Sunday, November 21, 2010

TÓTH PÉTER: GÖMÖR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1571–1579

Archives :Budapest Főváros Levéltára
Database:Maps
Identifier:Budapest térképeinek katalógusa 1689
Subject:A mai Bródy Sándor utca és Szentkirályi utca sarkán álló telek felosztási terve
Date of creation:1864 k
Place:Józsefváros
Description:Hausgrund des Herrn Johann v Kasza in der Joseph Stadt eck der Herbst und Stadt Gut Gasse, in 3 Hausstellen abgetheilt • [1 hüvelyk = 5 öl] (1:360) • Jovannovich, Demeter, 1841 • másolta, kiegészítette: Városi Mérnöki Hivatal • 55×80 (22×24) • színes • kéziratos
Telekszámozás, telekméret, terület-kimutatás. Az 1860-as évek helyrajzi számai. Pest városrendezéséhez 1864 körül összeállított tervsorozat része, a korábban készült terveket a VMH lemásolta és kiegészítette.
BFL XV.16.b.226/90-3


LEVEBFL
DBTERKEP
LEVJBudapest térképeinek katalógusa 1689
DKMT1864 k
UGYLHausgrund des Herrn Johann v Kasza in der Joseph Stadt eck der Herbst und Stadt Gut Gasse, in 3 Hausstellen abgetheilt • [1 hüvelyk = 5 öl] (1:360) • Jovannovich, Demeter, 1841 • másolta, kiegészítette: Városi Mérnöki Hivatal • 55×80 (22×24) • színes • kéziratos
Telekszámozás, telekméret, terület-kimutatás. Az 1860-as évek helyrajzi számai. Pest városrendezéséhez 1864 körül összeállított tervsorozat része, a korábban készült terveket a VMH lemásolta és kiegészítette.
BFL XV.16.b.226/90-3
CIMA mai Bródy Sándor utca és Szentkirályi utca sarkán álló telek felosztási terve
HELYJózsefváros
Archives :Budapest Főváros Levéltára
Database:Maps
Identifier:Budapest térképeinek katalógusa 1632
Subject:A mai Bródy Sándor utca és Szentkirályi utca sarkán álló telek felosztási terve
Date of creation:1841
Place:Józsefváros
Description:Hausgrund des Herrn Johann v Kasza in der Joseph Stadt eck der Herbst und Stadt Gut Gasse, in 3 Hausstellen abgetheilt • [1 hüvelyk = 5 öl] (1:360) • Jovannovich, Demeter • másolta, kiegészítette: Városi Mérnöki Hivatal • 55×80 (22×24) • színes • kéziratos
Telekszámozás, telekméret, terület-kimutatás. Az 1860-as évek helyrajzi számai. Pest városrendezéséhez 1864 körül összeállított tervsorozat része, a korábban készült terveket a VMH lemásolta és kiegészítette.
BFL XV.16.b.226/90-3
 
képhez

LEVEBFL
DBTERKEP
LEVJBudapest térképeinek katalógusa 1632
DKMT1841
UGYLHausgrund des Herrn Johann v Kasza in der Joseph Stadt eck der Herbst und Stadt Gut Gasse, in 3 Hausstellen abgetheilt • [1 hüvelyk = 5 öl] (1:360) • Jovannovich, Demeter • másolta, kiegészítette: Városi Mérnöki Hivatal • 55×80 (22×24) • színes • kéziratos
Telekszámozás, telekméret, terület-kimutatás. Az 1860-as évek helyrajzi számai. Pest városrendezéséhez 1864 körül összeállított tervsorozat része, a korábban készült terveket a VMH lemásolta és kiegészítette.
BFL XV.16.b.226/90-3
CIMA mai Bródy Sándor utca és Szentkirályi utca sarkán álló telek felosztási terve
HELYJózsefváros
KEPPROG aaview32 FILE BFL\terkep\ecw\b\b_226_090_0003.ecw
Archives :Zala Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1658.04.09.
Reference number:1871
Place:Körmend
Description:A közgyűlésen jelen voltak a szükséges megbízólevelekkel Széchenyi (Secheny) [György] veszprémi püspök nevében Kasza Ferenc veszprémi kanonok, gróf Nádasdy (de Nadasd) Ferenc országbíró nevében egregius felsőkáldi Káldy (Kaldi) Péter és pölöskei Eördögh István. A veszprémi káptalan képviseletében a már említett KaszaFerenc, a Vasvári Káptalan és a türjei prépost nevében egregius Retkes Balázs, a Zalavári Apátság nevében Muskatel János és Molnár Pál, valamint számos vagyonos és alsóbb rangú nemes.
Source:TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1656-1678
 
