Saturday, December 4, 2010

Susanna Lorántffy Dei gratia Principissa Transylvaniae, partium regni Hungariae domina et Siculorum comitissa etc. [Lorántffy Zsuzsanna Isten kegyelméból Erdély fejedelemasszonya, Magyarország Részeinek úrnője és a székelyek ispánnéja.]

http://www.szomuzeum.hu/show_image.php?id=60&pic=203

Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony utasítása kolozsvári Kassai Istvánnak, férje tanácsosának és ítélőmesterének
Susanna Lorántffy Dei gratia Principissa Transylvaniae, partium regni Hungariae domina et Siculorum comitissa etc. [Lorántffy Zsuzsanna Isten kegyelméból Erdély fejedelemasszonya, Magyarország Részeinek úrnője és a székelyek ispánnéja.]
Generose fidelis nobis grate. Salutem et gratiam nostram. [Nemzetes kedvelt hívünk.] Az kegyelmed levelét elvettük, melybül értjük, hogy az Poczajrul való levelet megtalálta kegyelmedet de abban csak az két falurul vagyon emlékezet; mi akkor is meghagytuk volt Kezelinek, hogy írja meg, hogy az szováti portio is Czukat Lénárté volt, nem fiscalis jószág, és miolta megholt Czukat Lénárt mind mi bírtuk, más azt nem bírta most is mi bírjuk. Ezek után Istennek oltalma alá ajánljuk kegyelmedet. Datum in arce nostra Fogaras, die 12 Martii anno 1641.[Kelt Fogaras várunkban, 1641. március 12-én.]
Susanna Lorantfy manu propria [Lorántffy Zsuzsanna saját kezével]
Kívül: Generoso Magistro Stephano Cassai de Colosvar illustrissimi domini Principis Transylvaniae domini mariti nostri charissimi consiliario az prothonotario etc. fideli nobis grato. [Nemzetes kolozsvári Kassai István mesternek, Erdély felséges fejedelme, igen kedves férjurunk tanácsosának és ítélőmesterének, kedvelt hívünknek.]
Pecsét: Lorántffy Zsuzsanna papírfelzetes zárópecsétje, a nyomat jól látható.
Talán az utolsó eredeti dokumentum Lorántffy életével kapcsolatban, mely magángyűjteményben található.
Közölve: Új Magyar Athenas. Bp. 2008. 461. tétel.
ár: 360 000 Ft kosárba

képek

No comments:

Post a Comment