Saturday, December 18, 2010

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Ocskay család (Q 252)

DL-DF:95486
Datum:1523-09-01
Ort des Datums:BUDA PILIS M
Ausgeber:ÚJLAKI LŐRINC ORSZÁGBÍRÓ
ÚJLAKI LŐRINC BOSZNIAI HERCEG
Alte Signatur:Q 252 / 241
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Ocskay család (Q 252)
Aufbewahrungsform:Eredeti
Siegel:Záró
Sprache:Latin
Dokumenttyp:ÍTÉLET
Umschrift:ORSZÁGBÍRÓ
Namensverzeichnis:NYITRA MEGYE ; ASSAKÜRTI ASSA JÁNOS NYITRAI ALISPÁN ; ASSA JÁNOS /ASSAKÜRTI/ NYITRAI ALISPÁN ; TORMÁSI KAWKA LÁSZLÓ MAGÁN ; KAWKA LÁSZLÓ /TORMÁSI/ MAGÁN ; KAKASFALVI KAKAS ANDRÁS ÜGYVÉD ; BABINDALI MÁTYÁS ÜGYVÉD ; RÉCSÉNYI ANDRÁS MAGÁN ; KAKAS ANDRÁS /KAKASFALVI/ ÜGYVÉD ; ASSAKWRTH ASSAKÜRT CS NYITRA M ; THORMAS TORMÁS CS NYITRA M ; BABYNDAL BABINDAL CS NYITRA M ; RECHEN RÉCSÉNY CS NYITRA M ; KAKASFALU CS NYITRA M ; FOLYTATÁS FELJEGYZÉSE
Sachregister:MEGYEI ÍTÉLET MEGSEMMISÍTÉSE KISEBB HATALMASKODÁSI ÜGYBEN, ÚJ ÍTÉLET ; MÁRKA, FORINT ; KAWKA CS, ASSA CS, KAKAS CS
Regeste:Buda. Wylak-i Lőrinc boszniai (Bozne) herceg Lajos király (Hungaria et Bohemie) országbírájának parancsa Assakwrth-i Assa János nyitramegyei (Nittriensis) alispánhoz és a szolgabírákhoz. Szent Jakab 15-öd napján (aug. 8.) Kakasfalwa-i Kakas András Thormas-i Kawka László nevében országbírói oklevéllel és Babyndal-i Mátyás Rechen-i András nevében a nyitrai káptalan levelével megjelenvén bemutatták Nyitra megye 1521. január 8-án Nyitra-n kelt oklevelét megsemmisíti a megye ítéletét, miután a nyitrai káptalannak a megye előtt bemutatott első levelét nem látta az ügyben bizonyító erejűnek, Recheny Andrást kis hatalmaskodás miatt 25 márkában, azaz 100 forintban elmarasztalja és az ítéletet végrehajtás végett megküldi a megyének. Datum Bude, vigesimo quinto die termini prenotati (decimi quinti diei beati Jacobi apostoli) anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo tertio. Eredeti, papíron, hátlapján zárópecsét nyomaival. Az oklevél hátlapján olvasható feljegyzés szerint az oklevelet a megye törvényszékén 1523. szeptember 15-én és október 6-án bemutatták.– Regeszta forrása: OL regeszta (Borsa)
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, sajókazai (Q 154)
DL-DF:89922
Datum:1433-06-21
Ort des Datums:BUDA PILIS M
Ausgeber:ZSIGMOND KIRÁLY
Alte Signatur:Q 154 / 16 15
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radvánszky család, sajókazai (Q 154)
Aufbewahrungsform:Átírás 1433
Sprache:Latin
Dokumenttyp:VIZSGÁLATI
Namensverzeichnis:GARAMSZENTBENEDEKI KONVENT ; KAZAI KAKAS GYULA F GYÖRGY MAGÁN ; KAKAS GYULA F GYÖRGY /KAZAI/ MAGÁN ; KIS EGYED FAMILIÁRIS ; BALÁZS FAMILIÁRIS ; KELENYENI BENCE CSALLI TISZT ; ZLOB ANTAL CSALLI JOBBÁGY ; ZLOB TAMÁS CSALLI JOBBÁGY ; CSEHI NEMESEK ; KAZA KAZA BORSOD M ; ZENTHANTAL SZENTANTAL HONT M ; CHEHY CSEHI HONT M ; KELENYEN KELENYEN CS HONT M ; ZECHEN SZÉCSÉNY CS ; CHALY CSALL HONT M
Sachregister:PÉNZRABLÁS, ERŐSZAK ; KAZAI HÁZ ; ARANY FORINT, EZÜST FONT, EZÜST MÁRKA ; KAKAS CS
Regeste:Buda. D. a. Nativ. Joh. bapt. Zsigmond király meghagyja a garamszentbenedeki konventnek, hogy vizsgálja ki Kaza-i Kakas (dictus) Gyula fia György panaszát, amely szerint Kis (parvus) Egyed és Balázs nevű familiárisai pünkösd körül Kaza-i házából bizonyos mennyiségű pénzt, arany forintot és ezüst fontot vittek Zenthantal birtokra, de Chehy birtokon Kelenyen-i Benche, Zechen-i Vajdafi László fia László Chaly-i tisztje és familiárisa ellenük küldte Zlob (dictus) Antalt és Tamást s más Chaly-i lakosokat, akik rátörtek fegyveresen Egyed és Balázs szállására s elvittek tőlük 100 arany forintot és 20 ezüst márkát, meg is ölték volna őket, ha a Chehy-i nemesek meg nem védelmezik őket. Átírva a garamszentbenedeki konvent 1433. július 16-án kelt oklevelében. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)Zsigmond király meghagyja a garamszentbenedeki konventnak, hogy vizsgálja ki Kaza-i Kakas /dictus/ Gyul^ fia György panaszát, am/ïely szerint Kis /parvus/ Egyed és Balázs nevű familiárisai pünkösd körül Kaza-i házából bizonyos mennyiségű pénzt, arany forintot és ezüst fontot vittek Zenthan&al birtokra, de Chehy birtokon Kelenyen-i Benche, Zechen-i Vajdafi László fia László Chaly-i tisztje és familiárisa ellenük küldte Zlob /dictès/Antalt és Tamást s más Chaly-i lakosokat, akik rátörtek fegyveresen Egyed és Balázs szállására s elvittek tőlük 100 arany forintot és 20 *. ezüst márkát, meg is ölték volna őket, ha a Chehy-i nemesek meg nem védelmezik

DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Ocskay család (Q 252)
DL-DF:
Datum:
1523-09-01
Ort des Datums:
BUDA PILIS M
Ausgeber:
ÚJLAKI LŐRINC ORSZÁGBÍRÓ
ÚJLAKI LŐRINC BOSZNIAI HERCEG
Alte Signatur:
Q 252 / 241
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Ocskay család (Q 252)
Aufbewahrungsform:
Eredeti
Siegel:
Záró
Sprache:
Latin
Dokumenttyp:
ÍTÉLET
Umschrift:
ORSZÁGBÍRNamensverzeichnis:
NYITRA MEGYE ; ASSAKÜRTI ASSA JÁNOS NYITRAI ALISPÁN ; ASSA JÁNOS /ASSAKÜRTI/ NYITRAI ALISPÁN ; TORMÁSI KAWKA LÁSZLÓ MAGÁN ; KAWKA LÁSZLÓ /TORMÁSI/ MAGÁN ; KAKASFALVI KAKAS ANDRÁS ÜGYVÉD ; BABINDALI MÁTYÁS ÜGYVÉD ; RÉCSÉNYI ANDRÁS MAGÁN ; KAKAS ANDRÁS /KAKASFALVI/ ÜGYVÉD ; ASSAKWRTH ASSAKÜRT CS NYITRA M ; THORMAS TORMÁS CS NYITRA M ; BABYNDAL BABINDAL CS NYITRA M ; RECHEN RÉCSÉNY CS NYITRA M ; KAKASFALU CS NYITRA M ; FOLYTATÁS FELJEGYZÉSE
Sachregister:
MEGYEI ÍTÉLET MEGSEMMISÍTÉSE KISEBB HATALMASKODÁSI ÜGYBEN, ÚJ ÍTÉLET ; MÁRKA, FORINT ; KAWKA CS, ASSA CS, KAKAS CS