képhez

LEVEZAML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1871
UGYTZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLA közgyűlésen jelen voltak a szükséges megbízólevelekkel Széchenyi (Secheny) [György] veszprémi püspök nevében Kasza Ferenc veszprémi kanonok, gróf Nádasdy (de Nadasd) Ferenc országbíró nevében egregius felsőkáldi Káldy (Kaldi) Péter és pölöskei Eördögh István. A veszprémi káptalan képviseletében a már említett Kasza Ferenc, a Vasvári Káptalan és a türjei prépost nevében egregius Retkes Balázs, a Zalavári Apátság nevében Muskatel János és Molnár Pál, valamint számos vagyonos és alsóbb rangú nemes.
KODA1658.04.09.
HELYKörmend
FORRTURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1656-1678
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zala_02\0122.ecw
chives :Zala Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1657.11.12-14.
Reference number:1867
Place:Sümeg
Description:Bessenyei (Besenyei) István özvegyének kérésére férje 1647. évi országgyűlési követi fizetésének hátralékáról döntött a vármegye. Begyűjtik az adószedőktől az 1646. évtől mostanáig kivetett adók számadásait, amelyeket a két alispán, Kelcz Miklós atya, Páhi Mátyás, Sándor Gergely, tisztelendő Kasza Ferenc [veszprémi kanonok], Babolcsay (Babolchay) Ferenc keszthelyi kapitány, a szolgabírák és Sankó Miklós vizsgál meg Sümegen, az alispánok által kiszabott időpontban, hogy Perneszy [Ferenc] úr örökösei és a kérelmező, Bessenyei özvegye megegyezhessenek.
Source:TURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1656-1678
 
képhez

LEVEZAML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1867
UGYTZALA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLBessenyei (Besenyei) István özvegyének kérésére férje 1647. évi országgyűlési követi fizetésének hátralékáról döntött a vármegye. Begyűjtik az adószedőktől az 1646. évtől mostanáig kivetett adók számadásait, amelyeket a két alispán, Kelcz Miklós atya, Páhi Mátyás, Sándor Gergely, tisztelendő Kasza Ferenc [veszprémi kanonok], Babolcsay (Babolchay) Ferenc keszthelyi kapitány, a szolgabírák és Sankó Miklós vizsgál meg Sümegen, az alispánok által kiszabott időpontban, hogy Perneszy [Ferenc] úr örökösei és a kérelmező, Bessenyei özvegye megegyezhessenek.
KODA1657.11.12-14.
HELYSümeg
FORRTURBULY ÉVA: ZALA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI III. 1656-1678
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zala_02\0120.ecw
Archives :Pest Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1668.12.29.
Reference number:1322
Place:Fülek
Description:A Pest-Pilis-Solt megye magistratusa nevében Kasza István súlyos panasszal fordul a közgyűléshez. 1668. Szent Mihály napja táján és Varga Máté, Püspökhatvan lakó, mikor az officionális Kállóban volt, Szegedi Ferenc váci püspök jobbágyai különböző paraszti szerszámokkal, csépekkel és villákkal s más eszközökkel a nevezett bírákat megtámadták s őket s a velük lévő Szivós Jánost összeverték és botozták. Kérik, hogy az alispán szolgabírákat véve maga mellé ellenük az eljárást indítsa meg.
Source:3 BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711 II. 1666–1680
 
