLasztóczy János esküdt által kérette Sáska János nevű szökött jobbágyát (providus) Soós Istvántól.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1064
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLPolyánkai Csapy László és Majos Katalin asszony, néhai polyánkai (de eadem) Csapy Ferenc özvegye a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre és Lasztóczy János esküdt által kérette Sáska János nevű szökött jobbágyát (providus) Soós Istvántól.
KODA1560.10.08.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0150.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.10.08.
Reference number:1060
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy György deák (litteratus) mindenkit prokurátorául vallott.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1060
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLLasztóczy György deák (litteratus) mindenkit prokurátorául vallott.
KODA1560.10.08.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0150.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.08.29.
Reference number:1055
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Gáspár és Lasztóczy Zsigmond (nobiles) az egyik részről, a másik részről pedig Vitányi Katalin asszony, néhai Vékey Domonkos özvegye a főispán és az alispán urak, valamint a vármegye teljes közönsége előtt a szokásos törvényszéki büntetés terhe alatt kötelezték magukat arra, hogy valamely választott bírák által Lasztóc possessio helyszínén, a Keresztelő Szent János fejevételének az ünnepét követő vasárnapon (szeptember 1-én) felülvizsgáltatják mindazokat a viszálykodásokat, amelyek közöttük fennállnak. Ha pedig a nevezett felek valamelyike nem akarná elfogadni a mondott választott bírák ítéletét, abban az esetben az alispán úr felhatalmazást kap arra, hogy akár végrehajtás útján is megvegye rajta a fent írt büntetést.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1055
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLLasztóczy Gáspár és Lasztóczy Zsigmond (nobiles) az egyik részről, a másik részről pedig Vitányi Katalin asszony, néhai Vékey Domonkos özvegye a főispán és az alispán urak, valamint a vármegye teljes közönsége előtt a szokásos törvényszéki büntetés terhe alatt kötelezték magukat arra, hogy valamely választott bírák által Lasztóc possessio helyszínén, a Keresztelő Szent János fejevételének az ünnepét követő vasárnapon (szeptember 1-én) felülvizsgáltatják mindazokat a viszálykodásokat, amelyek közöttük fennállnak. Ha pedig a nevezett felek valamelyike nem akarná elfogadni a mondott választott bírák ítéletét, abban az esetben az alispán úr felhatalmazást kap arra, hogy akár végrehajtás útján is megvegye rajta a fent írt büntetést.
KODA1560.08.29.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0150.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.07.22.
Reference number:1049
Place:Zemplén oppidum
Description:Vitányi Anna asszony (nobilis), Lasztóczy Gergely (nobilis) házastársa prokurátort vallott.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1049
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLVitányi Anna asszony (nobilis), Lasztóczy Gergely (nobilis) házastársa prokurátort vallott.
KODA1560.07.22.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0148.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.07.08.
Reference number:1016
Description:Ramocsa György a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Lasztóczy János deák (litteratus) és Herestyény Gáspár szolgabíró által kéretett Báry Lénárttól egy szőlőt, valamint egy nemesi udvarházat a szántóföldekkel, rétekkel és minden egyéb tartozékaival együtt. Báry Lénárt azonban elmulasztotta a mondott jószágok visszaadását és hatalmasul mind a mai napig magánál tartja azokat.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1016
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLRamocsa György a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Lasztóczy János deák (litteratus) és Herestyény Gáspár szolgabíró által kéretett Báry Lénárttól egy szőlőt, valamint egy nemesi udvarházat a szántóföldekkel, rétekkel és minden egyéb tartozékaival együtt. Báry Lénárt azonban elmulasztotta a mondott jószágok visszaadását és hatalmasul mind a mai napig magánál tartja azokat.
KODA1560.07.08.
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0144.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.07.08.
Reference number:1013
Description:Kozmay Ilona asszony, Szabó János (providus) házastársa a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kéretett Kozmay Jánostól egy szőlőt, amely ugyanazon Kozmafalva possessio szőlőhegyén fekszik.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1013
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLKozmay Ilona asszony, Szabó János (providus) házastársa a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kéretett Kozmay Jánostól egy szőlőt, amely ugyanazon Kozmafalva possessio szőlőhegyén fekszik.
KODA1560.07.08.
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0144.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.04.22.
Reference number:979
Place:Zemplén oppidum
Description:A választott bírák névsora: az alispán úr, Morvay György, Atyay Lőrinc, Újfalussy Lázár, Pazdicsy Ágoston, Pósa Péter, Lasztóczy János, Vékey Imre, LasztóczyAndrás szolgabíró, Mihály deák (litteratus), a vármegye jegyzője és Bacskay János.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

