Saturday, March 31, 2012

KASSAY FAMILY HISTORY AND GENEALOGY


Universis Christi fidelibus, tam presentibus, quam futuris, presens sriptum inspecturis Capitulum Ecclesie Bachiensis salutem in salutis auctore. Ad universorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod cum nos receptis litteris excellentissimi principis domini nostri Ladislai Dei gratia regis Hungarie illustris pro Nicolao Smaragdo filiis comitis Eynardi et Johanne filio Eynardi fratre eorundem nobis directis, cum venerabili patre Pouka eadem gratia episcopo Sirmiensi, magistro Laurentio, et Alberth bano de Machou hominibus ipsius domini regis specialiter ad infrascripta mandata sua fideliter exequenda destinatis, magistrum Jacobum cantorem ecclesie nostre predicte pro testimonio destinassemus. Tandem iidem homines domini regis unacum homine nostro ad nos redeuntes, in presentia predictorum Smaragdi Nicolai et Johannis nobis concorditer retulerunt, quod facta divisione in personis servorum mancipiorum et ancillarum eorundem divisio possessionum suarum in comitatu de Wolkou existentium talis extitisset inter ipsos, quod iidem Smaragdus et Johannes affectum et peticionem Nicolai fratris ipsorum ac voluntatem infringere nolentes, sed potius favore fraternali prosequendo admittere volentes, possessionem ipsorum Kukey vocatam in toto cum omnibus villis sessionibus et universis iuribus ac utilitatibus suis concessissent conmisissent et dedissent Nicola (!) fratri ipsorum memorato et coram nobis dederunt perpetuo possidendam. Equo idem Nicolaus alias suas possessionarias portiones in aliis possessionibus ipsorum, ubiqe in regno existentes, sibi de iure debendas concessisset et dedisset et coram nobis commisit ipsis Smaragdo et Johanne similliter perpetuo possidendas. Preterea in possessionibus et portionibus predictorum Smaragdi et Johannis, convocatis conmetaneis et vicinis suis, primo in possessionibus in Bazakuz habitis inter ipsos huiusmodi divisionem fecissent, quod villa Oreho vocata, villa Strug, Polichka, Bachcha, Udvorch, Charachunfolva, et Ochrochkfolva, a parte fluvii Zava fine meridiei cum earum utilitatibus cessissent Johanni filio comitis Eynardi perpetuo possidendas. Item villa Feieryghaz et villa Derspopfolva et quedam alie ville a Bazacu procedendo circa ipsam aquam existentes cum earum utilitatibus predicto Smaragdo devolute extitissent perpetuo possidendas. Tributum autem fori, quod in portus exigitur, et tributum portus communiter percipient et habebunt. Iudicatum autem et iura iudicis fori idem Johannes Smaragdo concessit in toto possidendum. Metas autem hoc ordine distinxerunt inter ipsas possessiones et villas posuisse, quod a parte orientali circa aquam Holtzava prope capellam Sancti Georgii sunt et incipiunt mete, inde directe ad occidentem per quasdam terras arabiles et silvas parvas per magnum spatium eundo pervenitur ad caput unius pratri (!) ad arbores pomi silvestris in unum conglutinatas sive duplicatas, et per idem pratum in medio eundo ad partem meridionalem Johanni et ad partem septentrionalem Smaragdo distingentur. In fine ipsius pratri directe flectitur ad meridiem, per quoddam pratum ad villam Feyeryghaz pertinens ad longum spatium girando iungitur ad arborem nucus (!) et ad aliam arborem cerasi pro metis assignatis ubi cadit in fluvium Zava, et circa ipsam Zava ad occidentem eundo circuit villam Smaragdi Feyeryghaz