Saturday, December 25, 2010

Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-ig. (Budapest, 1938.) 203. oldal

Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-ig. (Budapest, 1938.)
   203. oldal   


1453 június 30. A váci kpt. jelenti V. László k.-nak, hogy Pálóci László országbíró június 12-én Budán kelt meg-hagyására megidézte a pesti polgárokat (Cristel Balázst, Kassay Ozsvárt, Melegh Mátét, Fekete Simont, Lew-kes Gergelyt stb.), mert a szigeti apácák jenői jobbágyát, Polgár Istvánt a Chicostho-nál megverték, a pesti vám fize-tését megtagadták s embereinek nem engedték meg annak beszedését, végül az apácák fontját, amikkel a pesti kereskedők mérni szoktak, magukhoz ragadták, amivel nekik 3000 forint kárt okoztak. Kir. emberek: Lazlocky-i Gáspár,Bethleníalwa-i Miklós, Papac-i Pál, Chepey-i Miklós, Chele-i Imre, Cholnok-i Péter, Cherwlgh-i Ambrus; káptalani Albert pap, a Boldog Ilona királyné-oltár igazgatója.

  (Papir erede-tije Dl. 14696. Pest megye jelentése u. ezen ügyben (szeptember 20.) Dl. 14697.) ' ' 791. 

No comments:

Post a Comment