képhez

LEVEPML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1322
UGYTPEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLA Pest-Pilis-Solt megye magistratusa nevében Kasza István súlyos panasszal fordul a közgyűléshez. 1668. Szent Mihály napja táján és Varga Máté, Püspökhatvan lakó, mikor az officionális Kállóban volt, Szegedi Ferenc váci püspök jobbágyai különböző paraszti szerszámokkal, csépekkel és villákkal s más eszközökkel a nevezett bírákat megtámadták s őket s a velük lévő Szivós Jánost összeverték és botozták. Kérik, hogy az alispán szolgabírákat véve maga mellé ellenük az eljárást indítsa meg.
KODA1668.12.29.
HELYFülek
FORR3 BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711 II. 1666–1680
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\PPS_03\0148.ecw
Archives :Pest Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1668.11.15.
Reference number:1303
Place:Fülek
Description:Balassa Bálint gróf nevében nemes Kasza István tiltakozást jelent be az erőszaktétel miatt elítélt Eőry Szabó Mihály ellen, mert javait különböző nem nemes személyeknek zálogba adta. A zálogra kölcsönt adók ugyanis a vádlott terheinek egyrészét vállalják magukra.
Source:3 BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711 II. 1666–1680
 
képhez

LEVEPML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1303
UGYTPEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLBalassa Bálint gróf nevében nemes Kasza István tiltakozást jelent be az erőszaktétel miatt elítélt Eőry Szabó Mihály ellen, mert javait különböző nem nemes személyeknek zálogba adta. A zálogra kölcsönt adók ugyanis a vádlott terheinek egyrészét vállalják magukra.
KODA1668.11.15.
HELYFülek
FORR3 BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711 II. 1666–1680
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\PPS_03\0142.ecw
Archives :Nógrád Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:NÓGRÁD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1653.06.16.
Reference number:1183
Place:Losonc oppidum
Description:Szécsényi Erzsébet, Kasza György házastársa Gyürky István előtt, Rimaszombat oppidumban, május havának 16. napján prokurátort vallott.
Source:TÓTH PÉTER: NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1652–1656
 
képhez

LEVENML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1183
UGYTNÓGRÁD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLSzécsényi Erzsébet, Kasza György házastársa Gyürky István előtt, Rimaszombat oppidumban, május havának 16. napján prokurátort vallott.
KODA1653.06.16.
HELYLosonc oppidum
FORRTÓTH PÉTER: NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1652–1656
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Nog_02\0067.ecw
Archives :Nógrád Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:NÓGRÁD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1601.12.18.
Reference number:640
Description:Jelsith Miklós (egregius) tiltakozással bejelentette, hogy Borbély Vince (nobilis) neki nyolcvan forinttal tartozik. Mivel a nevezett az ország távol eső részén katonáskodik, és felesége pedig már nem él, így tartozását nem tudja behajtani, ezért Nagykér possessión lefoglalta a nevezett adósa birtokát, és kijelentette, hogy azt addig akarja hatalmában tartani a mondott adósság fejében, amíg teljes elégtételt nem kap. Ezzel szemben Horváth György (nobilis) viszonttiltakozott anyja nevében, hogy Borbély György birtokát, minthogy az az övé, senkinek nem engedi birtokolni.Osztroluczky Menyhért (egregius) gyámként tiltakozott Kasza Ferenc személyében, akire Borbély Vince végrendeletileg a birtokát hagyta, és előadta, hogy ha a nevezett Borbély Vince az eljárás ideje alatt távoli helyeken késlekedik, és birtokára visszatérni nem akar, akkor a gyámfiának törvényesen hagyományozott birtokot engedjék megtartani. Kijelenti, hogy Kasza Ferencet a végrendelet címén bírt jószág birtokában meg fogja védeni, és eltilt mindenkit a nevezett birtok elfoglalásától, birtoklásától és haszonvételeitől. Ha pedig valaki bármiféle jogcímen erre vetemedik, akkor jogi úton keres orvoslást. Az eltiltásról tiltólevél kiadását kéri.
Source:OBORNI TERÉZ: NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1597–1603
 
