Friday, September 16, 2011


Oklevelek [ A Mohács előtti oklevelek és regesztáik. ]
XV-1.no.93-2
Leírás1461. AUGUSZTUS 9. DYOSGEWR
Mátyás király parancslevele, amelyben Ó-Miskolc mezőváros (antiquum oppidum Mykolc) föbírájának, Kwn-nak mondott Andrásnak és esküdtjeinek, Molnár Demeternek és Fazekas Bálintnak, valamint Új-Miskolc (oppidum novum Mykolc) főbírájának, Kazay Imrének és esküdtjeinek, Németh Pálnak és Zabo Tamásnak a kérésére utasítja Dyosgewr várának jelenlegi és jövendőbeli várnagyait, hogy a leváltott várnagyok vagy helyetteseik elköltöztetése és az újonnan állítottak odaköltöztetése céljából ne merészeljék többé fuvarbéli szolgálatokra kényszeríteni a két Mykolc mezőváros polgárait és lakosait, mint ahogyan eddig tették a nevezettek nagy kárvallására és fáradságára.

Restaurált hártyán, amelynek előlapján papírfelzetes pecsét látható.
Jelzete: BAZmLt. XV. 1. 93. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV: A. 1501/b. Sp. I. 1. köt. 4.sz.

Kiadja Szendrei János : Oklevéltár Miskolc város történetéhez. Miskolc 1890. 98-99. - Csorba Csaba szerk. Mátyás király Miskolcnak adományozott kiváltságlevelei. Miskolc, 1988.
Kép
Add caption
Fájlméret1,68 Mb
Dátum2007.05.04 - 05:54:15
Letöltések66
Letöltés
Értékelés
Nincs értékelve
http://bazleveltar.hu/download.php?report.11

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok a B.-A.-Z. Megyei Levéltár tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.

No comments:

Post a Comment