Sunday, November 21, 2010

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár

rchives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.09.04.
Reference number:695
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Ferenc Herestyény Gáspár szolgabíró által idéztetett Lasztóczy Katalin asszony, Doroszlay Ferenc (nobilis) házastársa ellen az alábbi hatalmaskodások miatt:– az elmúlt napokban az éjszaka csöndjében a saját házában bántalmazta a panaszost;– a harmadik alkalommal törte össze a panaszos házán a zárat, s a házból hatalmasul elvitt egy szoknyának mondott (zoknya dictum) női ruhát;– a rétet, amelyet fel szoktak osztani egymás között, a folyó esztendőben is felosztották, s ezen osztássalLasztóczy Ferenc távollétében a felesége meg is elégedett. Ámde amikor LasztóczyFerenc észrevette, hogy a panaszos részén több fű nőtt, azt a részt is lekaszáltatta.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.09.04.
Reference number:694
Place:Zemplén oppidum
Description:Ramocsa György Báry Potenciána asszony (nobilis) személyében a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró ésLasztóczy János esküdt által kérette Báry Gáspártól a szőlőt a szántóföldekkel és a kaszáló rétekkel együtt, valamint a nemesi udvarházat és mindazokat az ingóságokat – asztalt, hordókat –, amit abból a házból elvitetett.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
 
képhez

Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.09.04.
Reference number:693
Place:Zemplén oppidum
Description:Alpáry Simon Herestyény Gáspár szolgabíró, valamint Báry Gáspár és LasztóczyJános esküdt által kérette Wiczmándy Mátyás úrtól a Zemplén oppidumban lakó Füstös Máté jobbágyot (providus), aki tőle szökött el.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.09.04.
Reference number:687
Place:Zemplén oppidum
Description:Szilvásújfalussy Tamás Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Thorma Bálinttól és Balogh Alberttől Görömbölyi Lőrinc jobbágyot (providus), az anyjával együtt.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.09.04.
Reference number:685
Place:Zemplén oppidum
Description:Szakács Kristóf özvegye a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Cseley Lőrinctől Katona Ferenc jobbágyot (providus).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.09.04.
Reference number:655
Place:Zemplén oppidum
Description:Kassuhy Ambrus a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Ilona asszonytól, néhai Kassuhy Péter özvegyétől Imreh Györgyöt és Munkácsi Jánost (providi).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.08.07.
Reference number:539
Place:Zemplén oppidum
Description:Sárközy Albert Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által az elmúlt tizenötöd napon kérette Kávássy Lászlótól a Kisztén lakó Bencsik Mátyást, Bencsik Pált és Orsó Imrét (providi).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 

Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:447
Place:Zemplén oppidum
Description:Tercsy Katalin asszonynak, Herestyény Gáspár szolgabíró házastársának az érdekében Haraszthy Balázs a következőket adta elő Lasztóczy Péter ellen: már két esztendeje elmúlt annak, hogy Tercsy Katalint, ezt a szegény asszonyt a nevezettLasztóczy Péter hatalmasul megverte fokosával, olyannyira, hogy ha valamely jámbor és becsületes személyek ki nem mentették volna a kezei közül, talán meg is ölte volna. Miután pedig inkább félholtan, mint élve megszabadították, csaknem minden nap, harminc vagy negyven alkalommal is nehéz betegség gyötörte – szenvedéseit száz forintért sem vállalná fel –, s talán már soha többé nem is fogja visszanyerni az egészségét.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:420
Place:Zemplén oppidum
Description:Kassa város polgárainak a nevében Máté deák (litteratus) a törvénycikkelyek értelme szerint Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Újfalussy Lázártól Kovács Gergely jobbágyot (providus).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
rchives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:417
Place:Zemplén oppidum
Description:Ifjabb sóvári Soós György Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette ormosdi Székely Klára asszonytól, néhai Perényi Péter (spectabilis et magnificus) özvegyétől Boros Simon nevű jobbágyát (providus), aki hazatérni szándékozik.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:407
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Gergely Herestyény Gáspár szolgabíró által idéztetett Rákóczi Mihály (egregius) ellen, azért, mert amikor a panaszos nem volt otthon, az idézett fél bement a házában lévő pincébe és onnét bort hozott el, továbbá, mert ugyanabban a házban darabokra hasogatta a szalonnákat.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:403
Place:Zemplén oppidum
Description:Malomy György Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kéretett Azary Ilona asszonytól (nobilis), Kálnássy Gergely (egregius) házastársától egy jobbágytelket, amelyen a nevezett asszony lakóházat építtetett a maga számára.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
rchives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:397
Place:Zemplén oppidum
Description:Azary Lukács és Dorottya asszony, Bacskay Ferenc (egregius) házastársa a törvénycikkelyek értelmében Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Azary Mártontól a nemesi kúriának, tudniillik Azary Bernát birtokrészének a felét.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:396
Place:Zemplén oppidum
Description:Nyírő Péter (nobilis) és házastársa, Lasztóczy Julianna asszony prokurátort vallott.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:395
Place:Zemplén oppidum
Description:Szilvásújfalussy Tamás Herestyény Gáspár szolgabíró által idéztetett LasztóczyGergely ellen, azért, mert az elmúlt esztendőben a panaszos tulajdon szekeréről lerakatta fát. Az idézett fél köteles előállítani Lasztócon lakó jobbágyát is, név szerint Görömbölyi Mártont (providus).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:393
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Gergely, Lasztóczy János, Lasztóczy Ferenc, lasztóci Simonúrfia Péter, a másik Lasztóczy Péter, Nyírő Péter és Simon Lőrinc azért is idéztetett, mert a panaszos – tudniillik Szilvásújfalussy Tamás, lásd az előző bejegyzést – ekéjét tulajdon szántóföldjéből hatalmasul kivetették.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:392
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóci Simonúrfia Péter és Lasztóczy Boldizsár, Lasztóczy Benedek fia Herestyény Gáspár szolgabíró által idéztetett Szilvásújfalussy Tamás ellen, azért, mert a nevezettek Lasztóc possessióban, az utcán nyomorúságos halállal hatalmasul meggyilkolták a panaszos egyik szervitorát, név szerint Tóth Györgyöt (providus).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.06.19.
Reference number:375
Place:Zemplén oppidum
Description:Abonyi Bálint (idem, lásd az előző bejegyzést) prokurátoraiul vallotta LasztóczyJánost és Lasztóczy Benedek deákot (litteratus), valamint másokat is.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.06.19.
Reference number:370
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy János, Lasztóczy Gergely és Lasztóczy Péter, valamint nővérük, LasztóczyJulianna asszony Herestyény Gáspár szolgabíró és Báry Gáspár esküdt által (idem praedicti medio illorum, lásd az előző bejegyzést) kéretett négy szántóföldet LasztóczyFerenctől, Lasztóczy Boldizsártól és nővérüktől, Lasztóczy Katalilntól; a mondott szántóföldek Lasztóc possessio határában fekszenek.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez

Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.06.19.
Reference number:369
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy János, Lasztóczy Gergely és Lasztóczy Péter, valamint nővérük, LasztóczyJulianna asszony Herestyény Gáspár szolgabíró és Báry Gáspár esküdt által kérette Szilvásújfalussy Tamástól és házastársától, Lasztóczy Juliannától a Lasztóc szőlőhegyén fekvő, Kisszőlő nevű szőlőt.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.06.19.
Reference number:368
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Gáspár és Pósa Zsigmond idéztetett Herestyény Gáspár szolgabíró általLasztóczy Péter ellen, azért, mert a panaszos tulajdon szántóföldjéről az éjszaka csöndjében hatalmasul elrabolták a kévékbe kötött gabonát.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 

Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1558.10.03.
Reference number:2
Place:Zemplén oppidum
Description:Csontos Dorottya asszony (nobilis), néhai Bacskay Gergely (egregius) özvegye Nátafalussy Albert szolgabíró előtt prokurátorokat vallott: név szerint LasztóczyBenedek deákot (nobilis litteratus), Haraszthy Balázst, Tárkányi Miklóst és Tárkányi Farkast, valamint másokat is.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
Archives :Budapest Főváros Levéltára
Database:Legacy duty files
Reference code:HU BFL - XXV.152 - 1953 - 0170
Title of archival unit:XXV.152 Vuits András közjegyző iratai
Type:holttányilvánítás
Year:1953
Reference number:0170
Description:magyar
 


képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.06.19.
Reference number:367
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Péter prokurátort vallott.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
rchives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.05.08.
Reference number:298
Place:Zemplén oppidum
Description:Alpáry Simon a törvénycikkelyek értelmében Herestyény Gáspár szolgabíró ésLasztóczy János esküdt által kérette Homonnai Miklóstól és Homonnai Istvántól Füstös Mihály (providus) nevű szökött jobbágyát. Kérette továbbá ebben az ügyben az alispán úr pecsétjét is.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.05.08.
Reference number:290
Place:Zemplén oppidum
Description:Pelejthey Bálint Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Ormosdy Klára asszonytól (magnifica), néhai Perényi Péter özvegyétől (magnificus) a Pelejte határában lévő, hatalmaskodva elfoglalt Szálaserdő nevű erdőt, valamint az ugyanonnét elhurcolt Szalai Pétert.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.05.08.
Reference number:287
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Ferenc prokurátort vallott.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.05.08.
Reference number:280
Place:Zemplén oppidum
Description:Alpáry Simon Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Serédy Gáspártól (magnificus) a Ladmóc szőlőhegyen fekvő szőlőt.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.05.08.
Reference number:277
Place:Zemplén oppidum
Description:Deregnyey Mihály Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által, a törvénycikkelyek értelmében kérette Szabó Gergely nevű szökött jobbágyát Bacskay Györgytől.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.05.08.
Reference number:265
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Péter ötvös (aurifaber) idéztetett Herestyény Gáspár szolgabíró által polyánkai Csapy Ferenc ellen, azért, mert a panaszos öt esztendővel ezelőtt átadott a mondott ötvösnek körülbelül száz forint értkékű ezüstöt, hogy készítsen belőle egy pártaövet (baltheum), ő azonban sem az ezüstöt nem adta vissza, sem pedig az övet nem készítette el. Az idézett fél köteles előadni a mondott ezüstöt is.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.05.08.
Reference number:256
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Gáspár protestációt terjesztett elő Lasztóczy Ferenc ellen, azért, mert a tulajdon szántóföldjéről kihajította az ekéjét.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.05.08.
Reference number:255
Place:Zemplén oppidum
Description:Doroszlay Ferenc házastársának, Lasztóczy Katalin asszonynak a személyében eltiltotta Lasztóczy Györgyöt (nobilis) Lasztóczy Boldizsárnak a Lasztóc possessio szőlőhegyén fekvő szőlőjétől, valamint egyéb birtokrészeitől.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.05.08.
Reference number:254
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Gergely és Lasztóczy János Herestyény Gáspár szolgabíró által beidéztetett Doroszlay Ferenc, valamint Lasztóczy Ferenc és Lasztóczy Péter ellen, azért, mert az elmúlt esztendőkben a maguk számára elfoglalták a panaszosok kilenc darab, Lasztóc possessio határában fekvő szántóföldjét.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
rchives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.05.08.
Reference number:244
