Tuesday, November 8, 2011Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)
13.   227. oldal
... hol a várbeliek Lybak és Kassay János vezérlete alatt hozzájuk pártoltak. ...
14.   229. oldal
... ezek : Schwarcz János, Belik Venczel, Kassay János és Szaniszló, Korbei Márton ...


civitatibus et opido Czeben iudicio astare vellet et comparere, qui quidem et ambe partes unanimi voce et pari voluntate opidum Czeben ipsam causam iuridice discutiendam elegerunt harum nostrarum testimonio et sigillo mediante. Dátum Bartfíe in die assumptionis Virginis gloriose, anno Domini etc. LXmo tercio. 
Víztől rongált papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel. 
UM. 1463. augusztus 18. Terebes. 
Perényi István királyi asztalnokmester levele Bártfa város tanácsához, »magister Caspar murator noster per nos ad labores nostros in castro nostro Wywar habitis conventus et appreciatus presentium videlicet exhibitor petit a nobis alios centum florenos aurei in sortem ulteriorum laborum nostrorum, quos videlicet a modo deinceps tenetur nobis in dicto castro nostro Wywar perficere, pro quibus centum flo-renos auri certos fideiussores coram vobis wlt nobis ponere et mediante ipsorum fideiussoria se nobis obligare, quod ipsos centum florenos auri, quos a nobis de novo nunc recipere et adhuc anno presenti ibi in castro Wywár deserviet nobis et perlaborabit«, íme átküldi tehát a kötelezvény másolatát és kéri, hogy küldjenek hozzá jótálló kezeseket. 
Vízfoltos papiroson, zárópecsótje elveszett. 
1487. 1463. augusztus 31. Késmárk. 
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy a csehek megtámadták Szakolczát, de itt visszaver-ték őket, azután a Vág-folyó mellett két erődöt, Hlynek-et és Wlczno-t bevettek, a hol a várbeliek Lybak és Kassay János vezérlete alatt hozzájuk pártoltak. Szilézia felől Talafus és Thelye Jakab törtek be és pusztítanak. 
Papiroson, zárópecsétje elveszett. 
1488. 1463. szeptember 4. Üj-Szandecz. 
Dambnói Jakab, Lengyelország kincstárnoka, szandeczi, beczi és predeczi kapitány levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy a Szapolyai Istvánnal Nyedzecza vár alatt kötött békeszerződés ellenére íme, az ő szandeczi polgárai panaszt tettek, hogy »bona mercatorum in curribus in via eisdem cum equis predaliter ablata in castrorum Plawecz et Kyeszmark sunt inverta et arestata« és egyéb kárt okoztak neki és embereinek. Sejti, hogy a tettes a Héthársról való Tárczay Tamás lesz, kinek valami ügye van Wolsky János musinai kapitánynyal. Kéri tehát őket, hogy a folytonos károsítás ellen védjék meg. 
Papiroson, zárópecsétje elveszett. 

No comments:

Post a Comment