vocatam usque unam antiquam et altam arborem zilfa pro meta per partes constitutam. Ibidem flectitur ad septentrionem ad duas arbores ilicis keresa, kerezche dictas. Ab hinc per unum pratum parvum Malaka vocatum bonum spatium veniendo flectitur ad occidentem ad unam arborem ilicis, de hinc ad arborem piri frondosam, ex hinc ad occidentem directe vergendo pervenitur ad silvam Smaragdi Benedubraya vocatam, a parte fluvii Zava terre arabiles sunt Johannis silva predicta Smaragdo remanente, iungitur ad possessionem Opoy et Allexandri, et ibi mete terminantur. In possessione vero Gyrek mezeu ipsorum vocata facta divisione eligente nobili domina relicta comitis Eynardi, villa Portus sive Revfolu vocata, villa Ulach et villa Scentiwan Johanni filio Eynardi; item villa Gyrekmezeu, Henyefolva, et Gyechefolva cum earum utilitatibus Smaragdo devolute extitissent perpetuo possidendas. Quasquidem villas talibus metis distingentes ab invicem separassent, quod prima meta incipit prope ipsam villam Portus, a parte orientis circa aquam Baza, inde procedit ad unam arborem ilicis, circa viam unam pro meta assignata, per quam viam versus Engh itur, que via ducit ad Magyarmezeu, ipsam villam per medium dividendo, a parte occidentis Johanne, a parte orientis Smaragdo demonstrat. Per ipsam puplicam et magnam viam eundo circuit, et vadit circa silvam Smaragdi Gyermukerdeu dictam, et circa pratum ad longum spacium transeundo pervenit ad duas arbores ilicis terra circumfusas pro metis erectas, ubi iunguntur ipse mete ad possessionem Nicolai Kukey antedictam. In eadem via modicum spatium gradiendo flectitur directe ad meridiem, ipsam silvam Gyermukerdeu circuens ad bonum spatium et magnum pervenit ad silvam Nicolai Luvaz nuncupatam, arabiles terre Smaragdo a parte occidentis remanebunt ad villam Gyechefolva pertinentes. Declinando exhinc ad arborem piri et sic tendit directe ad meridiem, ad fluvium Baza, ad locum castri Hamzo vocatum, et ibi mete possessionis Gyrekmezeu terminantur. Post hoc autem in possessione Athya circa Danubium peracta divisione, missa forte villa Keren cum terra ad decem aratra, et villa Ysar ad duo aratra Smaragdo; item villa Michuarch cum terra ad sex aratra, Nirochen circa Belez cum terra ad tria aratra sufficienti Johanni filio Eynardi [cessissent perpetuo pos]sidendas. Tributum, quod in Athya ibidem habetur et exigitur, communiter possidebunt et habebunt. Asserentes vero quandam curiam Zurduk vocatam, ubi sunt quedam arbores piri pro meta assignass. In reliquis autem possessionibus ipsorum cum tempore se ad hoc eis obtulerint divisionem inter se facere assumpserunt in modum et consuetudinem regni observando, quamquidem divisionem et distinciones metarum sunt ipse Nicolaus sic et predicti Samarakdus, et Johannes pari consensu, spontanea ultroneaque voluntate immutabiliter et inrevocabiliter perpetuo permane (!) et fieri conmiserunt heredum per heredes conservare. Ut igitur huiusmodi rerum mancipiorum et possessionum divisiones robur perpetue obtineat firmitatis, nos eisdem ad peticionem parcium presentes dedimus sigillo nostro roboratas et alphabeto intercisas. Datum anno Domini Mo CCo LXXmo quinto, Dionisio preposito, Laurentio lectore, Jacobo cantore, Sebastiano Bachiensi, Paulo Sirmiensi, Johanne Zeguediensi archidiaconis, Michaele custode, Paulo decano, ceterisque canonicis ibidem Deo famulantibus iugiter et devote.