Archives : Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei LevéltárDatabase: Minutes of corporate bodiesType: ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.10.02.
Reference number:751
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Péter Herestyény Gáspár szolgabíró által idéztetett a másik Lasztóczy Péter és veje, Török Tamás ellen, azért, mert kivágatta a panaszosok kertjét. Az idézett fél köteles előállítani Lőke Balázst, Tóth Andrást és Szamár Pált is.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez
Date of assembly: 1560.04.01.Reference number: 941Place: Gálszécs oppidumDescription: Lasztóczy Benedek deák (litteratus) és Atyay Lőrinc érdekében esedező levelet kell írni.
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.03.18.
Reference number:896
Place:Zemplén oppidum
Description:Komoróczy György a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Tussay Lászlótól Deák Balázst.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.01.15.
Reference number:869
Place:Zemplén oppidum
Description:Herestyény Gáspár szolgabíró Gatályi András szolgabíró által idéztetett Szabó János és Lasztóczy Anna asszony (generosa) ellen, azért, mert az éjszaka csöndjében fegyveres kézzel rátört a panaszosok lakóházára és ott hatalmasul halált okozó sebekkel illette őket.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.10.16.
Reference number:826
Place:Zemplén oppidum
Description:A vármegye közönsége a következő határozatot hozta: Herestyény Gáspár szolgabíró kivetheti Tóth Jánost (providus) és feleségét Katalin asszonynak, néhai LasztóczyJános özvegyének a házából.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.10.16.
Reference number:820
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Gáspár és Pósa Zsigmond, valamint Katalin asszony, néhai LasztóczyJános özvegye a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Vékey Domonkos özvegyétől a nemesi udvarházuk fele részét és a négy forint adósságot, valamint Asztalos (Mensipar) Péter végrendelkező levelét.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.10.16.
Reference number:819
Place:Zemplén oppidum
Description:A leleszi Szent Kereszt egyház tisztelendő prépostja a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Possay Györgytől a Legenye possessióban lakó Tóth Pétert (providus).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez

LEVEBAZML
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.10.16.
Reference number:817
Place:Zemplén oppidum
Description:Lónyay Péter a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Lónyay Györgytől a Nagybáriban lakó Tóth Pétert (providus).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.10.16.
Reference number:801
Place:Zemplén oppidum
Description:Kassuhy Julianna asszony (idem [!], lásd az előző bejegyzést) a második alkalommal intette Lasztóczy Pétert és György deákot (litteratus) a Lasztóc possessióban lakó Bíró János, Trócsán Péter és Lőke Balázs nevű jobbágyok miatt.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.10.16.
Reference number:791
Place:Zemplén oppidum
Description:Polyánkai Csapy Ferenc a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Bacskay Andrástól a Bacskón lakó Sáska Lukács jobbágyot (providus).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.10.02.
Reference number:762
Place:Zemplén oppidum
Description:Bacskay Ferenc a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Báry Gáspártól a jelenleg Báriban lakó szökött jobbágyát, név szerint Sólyom Antalt (providus).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.10.02.
Reference number:755
Place:Zemplén oppidum
Description:A vármegye közönsége a következőképpen határozott: Lasztóczy Gáspárt és Pósa Zsigmondot Herestyény Gáspár szolgabíró által idézni kell Katalin asszony (nobilis), néhai Vékey Domonkos özvegye ellen, azért, mert elörökítették a panaszos szőlőjét. Az özvegy perét pedig az alispán úr a következő törvényszéki ülésen tartozik felvenni.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.10.02.
Reference number:753
Place:Zemplén oppidum
Description:János deák (litteratus) protestációt terjesztett elő Lasztóczy György deák (litteratus) ellen, azért, mert amidőn a törvényszéki ülésről hazafelé utazott, a nevezett György deák kivont karddal megkergette őt.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez
Source: TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560képhezArchives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.04.01.
Reference number:929
Place:Gálszécs oppidum
Description:Dorottya asszony (nobilis), Lasztóczy Péter (nobilis) házastársa prokurátoraiul vallotta Oroghványi Gergelyt és másokat.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhezArchives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1560.03.18.
Reference number:906
Place:Zemplén oppidum
Description:Pósa Zsigmond és Lasztóczy Gáspár a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és egyik esküdtje által kérette Katalin asszonytól (nobilis), néhai Vékey Domonkos özvegyétől a Vékén lévő nemesi udvarház fele részét. A szolgabíró azt a jelentést tette, hogy az özvegy megtagadta a mondott fele rész átadását, mivel a megfelelő időben ő is kéretni akarja a nevezetteket illető fele részt.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560

PROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0206.ecw

No comments:

Post a Comment