Sunday, December 26, 2010

th Péter: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei (Miskolc, 1990. Borsodi Levéltári Füzetek 28.) Az oklevelek regesztái (68. oldal)


Tóth Péter: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei (Miskolc, 1990. Borsodi Levéltári Füzetek 28.)
1.   Az oklevelek regesztái (68. oldal)
... Miskolc ( oppidum novum Mykolc) főbírájának, Kazay Imrének és esküdtjeinek, Németh Pálnak ...
2.   Névmutató (138. oldal)
... Kaza ( Chaza) falu - 7, 41 Kazay Imre - 91 Kácsvize ( Kaachwyze), patak - ...
Veress Endre: Gyula város oklevéltára. 1313-1800. (Budapest, 1938.)
3.   489. oldal
... 784. Gyula, 1795 február 13. Kazay Mihály megyei tisztviselő Békés vármegyéhez. ...
... míg Sziber József só- distractor Kazay levele beadásának napján tett vallomását ...
4.   495. oldal
... 436. Kávás ( Kauas) 46, 322. Kazay Mihály gyulai tisztviselő 1795 : 489. ...


91. 1461. AUGUSZTUS 9. DYOSGEWR 
Mátyás király parancslevele, amelyben Ú-Miskolc mezőváros (antiquum oppidum Myskolc főbírájának, Kwn-nak mondott Andrásnak és esküdtjeinek, Molnár Demeternek és Fazokas Bálintnak, valamint Új-Miskolc (oppidum novum Mykolc) főbírájának, Kazay Imrének és esküdtjeinek, Németh Pálnak és Zabo Tamásnak a kérésére utasítja Dycsgewr várának jelenlegi és jövendőbeli várnagyait, hogy a leváltott várnagyok vagy helyetteseik elköltöztetése és az újonnan állítottak odaköltöztetése céljából ne merészeljék többé fuvarbéli szolgálatokra kényszeríteni a két Mykolc mezőváros polgárait és lakosait, mint ahogyan eddig tették a nevezettek nagy kárvallására és fáradságára. 
Restaurált ihártyán, amelynek előlapján papirfelzetes pecsét látható. 
Jelzete: BAZmLt. XV. 1. 93. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV: A. 1501/b. Sp. I. 1. köt. 4.sz. 
Kiadja Szendrei János : Oklevltár Miskolc város történetéhez. Miskolc 1890. 98-99. - Csorba Csaba szerk.Mátyás király Miskolcnak adományozott kiváltságlevelei. Miskolc, 1988. 
92. 

Gyula, 1795 február 13. 
Kazay Mihály megyei tisztviselő Békés vármegyéhez. 
Miután ártatlansága kiderült, kéri, helyezzék vissza hivatalába, mert meghurcoltatásának Réz József szemorvos az oka, aki gonosz ember, sőt való-sággal felségsértő. 
(Békésmegyei Évkönyv VI. köt. 60—61. 1.) 
Megjegyzés. A fenti levéllel kapcsolatos egész ügyet, kihallgatást, annak előz-ményeit s a tárgyalás következtében Réz elítéltetését, fogságát s másodszori perét érdekesen ismertette «Jakobinus mozgalmak Békésben 1795-ben» című értekezésében Zsilinszky Mihály1 s később Karácsonyi János,2 míg Sziber József só-distractor Kazay levele beadásának napján tett vallomását ugyancsak Zsilinszky közölte.
1 A Békésmegyei Évkönyv VI. köt. 54—80. 1. 
2 Békés vármegye története I. köt. 356—7. 1. 
3 A «Békési Lapok» 1878. évf. 3. számában. 

No comments:

Post a Comment