Friday, March 23, 2012

KASSAY FAMILY HISTORY AND GENEALOGYv015.jpg

Tuesday, March 6, 2012

KASSAY FAMILY HISTORY AND GENEALOGY


A gerendi udvarház (Kassai István és Gerendi Márton volt a birtokosa) állapota 1647-ben: Deszkakapuja zsindellyel
3 4
6
Veress Endre, Font. Rer. Trans. I, 159.
Szádeczky Lajos, Apor Péter verses művei és levelei I, 60, 65.

fedett, lenn vascsapon, fenn pánton forgó. Retesze vasból való. Mellette a bejáró kisajtó alól szintén vascsapos, fenn pánton járó, kilinccsel ellátott. A kapun belül szalmával fedett sütőház áll, benne dagasztó asztalka, mellette egy vonó korcsolya. Az udvar- ház-épület szalmával fedett, tapaszos falú, előtte faragott deszkás tornác. Ebből vassarkú pántos, kilincses fogantyúja bélelt pa- rasztajtó nyílik a pitvarra. Benne két nyoszolya, faragott pad- szék, csebrek, fatálak, fakanalak. Az úr házában (= szobájában) két asztal, három karszék, két padszék, két nyoszolya látható, mindmegannyi paraszt kivitelben. A fal mellett három gyékény, paraszt szekrény, kályhás kemence.5
A porumbáki kincstári udvarház (1648-ban) kapuja előtt le- veles szín, alatta fenyődeszka látszik. A kúriához leveles, fenyő- deszkás kapu vezet, lenn fasarkon, felül vaspánton forog, a kapu felett zsindelyes tetőzet. Az új kőházak (szobák) előtt hosszú tornácz. Ennek oldala, könyöklője fenyődeszkás. A házak alja mésszel megvont, felül fenyőgerendás gyalult deszkával pártá- zott. Az első házból parasztajtó nyílik kölönccel, fordítóval, kulcs- csal, ütközővel. A faajtó körül deszkával van megbélelve. A har- madik házba vas fogantyújú, kilincsű, fordítójú, ütközőjű ajtó nyílik. Padlása fenyőgerendás. Két négy-négytáblás ablaka üveg- ből való, fakeresztében négy-négy szál vasvesszővel. A szobában mázas kemence, paraszt asztal, bélelt paraszt pad-szék, két paraszt karszék, paraszt nyoszolya. A negyedik ház ajtaja ugyanolyan, alja és padlása, valamint falai mésszel vannak bevonva. Ebben zöldmázas kályhás kemence, paraszt bútorok találhatók.
Ugyanitt a Bethlen Gábor által épített faházak (szobák) előtt egy kis udvarló karfás tornác húzódik, deszkával bélelve. A tor- nácon öreg (nagy) deszkaszuszék (gabonatartó láda) áll, úgyszin- tén paraszt asztal. A tornácból tolózárral, kilinccsel, fordítóval, bevonóval, ütközővel, kulccsal ellátott ajtó nyílik. Az ajtó desz- kával körülkerített. Az ajtó egy olyan szobába vezet, amelynek alsó része földdel töltött, padlása gerendás, gyalult deszkával megpadolt. Az ablakok négy-négy részből állók. A szobában pa- raszt kályhás kemence, asztal, padszék látható. E szobából ugyan- olyan ajtó vezet az asszony házába. Ennek berendezése az előző szobáéhoz hasonló. A tornácból nyílik az úr háza, paraszt fogan- tyús, ütközővel ellátott ajtóval, azonos berendezéssel. Ebből desz-
5
Inventatio rerum mobilium,
ac simul connumeratio etiam omnium bonorum et sed et perceptio proventuum ex bonis Generosi Do- Stephani Cassai, ac Martini Gerendi in inferioribus
mini quondam
bonis existentibus anno 1647 [Orsz. lt. Km. 26. Urb.] 

Sunday, March 4, 2012

KASSAY FAMILY HISTORY AND GENEALOGY

[PDF] 

Tartalomjegyzék I. A mezőváros, mint a történeti kutatás tárgya 3 II ...

ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/.../6/gulyas_laszlo_szabolcs.pdf
File Format: PDF/Adobe Acrobat
by LS Gulyás - 2008
azonban, hogy Kubinyi a pozsonyi vámnapló adatait fenntartásokkal fogadta csak el a...... Petrus Kassay, Petrus Fodor ac alique(!) ...... az 1437. évet tették meg.