Wednesday, November 10, 2010

Dr. Kassai Ignácz izr. kórh. orvos

N é v é s á l l á s
Dr. Hajós Béla közs. orvos
Dr. Hankó Vilmos fó'reált. tanár
Hanusz István főreálisk. tanár
Herepey Károly coll. tanár
Hlavacsek Kornél bányaigazgató
Dr. Hó'gyes Endre egyet, tanár
inkei Béla birtokos
Dr. Jendrássik Ernő egyet, tanársegéd
Dr. Kassai Ignácz izr. kórházi orvos Budapest 1880
Károly I. Irén prém. fogyni, tanár
Dr. Kellner Victor városi orvos
Dr. Kerkápoly Gyula közs. orvos
Kertész Miksa prém. tanár
Dr. Kocli Ferencz
Dr. Kovács Nagy Lajos e. tanársegéd
Dr. Kress Ottó cs. kir. főorvos
Dr. Ló'te József egyet, tanársegéd
Dr. Ló'w Sámuel
Dr. Magyari Károly m főorvos
Dr. Marosán György városi orvos
Dr. Mártont! Lajos gymn. tanár
Dr. Markusovszky Lajos min. tanácsos
Nagy-enyedi cv. rei. fó'tanoda
Dr. Neubauer Lajos vasúti orvos
Nits Pál min. r. tanár
Nóvák Antal gymn. tanár
Olasz Gyula tanár
Ormay Sándor i'őgymn. tanár
Orvos-gyógyszerész egylet
Péter Károly coll. tanár
Pipos Péter oki. tanár
Dr. Primics György geolog
Dr. Eáczkövi Sámuel műtő, járás orv.
Dr. Réczey Imre egyet. r. k. tanár
Dr. Regéczy Nagy Imre egyet. r. k. tnr.
Boediger Lajos reálisk. tanár
Robonczy Zsigmond gyógyszerész
Eómai catb. gymnasium
Both Márton íogymn. tanár
Dr. Sigmund József közs. orvos
Simon Ferencz gymn. tanár
Simó Ferencz
Dr. Sinkovits Aurél orvos
Somkereky Gusztáv főerdész
Dr. Spanyik József megyei főorvos
Süss Nándor mechanieus
Dr. Schmidt Ágoston k. r. fogyni, tnr.
Schmidt János polg. isk. tanár
Dr. Szabó István tébolydai igazgató
Szamosujvári örmény algymn.
w
Lakhely -£ a
<
Baróth Il879[
Budapest
Kecskemét
N.-Enyed
Schelmecz-Szelak
Budapest
HátszegjBoldogfalva
Budapest
Budapest
Nagyvárad
Dobsina
Szováth( Hajdúm.)
Nagyvárad
München
Budapest
Nagy-Szeben
Budapest
Budapest
Nagy-Enyed
Belényes
Szamosujvár
Budapest
Nagy-Enyed
Szep.-Igló
Nagj'-Bánya
Szamosujvár
Sz.-Udvarhely
Nagy-Szeben
Debreczen
Hajdu-Böszörm.
Arad
Budapest
Sz.-Udvarhely
Budapest
Budapest
Fehértemplom
Mócs
M.-Vásárhelv
Igló
Gyalu
Szászváros
Sz.-Nagyfalu
Kézdi-Vásárhely
Gyalu
Csik-Szereda
Budapest
Budapest
Pécs
Nagy-Szeben
Szamosujvár
Szakoszt.
' í »
©
©
*
1878] —
1882 —
1879 —
t
.
*
**
*
1882! — :
18761 *
1879! —
1883;
1880
1882
1884
1878
1879
1876
1883
1876
1880
1883
1881
1880
1879
1882
1879
1880
1879
;?
1877
1881
1883
1879
?!
1881
7)
11
1876
»
1885
1880
1876
1880
1879
1882
1883
1'876
1882
1876
188C
187É
1881
*
*
*
' • '
X
*
*
*
*
*
*
*
*
*.
1 -
*
=!-
*
;:--
• —
*

No comments:

Post a Comment