Saturday, December 25, 2010

Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára IV. (Budapest, 1887.)
21.   614. oldal
... utcza ( Faulgassen, Folgacz): 242. 244. Kassay István : 1608. 22. Kaszás Bálint ...
Tringli István: A Perényi család levéltára 1222–1526 (Budapest, 2008. Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 44.)
22.   Oklevélkivonatok (352. oldal)
... Máté, Soos Tamás, Sypos Miklós, Kassay Márton, Korlath Ambrus, Mathe Péter, ...
Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)
23.   20. oldal
... után körülbelül egy évvel másodszor Kassay Mártonhoz ment férjhez, és 1614. ...
24.   21. oldal
... Mihály özvegyének, Garázda Annának, most Kassay Mártonnénak és fiainak Teleki Istvánnak ...
25.   244. oldal
... Szeben. Báthori Gábor erdélyi fejedelem Kassay Mártonnak „ aulae nostrae familiaris", a ...
26.   245. oldal
... 22. Déva. Bethlen Gábor fejedelem Kassay Mártonnak adja a biharvármegyei Széket, " ...
27.   246. oldal
... Mihály özvegyének Garázda Annának, most Kassay Mártonnénak és gyermekeinek Theleky Istvánnak ...
W. Kovács András - Valentiny Antal: A Wass család cegei levéltára. Kolozsvár 2006.
28.   198. oldal
... 6805. sz.). Évkör: ( 759-( 769. • Kassay Istvánnak, Vay Judit kazinci tiszttartójának ...
29.   204. oldal
... Wass Ádámhoz, 1883 ( 7710. sz.) Kassay János Wass Dánielhez, 1727 ( 7711. ...
30.   507. oldal
... Szl, v 77, 83,136 - i ( Kassay) István, tiszttartó, Kazinc 198 kasza ...

No comments:

Post a Comment