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Péter, Lasztóczy Gergely és Lasztóczy János protestációt terjesztett elő Szentpétery András ellen hatalmaskodás miatt: azért tudniillik, mert az elmúlt Mindenszentek ünnepe előtt három nappal (1558. október 30-án) nem tudni, mitől indíttatván, fegyveres kézzel rátört a protestálók nemesi kúriájára, betörte annak kapuját és elhurcolt onnét egy Pap Antal nevű jobbágyot. – A protestálók követelik, hogy Szentpétery András állítsa elő a hatalmaskodásban részes jobbágyait is, név szerint Lasztóczy Ferencet és Márton Bálintot.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.05.08.
Reference number:241
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Katalin asszony (nobilis), Lasztóczy Benedek deák (litteratus) leánya, Doroszlay Ferenc (nobilis) házastársa Herestyény Gáspár szolgabíró előtt prokurátort vallott.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.01.02.
Reference number:62
Place:Vásárhely possessio
Description:Rákóczi János házastársának, Kassuhy Juliannának a személyében pénzfizetés mellett első ízben intette Lasztóczy Pétert és Lasztóczy György deákot (litteratus, nobilis) valamely telkes jobbágyok: a Lasztócon lakó Maklyán Péter özvegye, Bíró János, Trocsán Péter és Lőke Balázs (providi) miatt, akik tudniillik csupán zálog címén vannak a nevezett Lasztóczyak kezénél.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.01.02.
Reference number:61
Place:Vásárhely possessio
Description:Herestyény Gáspár szolgabíró Balogdy István ellen idézte Lasztóczy Gergelyt, azért, mert a nevezett hatalmaskodva elfoglalta Balogdy István irtvány szántóföldjeit. – Az alperes nem jelent meg, ezért elmarasztalták.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.01.02.
Reference number:55
Place:Vásárhely possessio
Description:A vármegye közönsége a következő személyeket választotta esküdtekké:– Makó János szolgabíró járásában, a Bodrogközben Bacskay Ferencet, Tárkányi Farkast és Pósa Pétert;– Gatályi András szolgabíró járásában Sztáray Jánost, Pazdicsy Ágostont és Hrabóczy Lászlót;– Herestyény Gáspár szolgabíró járásában Lasztóczy Jánost.A megválasztott személyek fel is esküdtek e hivataluk viselésére.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.01.02.
Reference number:54
Place:Vásárhely possessio
Description:Lasztóczy Péter és Doroszlay Ferenc szabad akaratukból az alábbiakra kötelezték magukat a vármegye közönsége előtt: minden viszálykodást és vetekedést, amely ezen naptól támad közöttük, nemes bírák által kell majd felülvizsgálni. Azt a felet pedig, amelyik nem lenne megelégedve e bírák ítéletével, Herestyény Gáspár szolgabíró a szokott törvényszéki büntetésben marasztalja el.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1558.10.03.
Reference number:11
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy (...) a törvényszék elé idéztetett Herestyény Gáspár szolgabíró általLasztóczy Gergely ellen hatalmaskodás miatt: azért tudniillik, mert Lasztóc possessio malmáról hatalmaskodva elvitte a panaszos fél gabonáját. Lasztóczy Gergely követeli, hogy az idézett fél a négy forint értékű gabonával együtt állítsa elő Gál nevű jobbágyát is, aki urával együtt részese volt a gabona elvitelének. – Az eset 22 napja történt, s az idézett fél azóta merészeli magánál tartani az elvitt gabonát.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1558.10.03.
Reference number:9
Place:Zemplén oppidum
Description:Vitányi Katalin asszony, néhai Vékey Domonkos özvegye protestációt terjesztett előLasztóczy Gáspár – aki meghalt férjének osztályos atyafia – ellen, azért, mert a nevezett fel akarta gyújtani az ő borospincéjét, egy boroshordócskát fejszével szét akart vágni és a bort belőle teljesen ki akarta önteni; valamint azért is, mert mód nélkül való szidalmakkal becstelenítette őt.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1558.10.03.
Reference number:8
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Katalin asszony (nobilis), Doroszlay Ferenc házastársa a vármegye közönsége előtt prokurátort vallott.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1558.10.03.