képhez

LEVENML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS640
UGYTNÓGRÁD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLJelsith Miklós (egregius) tiltakozással bejelentette, hogy Borbély Vince (nobilis) neki nyolcvan forinttal tartozik. Mivel a nevezett az ország távol eső részén katonáskodik, és felesége pedig már nem él, így tartozását nem tudja behajtani, ezért Nagykér possessión lefoglalta a nevezett adósa birtokát, és kijelentette, hogy azt addig akarja hatalmában tartani a mondott adósság fejében, amíg teljes elégtételt nem kap. Ezzel szemben Horváth György (nobilis) viszonttiltakozott anyja nevében, hogy Borbély György birtokát, minthogy az az övé, senkinek nem engedi birtokolni.Osztroluczky Menyhért (egregius) gyámként tiltakozott Kasza Ferenc személyében, akire Borbély Vince végrendeletileg a birtokát hagyta, és előadta, hogy ha a nevezett Borbély Vince az eljárás ideje alatt távoli helyeken késlekedik, és birtokára visszatérni nem akar, akkor a gyámfiának törvényesen hagyományozott birtokot engedjék megtartani. Kijelenti, hogy KaszaFerencet a végrendelet címén bírt jószág birtokában meg fogja védeni, és eltilt mindenkit a nevezett birtok elfoglalásától, birtoklásától és haszonvételeitől. Ha pedig valaki bármiféle jogcímen erre vetemedik, akkor jogi úton keres orvoslást. Az eltiltásról tiltólevél kiadását kéri.
KODA1601.12.18.
FORROBORNI TERÉZ: NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1597–1603
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Nog_01\0106.ecw
Archives :Nógrád Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:NÓGRÁD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1601.01.15.
Reference number:504
Place:Losonc oppidum
Description:486. Madách Péter tiltakozik Kasza Pál (egregius) ellen, aki az ő Borsosberény és Szomolya possessiókon lévő bizonyos jószágait az öröklési jog ellenére el akarja foglalni. Ezen birtokot a tiltakozó a Paska családnak magvaszakadásáig már birtoklásra elkötelezte, mégis Kasza Pál azt tőle elfoglalni és ezzel neki kárt okozni törekszik. Ezért eltiltja őt a birtok elfoglalásától és használatától, melyről bizonyságlevél kiadását kéri.
Source:OBORNI TERÉZ: NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1597–1603
 
képhez

LEVENML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS504
UGYTNÓGRÁD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYL486. Madách Péter tiltakozik Kasza Pál (egregius) ellen, aki az ő Borsosberény és Szomolya possessiókon lévő bizonyos jószágait az öröklési jog ellenére el akarja foglalni. Ezen birtokot a tiltakozó a Paska családnak magvaszakadásáig már birtoklásra elkötelezte, mégis Kasza Pál azt tőle elfoglalni és ezzel neki kárt okozni törekszik. Ezért eltiltja őt a birtok elfoglalásától és használatától, melyről bizonyságlevél kiadását kéri.
KODA1601.01.15.
HELYLosonc oppidum
FORROBORNI TERÉZ: NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1597–1603
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Nog_01\0069.ecw
Archives :Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára
Database:Minutes of corporate bodies
Type:GYŐR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1616.08.
Reference number:1095
Place:Győr
Description:Nádasdy Pál személyében Kasza Jakab viszonttiltakozik, mert a győri káptalan a tizedet eddig nem kereste, a bérleti kepéket (capetias teragiales) a Nádasdy uraknak engedte át.
Source:GECSÉNYI LAJOS: GYŐR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. kötet 1580–1616
 
képhez

LEVEGYML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1095
UGYTGYŐR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLNádasdy Pál személyében Kasza Jakab viszonttiltakozik, mert a győri káptalan a tizedet eddig nem kereste, a bérleti kepéket (capetias teragiales) a Nádasdy uraknak engedte át.
KODA1616.08.
HELYGyőr
FORRGECSÉNYI LAJOS: GYŐR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. kötet 1580–1616
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Gyor_88\0264.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1563.06.02.
Reference number:2635
Place:Zemplén
Description:Mivel Egry Balázs gyalázkodó szavakat szólt Gatályi Gáspár ellen, ezért megkérdeztetvén, azt válaszolta, hogy ő Kasza Pétertől hallotta a dolgot. Kasza Péter viszont azt mondta, hogy Bethleny Ferenctől hallotta, Bethleny Ferenc pedig azt mondta, hogy Eötvös Lázártól hallotta, végül Eötvös Lázár azt állította, hogy ő Szendy Gáspártól hallotta, hogy Gatályi Gáspár megerőszakolta volna a kecskét (capram violasset). – Mivel tehát a fent írt személyek közül senki sem látta a dolgot a tulajdon szemével, illetve senkinek sem volt arról biztos tudomása, ezért a vármegye közönsége ezen törvényes vizsgálat elvégzése után úgy találta, hogy Gatályi Gáspár becsületes hírű és tisztességes ember.
Source:TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
 
