Saturday, December 25, 2010

Veress Endre: Gyula város oklevéltára. 1313-1800. (Budapest, 1938.)

Veress Endre: Gyula város oklevéltára. 1313-1800. (Budapest, 1938.)

Veress Endre: Gyula város oklevéltára. 1313-1800. (Budapest, 1938.)   322. oldal

Abranffy extorsisset per eos extraordinarios flor. 120. insuper iudicem eius temporis maximis verberibus affecisset etc. 
Idem fassus est, quod accepissent idem servitores Stephani Abranffy e ladula vestes albas valentes flor. 3. 
Bettlenossy Ioannis Lyztii. Emericus Erdews iudex anni 1559... fassus est . . . solvisse . . . flor. 29'd 70 et 28 d 60. 
Kysbodon Ioannis Lyztii. Idem Emericus Erdews iudex anni 1559 fassus est . . . dedisse . . . flor. 3 d 30 etc. 
Waryas. Ladislaus Drwsyth iudex anni 1559 fassus est solvisse . . . flor. 12. 
Chorwas nobilium. Gregorius Kondorossy iudex anni 1559 fassus est . . . sol-visse . . . flor. 13 d 20. 
Utána : Bakó Demeter, Bonthos Benedek, Pogan Péter özvegye vallomása. 
Ehved Gabrielis Bettiden. Emericus Erdews et Franciscus Radych iudices anni 1559 fassi sunt . . . solvisse . . . flor. 2 d 20 et 2 d 20. 
Sewprews eiusdem. Franciscus Radich iudex anni 1559 fassus est . . . sol-visse . . . flor. 16 d 50 et 15 d 40. 
Wadazy Regiae Maiestatis. Andreas Kys iudex anni 1559 fassus est . . . sol-visse . . . flor. 29 d 70 etc. 
Keurth Francisci Zay. Matthias Bozo iudex anni 1559 praesentavit . . . sol-visse . . . flor. 11 et 11. 
Tech Stephani Sarossy. Martinus Balassv iudex anni 1559 fassus est sol-visse . . . flor. 2 d 20 et 2 d 20. 
Gerendás nobilium. Emericus Zakach iudex anni 1559 fassus est admini-strasse. . . flor. 5 d 6 etc. 
Utána : Wynche Mátyás, Zabo István, Kakas Domonkos, Balogh János, Facz Márton, Fyleph Mihály vallomása. 
Mezth Hegiae Maiestatis. Sebastianus Kassay iudex anni 1559 fassus est . . . solvisse . . . flor. 6 d 50 et 6 d 50. 
Pobar Episcopi Chanadiensis. Gregorius Kozma iudex anni 1559 fassus est . . . solvisse . . . flor. 15 d 40 etc. 
Kecher Kuthas. Alexius Totth iudex anni 1559 fassus est. . . solvisse flor. 30 d 70 etc. 
Zaruas nobilium. (Andreae Wer et aliorum nobilium.) Franciscus Boldisar iudex anni 1560 fassus est . . . solvisse . . . flor. 19 d 80 etc. 
Oppidum Symand. Matthias Olavos iudex anni 1559 fassus est, quod admi-nistravit. . . flor. 40 etc. 
Idem iudex fassus est, quod Stephano Kendy dedissent tapetum unum, unam culcitram et unam penulam extraodinarie. 
Utána : Bach Máté, Barbel Ferenc, Asztalos (Mensipar) Mihály, Cyzar Ambrus, Czerepes János, Zabo Illyés, Warga János, Morwch Vitális, Zewch Orbán, Kwtthassy Márton, Iwan Demeter özvegye, Zygyartho Vincze, Aranyas Jakab vallomása. 
Kengyel. Ioannes Farkas et Georgius Gyugyo iudex et iuratus fassi sunt . . . solvisse . . . flor. 34 etc. 
Nagylak Demetrii Olcharuyth. Paulus Diós iudex anni 1559 praesentavit in schedis, quod secundum subsidium cum additione decem denariorum solvisse Emerico literato flor. 31 d 90. 
KomlosEmerici Massai. Iudex possessionis fassus est. . . solvisse . . . flor. 5 d 50 et 5 d 50. 
