Monday, February 14, 2011

KASSAY CSALAD GENEALOGY AND HISTORY


2050     Bártfa. 1644.KASSAI András: Vigasztalassal tellyes praedicatiu [!] az özvegységnek sanyaru allapattyarol, melyben meg-tanulhattyak az özvegyek, kivel es miben biztathattyák magokat: és mit cselekedet az Ur Isten gyakorta azokban és ma-is mit akar cselekedni, végére mehetnek. Irattatot Cassai Andras uyfaluy ecclesiának praedicátora által. Bartfan MDCXLIIII Klösz Jakab [jun.].
A8–E8 F2 = [12] + 72 pag. – 
RMK I 755 – Èaploviè 192
Evangélikus prédikáció. – A címlap hátán bibliai idézet olvasható. A szerzõ Nagy-Rosaly-Kun Anna asszonynak, a néhai Tarkany Istvan... özvegyének...; Monaki Sophy asszonynak, a néhai... Tatai György uram... özvegyének...; Mutnoky Anna asszonynak, a néhai... öregbik Alvinczi Peter uram... özvegyének...; Korlat Kata asszonynak, a néhai... Fulo Miklos uram... özvegyének...; Konczsik Anna asszonynak, a néhai... Cassai György uram... özvegyének, istenfélõ matrónáknak ajánlotta mûvét újesztendei ajándékként. A Dedikáló levél kelte 1643. október 28, aláírója Cassai Andras, Uy-faluy eklézsiának prédikátora. Ezután következik a Szép vigasztalással teljes prédikáció az özvegységnek sanyarú állapotáról. Szövege nem teljes, mert az egyetlen fennmaradt példányból az A8 levél, a 3–4. lap hiányzik. Az utolsó lap üres. A prédikáció után a LXXXII. zsoltár 1–8. versének magyarázata olvasható: Istennek fenyegetése és büntetése azok ellen, kik az özvegyeket és árvákat nyomorgatják, majd az Elhagyattatott özvegynek imádsága és Más imádság. A kiadványt Poetica elaboratio authoris címmel hat ének zárja, amelybõl a megjelöléssel ellentétben csak a negyedik és az ötödik a szerzõ mûve. Az egyes énekek címe és incipitmutatóra utaló kezdõ szavai: 61. lap:Az ötvennegyedik zsoltárból buzgó fohászkodására az özvegyeknek és egyéb nyomorgóknak, kezdete: [Balassi Bálint]: A te nagy – 62: Hymnus ad S. Sanctam Trinitatem, kezdete: [Balassi Bálint]: A Szentháromságnak elsõ – 65: Más. Ugyanazon teljes Szentháromsághoz a boldog házasulásért, kezdete: [Balassi Bálint]: A Szentháromságnak harmadik – 67: Reggeli hálaadás és könyörgés, kezdete: Kassai András: Hálát adok, Uram, a te – 68: Estvéli hálaadás és könyörgés, kezdete: Kassai András: Mi kegyelmes – 70: A száznegyvennyolcadik zsoltárnak magyarázatja, kezdete: [Balassi Bálint]: Mennyei seregek.
Az énekek szövegkiadását ld. az incipitmutatóban.
Budapest Nat cop. – Sopron Ev 2*
magyar

No comments:

Post a Comment