Friday, November 9, 2012

KASSAY FAMILY HISTORY AND GENEALOGY

Tatrosy GyörgyÉrtékelés: Még nincs értékelve.
(Gyulafehérvár, 1599. ápr. 26. - ? , 1645 - 1653 között): krónikás. Korán árvaságra jutott. Négyévi tanulás után a Báthori Gábor fejedelem emberei közé tartozó Kassay István szolgálatába lépett Kolozsvárt. Sokfelé küldözgették, Bécstől a Portáig számos helyen megfordult, még Ázsiába is eljutott. Önéletrajzában és történeti feljegyzéseiben az 1560-tól 1645-ig történt erdélyi eseményeket írja le. A Tatrosy-kódexben szereplő három széphistória: Báthory Gábor, Apolloniusz és Argirus királyfi históriái az ő kézírásában maradtak fenn. - Irod. Domokos Pál Péter: T. Gy. önéletírása és történeti feljegyzései (Irod. tört. Közl. 1957. 3. sz.).

No comments:

Post a Comment