Tuesday, October 4, 2011

Arhivele Nationale ale Romaniei404. BORNEMISZA de Kaszon
●Anii extremi: 1532-1918, 678 u.a., inventar nr. 173, limbile:
maghiară, germană, latină, franceză şi romină.
Documentele arhivei Bornemisza, familie nobilă din
Transilvania, de origine maghiară, au fost clasate pe grupe.
лn prima grupă se regăsesc acte privind bunurile din diferite
localităţi aparţinЙnd familiilor Apafi, Gylaffy, Torma şi contelui Csaky;
evidenţa actelor familiilor Apafi, Bathory, Bethlen, Bornemisza, Kassai,
Pecai şi Pugymasi; conscrierea bunurilor familiei Bornemisza de
Kaszon şi Фmpărţirea acestora Фntre moştenitori, genealogia familiei,
actele procesului cu succesorii guvernatorului Janos Haller. Tot aici
şi-au găsit locul colecţiile de acte ale baronului Ioan Bornemisza de
Kaszon, decrete şi ordine imperiale de numire a unor membrii ai
familiei Фn diferite funcţii.
O altă grupă de documente reuneşte acte privind domeniile şi
posesiunile familiei: domeniul Gurghiu: conscripţii şi registru silvic.
лn grupa „fascicole” au fost incluse acte privind bunurile soţiei
lui Mihail Apafi I, ale domeniilor Hunedoara, Cetatea de Baltă, Ilieni
şi Cehul Silvaniei şi ale proceselor familiei Bornemisza cu prinţul
Mikes Eszterhazi. лn grupa „diverse” sunt clasate documente
referitoare la bunurile familiei Tokoli, urmează apoi mai multe serii Фn
care au fost grupate acte financiare: chitanţe, note de plată, socoteli
privind bunurile familiei Bornemisza provenite din diferite posesiuni.
лn grupa „H” se regăsesc evidenţe ale arhivei de familie, urmează
seriile actelor privind Фmpărţirea averii familiei, a registrelor şi urbariilor
pentru moşiile acesteia, a documentelor privind diversele procese ale

Cluj
147
familiei (pentru domeniul Gurghiu, cu oraşul Reghin, localităţile
Apatina, Ieurţeni, Logig, Mădăraş, Petelca, Şerbeni, scaunul Mureş).
La sfЙrşitul fondului au fost ordonate documente referitoare la
Фntreaga familie (1748-1918) şi aparţinЙnd unor membrii ai acesteia:
baronii Janos (1786-1879), Ignac 1774-1971), Jozsef Bornemisza
(1828-1872); baronii Leopold (1852-1872), Albert (1852-1857),
baroneasa Barbara (1846-1859), Kalman (1846-1856) şi Sandor
Bornemisza de Kaszon (1846-1857), precum şi cele create de Antal
Torok, administratorul bunurilor familiei Bornemisza de Kaszon
precum şi cele privind fabrica de zahăr din Cluj, fabrica de ţigle şi
cărămizi din Căian, comitatul Cluj.

Saturday, October 1, 2011