Reference number:3
Place:Zemplén oppidum
Description:Nátafalussy Erzsébet asszony (nobilis), néhai Nátafalussy Benedek leánya Nátafalussy Albert szolgabíró előtt (coram dicto judlium, lásd az előző bejegyzést) prokurátoraiul vallotta az előbb nevezett Lasztóczy Benedek deákot (litteratus), Haraszthy Balázst, valamint még másokat is.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:462
Place:Zemplén oppidum
Description:Kázméry Gáspár ugyanazon alkalommal Lasztóczy Györgyre hagyott két hordó bort, hat ökröt és tíz forintot, amelyeket a mondott Lasztóczy György végrendelkezése idején Lasztóczy Gáspárra hagyott.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:460
Place:Zemplén oppidum
Description:Pelejthey Bálint a törvénycikkelyek értelmében Herestyény Gáspár szolgabíró ésLasztóczy János esküdt által már régebben kérette Pelejte possessio makktermő erdejét ormosdi Székely Klára asszonytól (magnifica). A nevezett asszony azonban nem adta azt vissza, hanem mind a mai napig hatalmasul a birtokában tartja a mondott erdőt, jóllehet Pelejthey Bálint jámbor és szavahihető tanúbizonyságokkal bizonyította, hogy az az övé.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:461
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Gáspár kérette Herestyény Gáspár szolgabírót és Lasztóczy János esküdtet annak a négy ökörnek a visszakövetelésére, amelyet végrendelkezése alkalmával végakarata szerint Kázméry Gáspárnak rendelt adni.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:460
Place:Zemplén oppidum
Description:Pelejthey Bálint a törvénycikkelyek értelmében Herestyény Gáspár szolgabíró ésLasztóczy János esküdt által már régebben kérette Pelejte possessio makktermő erdejét ormosdi Székely Klára asszonytól (magnifica). A nevezett asszony azonban nem adta azt vissza, hanem mind a mai napig hatalmasul a birtokában tartja a mondott erdőt, jóllehet Pelejthey Bálint jámbor és szavahihető tanúbizonyságokkal bizonyította, hogy az az övé.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
rchives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:459
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy György, Lasztóczy János és Lasztóczy Péter kérette Herestyény Gáspár szolgabírót és Báry Gáspár esküdtet (idem eosdem, lásd az előző bejegyzést) egy közönséges vizsgálat elvégzésére valamely szőlő és szántóföldek dolgában.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:458
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy György, Lasztóczy János és Lasztóczy Péter Herestyény Gáspár szolgabíró és Báry Gáspár esküdt által kérették Lasztóczy Pétertől a nála csak zálog címén lévő birtokrészüket: azokat a jobbágytelkeket tudniillik, amelyeken Tóth András és Lőke Balázs (providi) lakik.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.07.03.
Reference number:448
Place:Zemplén oppidum
Description:Lasztóczy Péter a saját személyében a következőket válaszolta: ennek a megsebesítésnek, vagyis verésnek (lásd az előző bejegyzést) az volt az oka, hogy Tercsy Katalin asszony különféle rút szidalmakkal illette, beste léleknek, törökökkel cimborálónak nevezte őt, a feleségét pedig Erős Pál és Újfalussy Lénárt kurvájának nevezte, mondván: a beste kurva, már a lábához kötötte a nadrágot (Bestia meretrix, iam braccas ad pedes suas astrinxisset).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.08.21.
Reference number:627
Place:Zemplén oppidum
Description:Herestény Gáspár szolgabíró Gatályi András szolgabíró által idéztetett LasztóczyJános deák (litteratus) ellen az alábbiak miatt:– kétszer is rátört a panaszos házára, puskájával belőtt az ablakon, aztán kivont karddal „gyakdosott” (vulgato nomine gyakdosot) ugyanazon ablakon keresztül, az anyósát fülénél fogva megragadta, „rongálta” (rongaltha) és gyalázkodó szavakkal illette, amint hogy feleségét is szidalmazta. A beidézettnek elő kell állítania házastársát is, aki szintén részt vett a szidalmazásban.– valamely gonosztevő ember, akit Herestyény Gáspár a házában tart feleségestül, a mezőről elhajtotta a panaszos sertéseit és négy napig egy sárral teli pincében rejtegette azokat, miközben hat darabot hatalmasul levágtak és a saját hasznukra fordítottak belőlük, míg négy darab a fogva tartásba pusztult bele. Az idézett köteles előadni ezeket a sertéseket is.– Herestyény Gáspár a panaszost magát bestyének (bestiam) és kurva fiának nevezte, anyósát, feleségét és leányait pedig kurváknak.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS627
