Friday, December 23, 2011

KASSAY FAMILY HISTORY AND GENEALOGY


DL 63198
Kelt: 1461-05-01
Kiadó: MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: Q 92 / 137
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Alul
Regeszta: (in Phil. et Jacobi) Buda. Mátyás király Bestrecz-i Beczka Jakabnak (egr.), Fehérvár város kapitányának (belliductoris civitatis nostre Albe regalis) atyja, Hwnyad-i János beszterczei (Bistriciensis) comes, az ország egykori kormányzója, valamint fia - az õ néhai testvére -, László ugyancsak besztercei comes (illustribus) iránt és õiránta tanúsított hûséges szolgálataira való tekintettel Jakabnak és László nevû testvérének (fratri suo) adományozza az utód nélkül elhalt Beczycz György Turóc megyei Kosthyane nevû birtokát minden tartozékával, így a királyi joggal együtt. - Az oklevél jobb felsõ sarkában: Commissio propria domini regis. - Hártyán, alul papírral fedett vörös viaszpecséttel. (Fasc. I. n. 16.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): Justh 204.

No comments:

Post a Comment