Regeste:
Buda. Wylak-i Lőrinc boszniai (Bozne) herceg Lajos király (Hungaria et Bohemie) országbírájának parancsa Assakwrth-i Assa János nyitramegyei (Nittriensis) alispánhoz és a szolgabírákhoz. Szent Jakab 15-öd napján (aug. 8.) Kakasfalwa-i Kakas András Thormas-i Kawka László nevében országbírói oklevéllel és Babyndal-i Mátyás Rechen-i András nevében a nyitrai káptalan levelével megjelenvén bemutatták Nyitra megye 1521. január 8-án Nyitra-n kelt oklevelét megsemmisíti a megye ítéletét, miután a nyitrai káptalannak a megye előtt bemutatott első levelét nem látta az ügyben bizonyító erejűnek, Recheny Andrást kis hatalmaskodás miatt 25 márkában, azaz 100 forintban elmarasztalja és az ítéletet végrehajtás végett megküldi a megyének. Datum Bude, vigesimo quinto die termini prenotati (decimi quinti diei beati Jacobi apostoli) anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo tertio. Eredeti, papíron, hátlapján zárópecsét nyomaival. Az oklevél hátlapján olvasható feljegyzés szerint az oklevelet a megye törvényszékén 1523. szeptember 15-én és október 6-án bemutatták.– Regeszta forrása: OL regeszta (Borsa)
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Batthyány levéltár, Illésházy család (Q 388)
DL-DF:106896
Datum:1454-00-00
Ausgeber:POZSONYI KÁPTALAN
Alte Signatur:Q 388 / 10 2
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Batthyány levéltár, Illésházy család (Q 388)
Aufbewahrungsform:Eredeti
Siegel:Függő
Sprache:Latin
Dokumenttyp:arbitrionális
Bemerkung:CSONKA
Namensverzeichnis:Szilvási Márton bodobári nemes ; Szilvási Lőrinc (Márton testv) bodobári nemes ; Szilvási Miklós (Márton testv) bodobári nemes ; Ponya János (Péter f) nagybári nemes ; Egyed (István f) nagybári nemes ; nagybári nemesek ; Pál magyari plébános ; Pál magyari plébános fogott bíró ; Miklós szentmihályi plébános ; Miklós szentmihályi plébános fogott bíró ; Bíró János (Mihály f) magán ; Karcsai István (Jakab f) magán ; Ábrány (dictus) Miklós magán ; Gellei János deák deák ; Gyersoka-i Vida Mihály magán ; Budafalvi Péter magán ; Baar Bár Pozsony m
Sachregister:oklevél bemutatása – oklevél érvénytelenítése – bérlet (egyházi földek) – kegyuraság ; bérlet (egyházi földek) ; temetkezés – kegyuraság – bári SzentIstván elsővértanú egyház
Regeste:A pozsonyi káptalan előtt Pál Magyar-i plébános a maga és Miklós szentmihályi /de Sancto Michaele/ plébános nevében, Mihály fia Byro János, Karcza-i Jakab fia István, Abran dictus Miklós a maguk és Gele-i János deák, Gyersoka-i Vyda Mihály, Budafalwa-i Péter nevében tanusítják, hogy a Zylwas Márton és fivérei: Lőrinc és Miklós Bodobar-i nemesek illetve Péter fia Ponya János, István fia Egyed és más Nagbaar-i nemesek között a Baar-i Szent István elsővértanu egyház körül fennforgó ügyben március 10-én a Baar-i Szent István elsővértanu egyházban mint választott bírák a felek meghallgatása és a Zylwas Márton által bemutatott 3 oklevél alapján, amelyek szerint a Bodobar-i nemesek az egyház igazi kegyurai és szabadon temetkezhetnek az egyházba, az oklevélben részletezett módon határoztak a netán elhallgatott oklevelek érvénytelenítéséről, az egyház földjeiről, két egyházfi választásáról, az egyház földjeinek bérbeadásáról, a plébános választásáról, az egyházfiak számadásának ellenőrzéséről.
No comments:

Post a Comment