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS2635
UGYTZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLMivel Egry Balázs gyalázkodó szavakat szólt Gatályi Gáspár ellen, ezért megkérdeztetvén, azt válaszolta, hogy ő Kasza Pétertől hallotta a dolgot. Kasza Péter viszont azt mondta, hogy Bethleny Ferenctől hallotta, Bethleny Ferenc pedig azt mondta, hogy Eötvös Lázártól hallotta, végül Eötvös Lázár azt állította, hogy ő Szendy Gáspártól hallotta, hogy Gatályi Gáspár megerőszakolta volna a kecskét (capram violasset). – Mivel tehát a fent írt személyek közül senki sem látta a dolgot a tulajdon szemével, illetve senkinek sem volt arról biztos tudomása, ezért a vármegye közönsége ezen törvényes vizsgálat elvégzése után úgy találta, hogy Gatályi Gáspár becsületes hírű és tisztességes ember.
KODA1563.06.02.
HELYZemplén
FORRTÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Zemplen\0434.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:GÖMÖR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1579.05.04.
Reference number:2255
Description:Hanvay Katalin asszony és Zsoldos Kristóf az alispán úr és Bodon Benedek előtt 44 forintért átengedett két jobbágytelket Kerepeczy Istvánnak és Pethő Máténak. A mondott telkeken – amelyek egyébként Hanván fekszenek – lakó jobbágyok a közvetkezők: Kasza Jakab, Gőz István és Gőz Jakab. Az ügyletre azért volt szükség, mivel a nevezettek nem tudják kiváltani addig a zálogba vetett Farkasrész nevű birtokrészt, amíg a pénzt meg nem szerzik a kiváltáshoz. – A zálogvallók letették az ezen vallásért fizetendő 6 dénárt.
Source:TÓTH PÉTER: GÖMÖR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1571–1579 Képek forrása: Štátny archív v Banskej Bystrici - Gemerská župa - kongregačné protokoly 1.
 
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS2255
UGYTGÖMÖR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLHanvay Katalin asszony és Zsoldos Kristóf az alispán úr és Bodon Benedek előtt 44 forintért átengedett két jobbágytelket Kerepeczy Istvánnak és Pethő Máténak. A mondott telkeken – amelyek egyébként Hanván fekszenek – lakó jobbágyok a közvetkezők: Kasza Jakab, Gőz István és Gőz Jakab. Az ügyletre azért volt szükség, mivel a nevezettek nem tudják kiváltani addig a zálogba vetett Farkasrész nevű birtokrészt, amíg a pénzt meg nem szerzik a kiváltáshoz. – A zálogvallók letették az ezen vallásért fizetendő 6 dénárt.
KODA1579.05.04.
FORRTÓTH PÉTER: GÖMÖR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1571–1579 Képek forrása: Štátny archív v Banskej Bystrici - Gemerská župa - kongregačné protokoly 1.
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Gomor\0081b.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:GÖMÖR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1578.06.23.
Reference number:1830
Description:Darvas Mihály Bodon (Benedek) által intette Beatrix asszonyt, néhai Darvas Gergely özvegyét, azért, hogy állítsa elő az Alsóráson lakó Gerécz Mátét, valamint a Csízen lakó Pakoli Jánost, Lőrincz Jánost, Gál Vincét, Tóth Mátyást, Tóth Bálintot, Sánta Albertet, Endrecz Pált és Zádor Jánost, végül pedig a Hanván lakó Kasza Benedeket. A nevezett letette az idézésért fizetendő 6 dénárt.
Source:TÓTH PÉTER: GÖMÖR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1571–1579 Képek forrása: Štátny archív v Banskej Bystrici - Gemerská župa - kongregačné protokoly 1.
 
