Monday, December 6, 2010

Borsodi Levéltári Füzetek 22. Miskolc, 1986

Tóth Péter: A miskolci kötelkönyv. Borsodi Levéltári Füzetek 22. Miskolc, 1986.
123.   I. Kötelkönyv (32. oldal)
... kamorara. Az inquisitiot azert szolgabiro Kassay Janos urammal veghez vitetven es ...
124.   II. Függelék: Telek-, szőlő- es pinceadományozások, felszabadítások Miskolcon (128. oldal)
... HejSre fiiggS nevii hegyen. d, /- Kassay Janos.


vitetven, annak utanna pro f inali determinationo •* menrijen 
fel az nemes kamorara. 
Az inquisitiot azert szolgabiro Kassay Janos urammal veghez vi-
tetven es kezehez v6ven biro uram 8 kegyelme, fel ment ujjobban Kas 
sara ugyan Nagy Ferencz uram o kegyelmevel, 6s azon inquisitiot o 
kegyelmek az tekintetes nemes kamora elott repraosentaltak: mellyet 
is consideratioban vev6n az cameralis meltosagos urak, az elebboni 
kivansagoktul alabb szallottanak 6s azon in suspenso hagjatott Ilal-
leriana portionak summajat tizen hat ezer forintokban lenni 6s meg 
allani determindltak. Melly d61got bir6 urameknak 0 kegyelmeknek 
tovdbb nem lehetv6n vitatni, meg igirt6k 8 kegyelmek azon summat 
No comments:

Post a Comment