Monday, September 19, 2011

1372. Az egri kpt. előtt Kazai Kakas fia János két fia László és János felosztják a családi birtokokat. Kazán Bor-sod m. 21 jobbágytelket, Domony, Pacsány (mindkettő Sajó-kaza határában) és Dovény birtokokat u. ott, Dorogon levő részeiket a Mátra hegyétől kezdve. Továbbá Pásztón, Fedimesen Hevesújvár —, Lapárdon Nógrád — és Rátóton (Rátold) levő birtokokat Pest megyékben, Sőreg falut Fülek mellett, végül Selype és Kolcsván birtokokban Pozsony me-gyében levő részeiket szintén két részre osztották fel. (Ere-detije a br. Radvánszky-levéltárban Sajókazán.) 

No comments:

Post a Comment