Kauas relictae Marci Horuath. Iudex possessionis anni 1559 fassus est . . . solvisse . . . flor. 11 et 8 d 80.Inuoka nobilium. Ladislaus Delchegh iudex anni 1559 fassus est . . . sol-visse . . . flor. 8 d 80 et 8 d 80. 
Zemlek. Bartholomeus Horwath iudex anni 1559 fassus est . . . sol-visse . . . flor. 6 d 60 etc. 
Dedemzegh nobilium de Makó. Iudex possessionis anni 1559 fassus est . . . solvisse . . . flor. 15 de 40 etc, Idem officialis extorsit ab eis extraordinarie pro fenő flor. 5. 
Mezomegyer. Valentinus Cytha iudex anni 1559 . . . fassus est . . . sol-visse . . . flor. 3 d 30 etc. 
Utána : Nagh Ambrus, Dekán Demeter, Zyos Sebestyén vallomása. 
Zombol. Petrus Ihaz iudex anni 1559 fassus est solvisse . . . flor. 3 d 30 et 3 d 30. 
Faydas relictae Marci Horwath. Iudex possessionis . . . fassus est. . . solvisse'flor. 10 et 8 d 80. 
Mezeeth Regiae Maiestatis. Sebastianus Kassay iudex anni 1559 fassus est . . . solvisse . . . flor. 40 etc. 
Wyfalu Blasii Zekel et relictae 3Iarci Horuath. Petrus Olah iudex anni 1559 . . fassus est . . . dedisse . . . flor. 12 etc. Utána: Mezaros Albert vallomása. 
Nagy Pho Francisci Zay. Andreas Bacho iudex anni 1559 fassus est . . . solvisse . . . flor. 13 d 20 etc. 
Nyek Emerici Massay. Iudex possessionis . . . anni 1559 fassus est . . . solvisse . . . flor. 15 d 40 et 14 d 30. 
Leokoshaza Regiae Maiestatis. Stephanus Docho iudex anni 1559 fassus est . . . administrasse . . . flor. 9 etc. 
Idem fassus est Benedicto Bornemizza dedisse unum equum erraticum Bytangh valentem flor. 6. 
Pereskutas Gasparis Mágochy. Gregorius Kwn iudex anni 1559 fassus est. . . solvisse . . . flor. 21 etc. 
Zenthetornia nobilium. Lucas Sarkezy iudex anni 1559 . . . fassus est . . . solvisse . . . flor. 13 d 20 etc. 
Utána : Kwn Lukács özvegye, Bodan János, Bachy Jeromos vallomása. 
Feltotth Episcopi Waradiensis. Urbánus literátus iudex . . . fassus est . . . solvisse . . . flor. 36 d 30 et 35 d 20. 
AViznek nobilium. Iudex eiusdem possessionis . . . anni 1559 fassus est. . . solvisse . . flor. 16 d 50 et 12. 
Karolyos. Iudex eiusdem possessionis . . . fassus est . . . solvisse . . . flor. 7 d 70 et 3 d 30. 
Nagyzylind. Benedictus Nagh iudex anni 1559 fassus est ... solvisse . . . flor. 11 etc. 
Utána : Kadar György, Stresenkwyth Mátyás özvegye, Bwda Balázs, Erdewhegyi Ferenc, Nagh Balázs vallomása. 
Keth Soppron. Franciscus Cynthal iudex anni 1559 . . . fassus est . . . sol-visse ... flor. 9 d 90 etc. 
LTtána : Nagy Mátyás, Erdős Bálint, Zekel Márton, Nagy Balázs vallomása. 
Nagyrew. Thomas Bewldy iudex anni 1559 fassus est utrumque subsidium unius floreni cum additione [denariorum] decem ad manus dicatorum flor. 15 d 40. 
Nagyfalw. Gregorius Komlos iudex anni 1558, Andreas Paznady iudex anni 1559, Benedictus Zewcli iudex anni 1560 fassi sunt sub iuramento, quod Benedictus Bornemizza praefectus et capitaneus eiusdem temporis in anno 1559 post festum Penthecostes e manibus Stephani Feoldwary potentia mediante eos excepisset ac dedisset in officium Stephano Kendy etc. 
   

No comments:

Post a Comment