Saturday, December 25, 2010

Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

1487. 1463. augusztus 31. Késmárk. 
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy a csehek megtámadták Szakolczát, de itt visszaver-ték őket, azután a Vág-folyó mellett két erődöt, Hlynek-et és Wlczno-t bevettek, a hol a várbeliek Lybak és Kassay János vezérlete alatt hozzájuk pártoltak. Szilézia felől Talafus és Thelye Jakab törtek be és pusztítanak. 
Papiroson, zárópecsétje elveszett. 1496. 1463. november 1. Késmárk. 
Szapolyai János levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri őket, hogy az ellenség ellen hadinépükkel rendezzenek felkelést. 
Utóiratban (külön papiroslapon) közli a cseh kapitányok névsorát, ezek : Schwarcz János, Belik Venczel, Kassay János és Szaniszló, Korbei Márton és Slawaczko. 
Két darab papiroson, zárópecsétje elveszett. 

Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)
13.   227. oldal
... hol a várbeliek Lybak és Kassay János vezérlete alatt hozzájuk pártoltak. ...
14.   229. oldal
... ezek : Schwarcz János, Belik Venczel, Kassay János és Szaniszló, Korbei Márton ...

No comments:

Post a Comment