Thursday, December 8, 2011

Kassai Miklos Nicolaus Cassovius

http://www.archive.org/stream/analectanovaadhi00beuoft#page/442/mode/2up/search/cassovia
IV. Sixtus papa Kassai Miklost haereticae pravitatis inquisitornak nevezi ki.^
Sixtus Episcopus etc. Delecto fiKo Nicolao Ignacii de Cassovia ordiiiis fratrum praedicatorum et theologiae pro- fessori, salutem etc. E.eligionis zelus, litterarum scientia, vitae integritas, et fidei constantia, aliaque laudabilia pro- bitatis et virtutum merita, quibus personam tuam fide digno- rum testimoniis novimus insignitam, merito nos inducunt, ut
illa tibi committamus, per quae orthodoxae fidei (lumen) et haeresum et errorum extirpatio iuxta cordis nostri deside- rium valeat provenire. Cum itaque per Regnum Hungariae, in quo proh dolor (!) multi errores haeresesque occulte vigere et continuo pullulare saepe numero auditi sunt, nullus ibi haereticae pravitatis inquisitor existat, nos cupientes, ut errores et haereses huiusmodi penitus extirpentur, ac fidei praedictae lumen in illis partibus magis elucescat, te, de cuius sana doctrina, singulari eloquio et fidei constantia, aliisque multiplicum virtutum donis plenam in domino fidu- ciam obtinemus, huiusmodi haereticae pravitatis inquisitorem per totum Regnum ac universum dominum Carissimi in Christo filii nostri Regis Hungariae instituimus, ac etiam deputamus, tibique contra omnes et singulos illarum partium haereticos et scismaticos inquirendi et procedendi, illosque capiendi et incarcerandi ac puniendi, omniaque alia et sin- gula quae ad officium inquisitionis huiusmodi de iure vel de consuetudine seu alias quomodolibet pertinent, faciendi, exercendi, exequendi et commitendi plenam et liberam aucto- ritate apostoKca tenore praesentium concedimus facultatem. Et insuper te generalem apostolicae sedis praedicatorem in eisdem Regno atque dominio Hungariae auctoritate et tenore praefatis constituimus et deputamus, tibi verbum dei in et sub Regno et universo domino dicti Regis Hungariae, etiam contra haereticos, scismaticos et perfidos Turchos
Vetera Monumenta Historica Hungariam Sacram Illustrantia. Romae, 1860. 11. p. 487. ,Ex Reg. orig." An. XIH. bul.
' Theiner :
div. lib. XVin. fol. 325. 4. Pope Sixtus Kassai KI nevezi inquisitornak Miklost of heretical depravity. ^Bishop Sixtus etc.. Ignacio Nicolas de Cassovia( Kassai Ignac Miklos  (Kassay Ignac Miklos)picked from ordinis Friars Preachers and theology professors, greeting, etc.. E.eligionis zeal, the knowledge of literature, life, integrity and constancy of faith, and other praiseworthy for-bitatis merits and virtues, which we know the person of thy testimonies of faith worthy of marked merit motives, ascommit her to thee, by which the orthodox faith (the light) and of heresies and errors extirpatio be able to proceed according to the desire of our heart. Since therefore by the Kingdom of Hungary, in which alas (!) And many will come into force immediately brought forth abundantly, often the number of errors haeresesque secretly listened to; no one there of heretical depravity investigator comes into existence, desiring to us, to recognize the errors and heresies of this kind entirely extirpentur, and faith in them the light of the aforesaidmore parts of the dawn, thee, of whose sound doctrine, with particular eloquence of faith and constancy, and other virtues manifold gifts ciam obtain full confidence in the Lord, such inquisitors of heretical depravity throughout the whole kingdom and the universe of our Lord, my beloved sons in Christ, King of Hungary have established, and also , assign, and rest in each and every of those parts, against all heretics and scismaticos of inquiry and of proceeding, and take illosque incarcerandi and punishing, and all other of this kind of inquiry to the office of each of which by the custom of the law or belong in any manner or others, to work, practice, and for fulfilling the authority of these present grant apostoKca commitendi full and free ability. And in addition, a preacher of the Apostolic See you in the same general tenor of the aforesaid authority and the Kingdom of Hungary, and dominion, established and, assign, and under the Kingdom of God, in thee the word of the Lord and to the whole of the said King of Hungary, even against the heretics, and traitors scismaticos TurchosOld historical documents explaining the Sacred Hungary. Rome, 1860. 11. p. 487. , From the Rules. orig. "Do you. XIH. bul.'Theiner:div. lib. XVin. fol. 325.No comments:

Post a Comment