Tuesday, February 22, 2011

KASSAY FAMILY GENEALOGY AND HISTORY


Végh András: Buda város középkori helyrajza 1. (Monumenta Historica Budapestinensia 15. kötet Budapest, 1983)
8.   113. oldal
... vero sancti Stephani a parte Cassay [ ] ad [ prefatam ecclesiam] sancti Petri ...
9.   134. oldal
... továbbá a Szt. István utca Cassay (?) oldalán a Szt. Péter mártír ...
... továbbá a Duna melletti utcában Cassay Pál sarokháza a Szt. Péter ...
... vero sancti Stephani a parte Cassay [. .] ad [ prefatam ecclesiam] sancti Petri ...
... penes Danubium scilicet Pauli dicti Cassay ad ecclesiam sancti Petri versus [...] ...
Végh András: Buda város középkori helyrajza 2. Végh András (Monumenta Historica Budapestinensia 16. kötet Budapest, 2008)
10.   Oklevélkivonatok • 1400-1449 (79. oldal)
... továbbá a Szt. István utca Cassay (?) oldalán a Szt. Péter mártír ...
... továbbá a Duna melletti utcában Cassay Pál sarokháza a Szt. Péter ...
... vero sancti Stephani a parte Cassay [, / ad [ prefatam eeclesiam] sancti Petri ...
... penes Danubium scilicet Pauli dicti Cassay ad eeclesiam sancti Petri versus [...] ...
11.   Névmutató (220. oldal)
... 189 - 1. Stengel - 1. Velius Cassay (?) 134; 242 Catarina ( milánói Nicolo ...Végh András ( : Buda város középkori helyrajza 2. Végh András (Monumenta Historica Budapestinensia 16. kötet Budapest, 2008)   Oklevélkivonatok • 1500-1577 (199. oldal)   

1539. szeptember 11. (f. V. a. fest. Exaltationis sancti crucis) Buda 758. 
János király hűséges szolgálatai jutalmául (e.) Kassay János királyi kamarásnak adományoz egy házat a város piacán („...totalem domum lapideam condam Galli apotecarii ac Stephani et Sebastianifiliorum, necnon Lucie fi/ie circumspecti condam Valentini similiter apotecarii in hac civitate nostra Budensi in teatro eiusdem civitatis nostre penes domum nobilis et circumspecti Angeli apothecarii existentem et habitam.... "), amely a néhai Gál patikárosé, valamint a néhai (c.) Bálint patikáros fiaié, Istváné és Sebestyéné, továbbá leányáé, Lucáé volt, de a német párthoz csatlakozásukkal, hűtlenségük miatt a király eladományozta (e.) Naghlak-i Jaxith Márknak, aki szintén elpártolt a királytól, és így a ház tulajdona a királyra szállt; a király utasítja a várost, hogy végezze el a birtokbaiktatást János részére. Kassa v. It. Arch. Sccr. Fam. Div. A 58. - Közöletlen. 

No comments:

Post a Comment