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1830
UGYTGÖMÖR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLDarvas Mihály Bodon (Benedek) által intette Beatrix asszonyt, néhai Darvas Gergely özvegyét, azért, hogy állítsa elő az Alsóráson lakó Gerécz Mátét, valamint a Csízen lakó Pakoli Jánost, Lőrincz Jánost, Gál Vincét, Tóth Mátyást, Tóth Bálintot, Sánta Albertet, Endrecz Pált és Zádor Jánost, végül pedig a Hanván lakó Kasza Benedeket. A nevezett letette az idézésért fizetendő 6 dénárt.
KODA1578.06.23.
FORRTÓTH PÉTER: GÖMÖR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1571–1579 Képek forrása: Štátny archív v Banskej Bystrici - Gemerská župa - kongregačné protokoly 1.
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Gomor\0065b.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:GÖMÖR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1576.06.25.
Reference number:1212
Description:Néhai Czenthe Mátyás özvegye, Orsolya asszony eltiltja Kasza Menyhértet és Simon Lőrincet a Nenkén fekvő birtokrész elfoglalásától és osztályra bocsájtásától. – A nevezett letette az ezen tiltásért fizetendő 3 dénárt, de nincs szükség levél kiadására.
Source:TÓTH PÉTER: GÖMÖR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1571–1579 Képek forrása: Štátny archív v Banskej Bystrici - Gemerská župa - kongregačné protokoly 1.
 
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS1212
UGYTGÖMÖR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLNéhai Czenthe Mátyás özvegye, Orsolya asszony eltiltja Kasza Menyhértet és Simon Lőrincet a Nenkén fekvő birtokrész elfoglalásától és osztályra bocsájtásától. – A nevezett letette az ezen tiltásért fizetendő 3 dénárt, de nincs szükség levél kiadására.
KODA1576.06.25.
FORRTÓTH PÉTER: GÖMÖR VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1571–1579 Képek forrása: Štátny archív v Banskej Bystrici - Gemerská župa - kongregačné protokoly 1.
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Gomor\0044b.ecw
Archives :Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Database:Minutes of corporate bodies
Type:BORSOD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly:1580.11.16.
Reference number:3359
Place:h. n.
Description:Basó Farkas alispán úrnak, mint felperesnek a Tibolth Zsigmond, mint alperes elleni perében Ongay a nevezett felperes érdekében a vármegye által kiadott prókátort valló levéllel a következőket adja elő: az 1580. esztendőben, Szent Pál fordulása nap után való szombaton (február 27-én) a nevezett felperes az ingóságait szállíttatta Regécről szervitorával, Batha Mihállyal (nobilis). Szikszóhoz érkezve, a szervitor ott megszállt, de a szekeret, amelyen az ingóságok voltak, nem hagyta el. Akkor a nevezett alperes nem tudni, mitől indíttatván, a szekér mellett rátámadt a felperes szervitorára a saját,Kasza Péter nevű, egyébként akkor levelesített szervitorával, a ruháját levonták, őt magát pedig gyalázkodó szavakkal illették, mondván: bestye kurvafi, ugyan is megszoktátok uraddal, hogy földemről barmomat elhajtjátok és csak dúltok, azzal éltek. A nevezett szervitort nemcsak a ruhájától fosztották meg, hanem kivont kardokkal halálosan meg is fenyegették. Ezt nem lett volna szabad tenniük, mert ha Batha Mihály valamit elkövetett volna az alperes ellen, akkor a felperes törvényt látott volna fölötte. Ha az alperes tagadná a dolgot, akkor a felperes az esküjére bocsátja, egyébként ő maga fog esküt tenni. – Az alperes fél érdekében Ományi a vármegye által kiadott prókátort valló levéllel így válaszol: ő tudni akarja, hogy melyik szolgabíró idézte az alperest? A felperes ugyanis azt mondja, Szikszón történt a dolog, de az ország szokásjoga szerint a nemesembert megfelelő dokumentumok alapján lehet elmarasztalni. – A felperes fél szerint ha helye lenne ennek a válasznak, akkor most az alperesnek személyesen kellett volna megjelennie és akkor világos lenne, hogy elegendőek-e az ellene felmutatott dokumentumok? De már itt az idő, a pert nem lehet tovább halogatni, az alperes esküdjék meg, vagy ő tesz esküt, ő bármelyikkel megelégszik. – Az alperes fél tagadja, hogy Kasza Péter az ő szervitora lett volna és akkor levelesítés alatt állt volna. S mivel nem az ő szervitora, azért a felperes fél fogassa el, ahol tudja. – A felperes fél szerint az előadottakat az alperes a szervitorával együtt követte el, s ő bebizonyítja, hogy valóban a szervitora volt akkor is, amikor a törvény elé állítását rendelték és az alperest idézték, nem kellet volna tehát a szervitort akkor elbocsátani, hiszen a per már folyt. Ezért a szervitor vérdíjával kapcsolatban is ítéletet követel.
A törvényszék a következő ítéletet hozta: az alperes tegyen esküt, vagy a felperes fog esküt tenni. A szervitorral kapcsolatban pedig nem lehet ítélkezni, mivel nincs elrendelve a törvény elé állítása. – A felek megfellebbezték az ítéletet.
Source:TÓTH PÉTER: BORSOD VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYSZÉKI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1569–1578
 
