Friday, November 5, 2010

Zsigmondkori oklevéltár/Levéltári Közlemények

Levéltári Közlemények, 6. (1928)
1.   Levéltári Közlemények, 6. (1928) 1–4. • ÉRTEKEZÉSEK • Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban : harmadik közlemény / 87–203. o.(6_1-4_120. oldal)
... Paulus de Sancto Benedicto" és Cassouia- i Miklós mesterek és kanonokok; ...
Levéltári Közlemények, 37. (1966)
2.   Levéltári Közlemények, 37. (1966) 2. • Kubinyi András: Budai és pesti polgárok családi összeköttetései a Jagelló-korban / 227–291. o. (37_2_229. oldal)
... Scebiniensis a szebeni, Paulus de Cassouia a kassai, Mátyás, ill. Pál ...
Levéltári Közlemények, 73. (2002)
3.   Levéltári Közlemények, 73. (2002) 1–2. • FORRÁSKÖZLÉSEK • C. Tóth Norbert: Vingárti Geréb Péter országbíró ítéletlevele 1498-ból / 131–175. o. (73_1-2_173. oldal)
... ad relationem magistri Georgii de Cassouia prepositi Sancti Nicolai de Álba, ...
4.   Levéltári Közlemények, 73. (2002) 1–2. • FORRÁSKÖZLÉSEK • Tusor Péter: Lippay György egri püspök (1637–1642) jelentése Felső-Magyarország vallási helyzetéről (Archivio Santacroce) / 199–241. o.(73_1-2_233. oldal)
... omnibus catholicis praesbyteris ac parochis (: Cassouia excepta, ubi capella Iesuitarum catholica ...
5.   Levéltári Közlemények, 73. (2002) 1–2. • FORRÁSKÖZLÉSEK • Tusor Péter: Lippay György egri püspök (1637–1642) jelentése Felső-Magyarország vallási helyzetéről (Archivio Santacroce) / 199–241. o.(73_1-2_235. oldal)
... qui Turcarum rabié Agria pulsi, Cassouia verő ab haereticis Boczkaiana seditione ...
Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399) (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 1. 1951)
6.   Oldalszámok (467. oldal)
... Andrée filii Fabiani nomine de Cassouia versus dictam Kalló venire volentis ...
7.   Oldalszámok (639. oldal)
... F.) 5772 Márc. 23. ( in Cassouia, in Ramispalm.) Zs., mivel universos ...
Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Első rész (1400–1406) (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 3. 1956)
8.   Oldalszámok (344. oldal)
... 25. 2935 Jan. 19. ( in Cassouia, sab. p. Prissce) Zs. a ...
9.   Oldalszámok (345. oldal)
... Jan. 22. ( in Cassouia, in Vincentii) Zs. Bubek Ferenc ...
Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Második rész (1407–1410) (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 4. 1958)
10.   Oldalszámok (2. oldal)
... 9276. 5215 Jan. 6. ( in Cassouia, f. V. p. circumcis.) Borbála ...
11.   Oldalszámok (266. oldal)
... ad viam publicam, qua de Cassouia versus Korenphth et ad Sepes ...
... jártak antiquitus viatores de dicta Cassouia versus predictam villám Korompha et ...
12.   Oldalszámok (405. oldal)
... amely a procurator szerint de Cassouia ad villám Krompah et ad ...
13.   Oldalszámok (427. oldal)
... Rozgon- i Simon országbíró a Cassouia- i bíróhoz, esküdtekhez, valamennyi polgárhoz ...
Mályusz Elemér, Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár III. (1400–1412) (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 22. 1993)
14.   Oldalszámok (85. oldal)
... Fab. et Seb.) Zs. a Cassouia- i bíróhoz, esküdtekhez, valamennyi polgárhoz ...
15.   Oldalszámok (134. oldal)
... florenis nove monete adósa maradt Cassouia- i Kothnar ( dictus) Jakabnak, unacum ...
16.   Oldalszámok (238. oldal)
... és Kruspek/ Kruchpek ( dictus) Ágoston [ Cassouia- i polgároknak]. Kötelezi magát, hogy ...
17.   Oldalszámok (463. oldal)
... occidentali penes viam magnam de Cassouia ducentem existente, necnon quendam ortum ...
Mályusz Elemér, Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár V. (1415–1416) (MOL kiadványai 2. sorozat : Forráskiadványok 27. 1997)
18.   Oldalszámok (76. oldal)
... egyházi tisztségviselőjét, különösen pedig Péter Cassouia- i, Jakab Tarna- i és ...
19.   Oldalszámok (112. oldal)
... processus- át ( 77) Péternek, a Cassouia- i, Jakabnak, a Torna- i ...
20.   Oldalszámok (130. oldal)
... vicesima una(!) mens. Febr.) Péter Cassouia- i, Jakab Torna- i és ...

No comments:

Post a Comment