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLHerestény Gáspár szolgabíró Gatályi András szolgabíró által idéztetett Lasztóczy János deák (litteratus) ellen az alábbiak miatt:– kétszer is rátört a panaszos házára, puskájával belőtt az ablakon, aztán kivont karddal „gyakdosott” (vulgato nomine gyakdosot) ugyanazon ablakon keresztül, az anyósát fülénél fogva megragadta, „rongálta” (rongaltha) és gyalázkodó szavakkal illette, amint hogy feleségét is szidalmazta. A beidézettnek elő kell állítania házastársát is, aki szintén részt vett a szidalmazásban.– valamely gonosztevő ember, akit Herestyény Gáspár a házában tart feleségestül, a mezőről elhajtotta a panaszos sertéseit és négy napig egy sárral teli pincében rejtegette azokat, miközben hat darabot hatalmasul levágtak és a saját hasznukra fordítottak belőlük, míg négy darab a fogva tartásba pusztult bele. Az idézett köteles előadni ezeket a sertéseket is.– Herestyény Gáspár a panaszost magát bestyének (bestiam) és kurva fiának nevezte, anyósát, feleségét és leányait pedig kurváknak.
KODA1559.08.21.
HELYZemplén oppidum
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0096.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.08.21.
Reference number:624
Place:Zemplén oppidum
Description:Néhai Szakács Kristóf özvegye (nobilis) Herestyény Gáspár szolgabíró és LasztóczyJános esküdt által kérette Cseley Lőrinctől a Cselejen lakó Magdolna asszonyt (honesta), néhai Pongrácz Mátyás (providus) özvegyét.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.08.21.
Reference number:622
Place:Zemplén oppidum
Description:Orsolya asszony (nobilis), néhai Czeczey János (egregius) özvegye Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Telekessy Imrétől (magnificus) Tihan Györgyöt (providus).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.08.21.
Reference number:621
Place:Zemplén oppidum
Description:Possay Kristóf Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Telekessy Imrétől Zalkodi Tamást (providus).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.08.21.
Reference number:620
Place:Zemplén oppidum
Description:Ifjabb Soós György Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Ormosdy Klára asszonytól (magnifica), néhai Perényi Péter (spectabilis et magnificus) özvegyétől a Keresztúrban lakó Boros Albertet és Boros Simont (providi), akik vissza akarnak térni korábbi lakóhelyükre.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.08.21.
Reference number:614
Place:Zemplén oppidum
Description:Ifjabb Ráskay Ferenc a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Rákóczi Jánostól a Miglécen lakó Török Gergelyt és Park Imrét (providi).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.08.21.
Reference number:592
Place:Zemplén oppidum
Description:Polyánkai Csapy Ferenc Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Bessenyey, másképpen Balogh Gergelytől és házastársától, Orsolya asszonytól Királyi Antalt (providus) és testvérét, akik Kisazarból Zebegnyőre akarnak költözni.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.08.07.
Reference number:569
Place:Zemplén oppidum
Description:Cseley János a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Borbély Lőrinctől Simkó Benedeket (providus), aki a saját akaratából akar az ő földesurasága alá költözni.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1559.08.07.
Reference number:547
Place:Zemplén oppidum
Description:Cseley Anna asszony (nobilis), Borbély Lőrinc (nobilis) házastársa a törvénycikkelyek értelmében Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Isépy Sebestyéntől Gáspár Györgyöt (providus).
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1558–1560
 
képhez


No comments:

Post a Comment