Saturday, May 26, 2012

KASSAY FAMILY HISTORY AND GENEALOGY

[PDF] 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A GÖNCRUSZKAI KORNISOK KÉT ...

doktori.btk.elte.hu/hist/orgona/disszert.pdf
File Format: PDF/Adobe Acrobat
GÖNCRUSZKAI KORNISOKKÉT GENERÁCIÓ TÚLÉLÉSI STRATÉGIÁI. AZERDÉLYI ELITBEN. (1546 k. –1648). TOrgona Angelika2007 ...DOKTORI DISSZERTÁCIÓ
A GÖNCRUSZKAI KORNISOK
KÉT GENERÁCIÓ TÚLÉLÉSI STRATÉGIÁI
AZ ERDÉLYI ELITBEN
(1546 k. –1648)
T. Orgona Angelika
2007

A szultáni tanácsnak voltak tiszts.gükn.l fogva meghívott tagjai: a nagyvezér, a
második vezér, a harmadik vezér és az esetenként kinevezett negyedik vezér. Rajtuk k.vül a
ruméliai és az anatóliai kádiaszker, a ruméliai és anatóliai defterdár, a nisándzsi, a ruméliai
beglerbég és később a kapudán pasa.1052 A fejedelmi tanács tagjai – szemben a Magyar
Tanáccsal vagy akár a szultáni tanáccsal – nem hivataluk alapján léptek a testületbe. Nagy
arányban helyet kaptak az országos főtisztségek viselői: főispánok, a kancellár, az udvari
főtisztségviselők, az ország generálisai, de a tanácsúri cím nem volt ranghoz kötve.
Példaként Kassait eml.thetjük, aki tipikus hivatali karriert futott be. Kérdés, létezett-e a
fejedelmi tanácsban a szultáni tanácshoz hasonló hierarchia? A rendek által a Portára írt
hivatalos levelek aláírásai bizonyos sorrendiséget tükroÅNznek.1053 E szerint a belső körbe
tartozott 1633-ban Kornis Zsigmond, Erdélyi István, Mikó Ferenc, Keresztesi Pál és Kassai
István, ebben a sorrendben. Meglepő, hogy Kassai a végén szerepel, hiszen a cenzúráiból
úgy tűnik, primátusa volt a többiekkel szemben: előfordul például, hogy a fejedelem csak őt
kérdezi meg, s csak az ő tanácsára kéri ki a többi tanácsúr cenzúráját.1054
Kik foglaltak helyet a fejedelmi tanácsban? A 12 tanácsos választása az országgyűlés
feladata volt, azonban a fejedelem jelöltjeiből kellett választani, gyakorlatilag tehát a
fejedelem választotta meg tanácsosait. A törvényekben megfogalmazódtak a rendek
személyi összetételre vonatkozó igényei: mindhárom nemzet képviselői kapjanak helyet a
testületben, egyenlő arányban. Ez a gyakorlatban nem valósult meg, a szászoknak pl. I.
Rákóczi György korában mindössze egy képviselőjük volt, 1640 után egy sem. Jóval
kevesebben voltak a másik két nemzet képviselőinél.
A másik, írásban nem rögzített, ám kialakult gyakorlat, hogy mind a négy bevett
vallás képviselői helyet kaptak a tanácsban. Horn Ildikó figyelt fel arra, hogy mind Bethlen
Gábor, mind I. Rákóczi György idején döntő többségben vannak a katolikus tanácsosok.1055
Ez így van, ha a korszak egészét n.zzük, viszont évekre lebontva a katolikus tanácsurak
többsége nem .rv.nyesül. Készítettem két táblázatot, amelyek alapján jól nyomon
követhető I. Rákóczi György törekvése a katolikus dominancia megtörésére. Látható,
hogyan fordul meg a katolikus és kálvinista tanácsurak aránya a korszak végére (1630: 5:2,
1648: 2:4). Azt is hozz.tehetjük, hogy I. Rákóczi György egyetlen katolikus tanácsurat
nevezett ki, Tholdalagi Mihályt 1636-ban, a többiek a leválthatatlanságuk miatt maradtak
1052 Káldy-Nagy 1974, 105–106
1053 Horn 1993, 247.
1054 Kassai István censurái: MOL F 12 Ly. 6. cs. (Kassai István iratai) Kassai javasolja a többi tanácsúr
megkérdezését pl.: Kassai István Rákóczi Györgynek, Kolozsvár, 1638. jún. 15. TMÁO III. 11–

No comments:

Post a Comment