Saturday, November 13, 2010

Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt (1971) Birtokosai (312. oldal)

Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt (1971)
   Birtokosai (312. oldal)   Kasza család. János fia Kakasnak nevezett László és fiai: Miklós plébános, azután János, Gyula és Loránd 1394-ben Pásztói Jánostól Sáros megyei birtokokért csereképp megszerzik Pusztalitvát. 1415-ben Zsigmond király László fiainak, Gyulának és Lórándnak újonnan adományozza Szentantalt, Méznevelőt és Varbókot, Litva vár más tartozékaival, azzal, hogy a szebellébi lakosoktól Egegen és Szentantalon ne szedjenek vámot. Ám ezt a tilalmat igen gyakran megszegték. így 1422-ben Gyula szentantali vámszedője ellen emelnek panaszt, 1425-ben pedig Gyulát és fiait: Pétert, Jánost, Györgyöt és Detrét, valamint László fia Lórándot perli az esztergomi káptalan hasonló túlkapás miatt. 1430-ban Apovát Gyula fiainak: Jánosnak és Györgynek birtokaként említik. 1439-ben György méznevelői jobbágyai hatalmaskodnak. 1445-ben Györgyöt és testvérét, Detrét hatalmaskodással vádolják. 1447-ben az országnagyok oklevelében Hont megye képviselői közt említik Györgyöt, aki jogtalanul foglalja el Kereskényt, Krakót és Varsányt. 1464-ben György és Detre újra hatalmaskodnak. 1493-ban Detre fia Ferenc Csábrágot kapja II. Ulászlótól. 1496-ban a Pásztóiak tiltakoznak, hogy Ferenc és Bálint Pusztalitvát, a hozzá tartozó Csábrág, Derfel, Kormosó, Stalló, Stefoltó, Szentantal, Szentegyed, Váralya, Varbók birtokával Szelcei Horváth Péternek elidegenítsék. 1501-ben Szentantal Kasza Ferenc, aki Litvai Horváth Péter Erzsébet nevű leányának férje, és Füssy János birtoka. Egyébként Ferencnek a litvai várnagy kinevezésére vonatkozó jogát ez évben elismerik. A Kaszaiak az 1496. évi prohibitot megismétlik 1504-ben. 1505-ben Gordvai Fancsy Orbán és Litvai Horváth Péter tiltakoznak, hogy Kasza Ferenc az Erdődyeknek el akarja idegeníteni Csábrágot. (1394: DL 7968, 96678, 1415: Eszt.kpt.m.lt. 15-4-6, DL 89750, 89766, Fejér X 5 581, 1422: Eszt.kpt.m.lt. 15-4-12, 1425: uo. 16-1-1, DL 89873, 1430: TP. 4-954 más., 1439: DL 69463, 69465, 1445: Seilern lt. V 204, 1447: DL 72661, 1464: Seilern lt. VI 250, 1493: DL 73162, 1496: DL 97530, 1501: DL 90257, 90259, 1504: DL 97573, 1505: Gsztb. prot. A fol. 223.) 
CCXCIII. 
A fejedelem Károlyihoz. Ecsed, 1705. decz. 17. 
Spect. ac magn. Baro Nobis observande. 
Salutem et omnem prosperitatem. N. vit. Kasza János levelünk praesentáló hívünk instantiájábul értjük, hogy tiszti-tül amoveáltatott volna, ellenben becsülletes híveink által recommendáltatik. Kegyelmed azért ha valamely notabilis fogyatkozást benne nem tapasztolt s tud, applicálja valamely szolgálatunkra. Coeterum P. D. V. ad vota foeliciter valere desideramus. Ex oppido Ecsed, die 17. Decembris 1705. P. D. V. ad officia parati 
F. P. Rákóczi m. pr. Gregorius Ráti m. pr. 
Kívül: Spect. ac magn. D. Alexandro Károlyi etc 

No comments:

Post a Comment