Monday, September 19, 2011

1372. Az egri kpt. előtt Kazai Kakas fia János két fia László és János felosztják a családi birtokokat. Kazán Bor-sod m. 21 jobbágytelket, Domony, Pacsány (mindkettő Sajó-kaza határában) és Dovény birtokokat u. ott, Dorogon levő részeiket a Mátra hegyétől kezdve. Továbbá Pásztón, Fedimesen Hevesújvár —, Lapárdon Nógrád — és Rátóton (Rátold) levő birtokokat Pest megyékben, Sőreg falut Fülek mellett, végül Selype és Kolcsván birtokokban Pozsony me-gyében levő részeiket szintén két részre osztották fel. (Ere-detije a br. Radvánszky-levéltárban Sajókazán.) 

Friday, September 16, 2011


Oklevelek [ A Mohács előtti oklevelek és regesztáik. ]
XV-1.no.93-2
Leírás1461. AUGUSZTUS 9. DYOSGEWR
Mátyás király parancslevele, amelyben Ó-Miskolc mezőváros (antiquum oppidum Mykolc) föbírájának, Kwn-nak mondott Andrásnak és esküdtjeinek, Molnár Demeternek és Fazekas Bálintnak, valamint Új-Miskolc (oppidum novum Mykolc) főbírájának, Kazay Imrének és esküdtjeinek, Németh Pálnak és Zabo Tamásnak a kérésére utasítja Dyosgewr várának jelenlegi és jövendőbeli várnagyait, hogy a leváltott várnagyok vagy helyetteseik elköltöztetése és az újonnan állítottak odaköltöztetése céljából ne merészeljék többé fuvarbéli szolgálatokra kényszeríteni a két Mykolc mezőváros polgárait és lakosait, mint ahogyan eddig tették a nevezettek nagy kárvallására és fáradságára.

Restaurált hártyán, amelynek előlapján papírfelzetes pecsét látható.
Jelzete: BAZmLt. XV. 1. 93. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV: A. 1501/b. Sp. I. 1. köt. 4.sz.

Kiadja Szendrei János : Oklevéltár Miskolc város történetéhez. Miskolc 1890. 98-99. - Csorba Csaba szerk. Mátyás király Miskolcnak adományozott kiváltságlevelei. Miskolc, 1988.
Kép
Add caption
Fájlméret1,68 Mb
Dátum2007.05.04 - 05:54:15
Letöltések66
Letöltés
Értékelés
Nincs értékelve
http://bazleveltar.hu/download.php?report.11

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok a B.-A.-Z. Megyei Levéltár tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.

461. AUGUSZTUS 9. DYOSGEWR
Mátyás király parancslevele, amelyben Ó-Miskolc mezőváros (antiquum oppidum Mykolc) föbírájának, Kwn-nak mondott Andrásnak és esküdtjeinek, Molnár Demeternek és Fazekas Bálintnak, valamint Új-Miskolc (oppidum novum Mykolc) főbírájának, Kazay Imrének és esküdtjeinek, Németh Pálnak és Zabo Tamásnak a kérésére utasítja Dyosgewr várának jelenlegi és jövendőbeli várnagyait, hogy a leváltott várnagyok vagy helyetteseik elköltöztetése és az újonnan állítottak odaköltöztetése céljából ne merészeljék többé fuvarbéli szolgálatokra kényszeríteni a két Mykolc mezőváros polgárait és lakosait, mint ahogyan eddig tették a nevezettek nagy kárvallására és fáradságára.

Restaurált hártyán, amelynek előlapján papírfelzetes pecsét látható.
Jelzete: BAZmLt. XV. 1. 93. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV: A. 1501/b. Sp. I. 1. köt. 4.sz.

Kiadja Szendrei János : Oklevéltár Miskolc város történetéhez. Miskolc 1890. 98-99. - Csorba Csaba szerk. Mátyás király Miskolcnak adományozott kiváltságlevelei. Miskolc, 1988.
Kép
Fájlméret1,96 Mb
Dátum2007.05.04 - 05:55:34

Thursday, September 1, 2011

j 625 deczember 1 2, Kolozsvár. 
Bethlen Gábor fejedelem bizonyságlevele az özv. Csáky Istvánné Vesselényi Anna és fiai, Csáky István és László közt végbement birtokosztályról. 
Nos Gábriel Dei gratia sacri Romarii imperii Iranssyl-vanieque princeps partium regni Hungari^ dominus Siculo-rum comes ac Opuliq Ratiborieque dux etc. Nemorie com-mendamus per presentes, quod fidelis noster generosus Ste-phanus Kassay consiliarius et prothonotarius noster etc. veniens in presentiam ex debito officii sui nobis fideliter retulit eo modo, qualiter spectabilis et magnifica domina Anna Veseleny de Hadad spectabilis ac magnifici quondam domini Stephani Chiaky de Keressegh relicta vidua pro se se et etiam magni-fice virgine (sic) Anne Chiaky filie sue ex dicto olim Stephano Chiaky domino et marito suo suscepte et Stephano et La-dislao filüs eiusdem domino Anne Veseleni ex antedicto olim Stephano Chiaky domino et marito suo susceptis penes quas-dam literas nostras missiles ad intercessionem prefatorum dominorum et filiorum suorum in negotio divisionis bonorum Chiakianorum ad ipsum peculiariter et manuscriptas et datas diügenter requisivissent, ob eodem postulavissent, quatenus ipse ratione officii sui prothonotariatus in castellum Egheres vocatum in comitatu Colosiensi extruclum accedere, ibique inter ipsas partes universa bona Chiakiana scilicet mobilja et im-mobilja reali et legitima divisione mediante partiri sequestrare dividereque vellent. Ipso igitur prothonotario nostro pro offici sui exigente penes literas etiam nostras propria manu scriptas quas ipse pro literis nostris preceptorüs divisionalibus agno-scere et habere velle affirmarat, feria secunda in festő beati Nicolai in prescriptum oppidum proficiendo eodem et sequen-tibus diebus presentibus ibidem et interessentibus spectabili ac magnifico Sigismundo Prepostuari de Lokach comite comi-tatus Szolnokmediocris at Balthasaro Veseleni de Gieke comite comitatus Dobocensis per ipsas partes uti fratribus ipsorum convocatis et accersitis universeque divisioni intendentibus. 
Primum igitur ante realem universorum bonorum inter ipsos fratres divisionem quandoquidem magnifica virgo Anna