képhez

LEVEBAZML
DBJEGYZOKONYVEK
UGYS3359
UGYTBORSOD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
UGYLBasó Farkas alispán úrnak, mint felperesnek a Tibolth Zsigmond, mint alperes elleni perében Ongay a nevezett felperes érdekében a vármegye által kiadott prókátort valló levéllel a következőket adja elő: az 1580. esztendőben, Szent Pál fordulása nap után való szombaton (február 27-én) a nevezett felperes az ingóságait szállíttatta Regécről szervitorával, Batha Mihállyal (nobilis). Szikszóhoz érkezve, a szervitor ott megszállt, de a szekeret, amelyen az ingóságok voltak, nem hagyta el. Akkor a nevezett alperes nem tudni, mitől indíttatván, a szekér mellett rátámadt a felperes szervitorára a saját, Kasza Péter nevű, egyébként akkor levelesített szervitorával, a ruháját levonták, őt magát pedig gyalázkodó szavakkal illették, mondván: bestye kurvafi, ugyan is megszoktátok uraddal, hogy földemről barmomat elhajtjátok és csak dúltok, azzal éltek. A nevezett szervitort nemcsak a ruhájától fosztották meg, hanem kivont kardokkal halálosan meg is fenyegették. Ezt nem lett volna szabad tenniük, mert ha Batha Mihály valamit elkövetett volna az alperes ellen, akkor a felperes törvényt látott volna fölötte. Ha az alperes tagadná a dolgot, akkor a felperes az esküjére bocsátja, egyébként ő maga fog esküt tenni. – Az alperes fél érdekében Ományi a vármegye által kiadott prókátort valló levéllel így válaszol: ő tudni akarja, hogy melyik szolgabíró idézte az alperest? A felperes ugyanis azt mondja, Szikszón történt a dolog, de az ország szokásjoga szerint a nemesembert megfelelő dokumentumok alapján lehet elmarasztalni. – A felperes fél szerint ha helye lenne ennek a válasznak, akkor most az alperesnek személyesen kellett volna megjelennie és akkor világos lenne, hogy elegendőek-e az ellene felmutatott dokumentumok? De már itt az idő, a pert nem lehet tovább halogatni, az alperes esküdjék meg, vagy ő tesz esküt, ő bármelyikkel megelégszik. – Az alperes fél tagadja, hogyKasza Péter az ő szervitora lett volna és akkor levelesítés alatt állt volna. S mivel nem az ő szervitora, azért a felperes fél fogassa el, ahol tudja. – A felperes fél szerint az előadottakat az alperes a szervitorával együtt követte el, s ő bebizonyítja, hogy valóban a szervitora volt akkor is, amikor a törvény elé állítását rendelték és az alperest idézték, nem kellet volna tehát a szervitort akkor elbocsátani, hiszen a per már folyt. Ezért a szervitor vérdíjával kapcsolatban is ítéletet követel.
A törvényszék a következő ítéletet hozta: az alperes tegyen esküt, vagy a felperes fog esküt tenni. A szervitorral kapcsolatban pedig nem lehet ítélkezni, mivel nincs elrendelve a törvény elé állítása. – A felek megfellebbezték az ítéletet.
KODA1580.11.16.
HELYh. n.
FORRTÓTH PÉTER: BORSOD VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYSZÉKI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1569–1578
KEPPROG aaview32 FILE JGYZ\Borsod_01\0348.ecw

No comments:

Post a Comment