Saturday, December 25, 2010

Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-ig. (Budapest, 1938.) 203. oldalBártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-ig. (Budapest, 1938.)

   203. oldal   

1453 június 30. A váci kpt. jelenti V. László k.-nak, hogy Pálóci László országbíró június 12-én Budán kelt meg-hagyására megidézte a pesti polgárokat (Cristel Balázst, Kassay Ozsvárt, Melegh Mátét, Fekete Simont, Lew-kes Gergelyt stb.), mert a szigeti apácák jenői jobbágyát, Polgár Istvánt a Chicostho-nál megverték, a pesti vám fize-tését megtagadták s embereinek nem engedték meg annak beszedését, végül az apácák fontját, amikkel a pesti kereskedők mérni szoktak, magukhoz ragadták, amivel nekik 3000 forint kárt okoztak. Kir. emberek: Lazlocky-i Gáspár,Bethleníalwa-i Miklós, Papac-i Pál, Chepey-i Miklós, Chele-i Imre, Cholnok-i Péter, Cherwlgh-i Ambrus; káptalani Albert pap, a Boldog Ilona királyné-oltár igazgatója.

  (Papir erede-tije Dl. 14696. Pest megye jelentése u. ezen ügyben (szeptember 20.) Dl. 14697.) ' ' 791. 
1586 május 25, Eger. Pest megye és a solti szék bírái előtt (Laurentius Újzazy, Georgius Zwnyog, Joannes Sary, Joannes Hatvany) Szent-Ivány Ambrús a maga és rokonai nevében tiltakozik az ellen, hogy Kápolna, Virágosberke, Day, János-halma, Chatka, Vidateleke, Galya, Katuly birtokaikat nemes Kassay Ferenc, Sáry Farkas és János és ezek biali jobbágyai elfoglalják. (Másolat a Szent-Ivány cs. lvt.) ' 1717 

No comments:

Post a Comment