Sunday, May 8, 2011

KASSAY FAMILY GENEALOGY AND HISTORY


Levéltári Szemle, 20. (1970) 3. szám • Dessewffy Sándor: Újabb Dessewffy családi iratok az Országos Levéltárban / 619–644. o. (30_640. oldal)


Dessewffy Sándor? 
Ujabb Dessewffy családi iratok az Országos Levéltárban 

A Dessewffy család származására vonatkozó okmányait már régebben az Országos Levéltárban helyezte el. Az okmányok a margonyai és a grófi ág letétjeként szerepelnek.Ezekhez az iratokhoz adtam át az Országos Levéltárnak e sorok Írását közvetlenül megelőző napokban a család különböző ági tagjaitól összegyűjtött irataimat. 
A családra vonatkozó s legrégebben 1210-ből származó okmányok alapján Éble Gábor megírta a család történetét. /"A cserneki és tarkeői Dessewffy család", Franklin 1903/. Ujabb kutatások alapján magam ugyancsak irtam a család történetéről. /"A Dessewffy nemzetség közéleti szerepe a Habsburg korszakban", litogr, Kelé, 1936/* .. 
Éble a család eredetét Westfáliából származtatja s a már G-yejcsa vezér korában élt Deziszlót - később Gizella királyné udvari emberét - a nemzetség ősének tekinti. Mások, dr. Csánki Jenő és dr. Karácsonyi János a nemzetség magyar • eredetét vallják - igy Tahy István is, /"Tanyák és azokkal rokon családok", Pátria, 1904/ - mindnyájan abból kiindulva, hogy akik a XIII. században Pozsega megyében birtokosok voltak, igy a Dessewffyek /Csernekiek/, azok azt minden bizony-nyal királyi adományként nyerték. /Ez az országrész ugyanis az Árpádok birtoka volt, és van is utalás egy IV* Béla-féle adománylevélre./ Tahy közelebbről meg is jelöli, hogy a Dessewffyek /Csernekiek/ valószínűleg a Tanyákkal rokon Rosd, "illetőleg az ebből szakadt Ácsa nemzetség leszármazottai. Noha szláv rokonságnak /Borics bán/ is vannak nyomai, bizonyos, hogy a Csernekiek a XIII. században tiszta magyar neveket vesznek fel: Kormos, Bakó, Sebe, Lőkös, Egyed, Miklós, Tamás stb., s a Cserneki nemzetségből való további szétága-zásukat megjelölő vezetékneveik is magyar képződésnek: Is-pánffy, Peyr, Terek, Dessewffy /1482 óta/ stb. 

IBakác-s., István: A Dessewffy Bércaljai ág

III. tábla XIX. izén; 

B A L A M É R 
Aurél, Bertalan 
sz. 1864.VIII.14. Bércalja + 1958.II.3. Vanyiskóc. Neje: mérki Pillér Mária, Pillér Sándor és péchuj-falusi Péchy Natália leánya, sz. 1876 Jekkelfalván + 1959.XII.19. Budapest, eltem. Rákoskeresztúr. Esk.: 1894.VIII.11. Eperjes. Elváltak. 

XX. iz: 

DÉNES A. BÉLA 
sz.1895.VI. sz.1898.XII.30.Eperjes 3. + 1895. orth. sebész-főorvos. VII. 11. + 1968.VII.23.Budapest Bércalján Farkasréti tem. Columb. 
1. neje: Elekes Lily, Elekes Gábor ny.huszárezredes és Péchy Ilona leánya. Esk.1944.1.25. Nyíregyháza. Elváltak. 
2. neje: Kassay-Farkas Ibolya-Sarolta, K.Farkas Aladár és Weissen-bacher Emilia leánya, sz. 1911.III.14. Gács, Esk.: 1948.IX.8. Bpest L.l Bp.VI. Jókai u.20. 
XXI. iz: 
NÓRA PÉTER | Anna- Pál-http://www.dessewffy.hu/dessewffy.pdf
Mária Ádám 
sz.1949. sz.1950. 

GYÖRGY 
sz.1901.XII.10. Bércalja l^neje: jakabfalvai Jakabfai vy Judit, Jakabfalvy Gyula gagybátori földbir. és hedrii Hedry Márta de gen Aba leánya. Esk. 1932. IV.6. Eger. Elváltak. 2. neje: Bujnovszky Erzsébet, Bujnovszky La^os és Bényey Julianna leánya, sz.1909.II.2. Szepesolaszi /előbb gróf Haller Alfréd-néf Dóra leánya férjezett Simonyi Imréné/.Esk. 1944. IX. 14. Székesfehérvár. L.: Bp.XI. Fadrusz u.15. 

ISTVÁN 
sz.1903.II.2. Ábrahámfalva Neje: Dessew-Tfy Ida-Viola, Dessewffy Aladár és Kancer Gizella leánya, sz. 1916.11. 17. Budapest Esk. 1942.X. 22. Budapest L.l Bp. XI. Móricz Zs. tér 14. 

MARIANNA" 

JUDIT 

V. 25* Bp. rk, 

XI. 14. Bp. rk, 

sz.1933.IV. 30.Debrecen rk. Férje: Juhász György g.kath.Esk. 1954.IV.18. Miskolc. Gyermekeik: Ágnes sz. Miskolc 1956 III.21? Ildikó sz.Miskolc 1960. II. 29. L.: Miskolc 

sz.1934.VIII. 26.Tokaj rk. Férje: Pogácsás Ágoston Esk.1957.III. 2. Miskolc. Gyermekeik: Marietta sz. Miskolc 1957. XII.1| Péter sz. Miskolc 1963.XI.14. L.t Miskolc 

YVETTE ISTVÁN TAMÁS MARIZSOLT 
ETTA 
1947. 1951. 
XII. IV.4. 
22.Bp. Bp. 
Férje
Fehér 
László 
Esk. 
Bp. 
1970. 
IX.19. 

sz.1945. V.26.SZ. fehérvár rk.Fér-je:Tomsó Gyula rk Esk.1966 V.21.Bp. Leányuk: Krisztina sz. Eger 1967.VII 4. L.: Eger 

sz.1943. IX.30. Ne j e:Jan ky Mária J. Béla és Abo-nyi Mária leánya sz. 1943. Esk. 
1969.VII 12. Bpes 

1946. IV.25 -Bpest +1949 III. 2 Bp. Kerepesi tem. 

XXII. iz: 

s e 

JOHANNA 
sz.1970.VIII. 


http://www.dessewffy.hu/dessewffy.pdf

No comments:

Post a Comment