Wednesday, November 3, 2010

Hubbes Éva: Benkő Ferenc egyetemjárása (Rudabánya, 2004)
4903.   Benkő Ferenc (1745- 1816) • Az Albumról (30. oldal)
... Calendáriumra ( öt nagyszombati és egy kassai kiadás). Az azokban található bejegyzéseket ...
4904.   Album Dupplicis ad Exteros Peregrinationis (87. oldal)
... jus Possessori lubens apposuit Michael Kassai mpi Med. stud. Viennae Austriae ...
4905.   Album Dupplicis ad Exteros Peregrinationis • Benkő Ferenc albumának beírói időrend és hely szerint (93. oldal)
... 04. Cornides Dániel júl. 05. Kassai Mihály Katona Imre Knaus, Friedrich ...
4906.   Album Dupplicis ad Exteros Peregrinationis • Névmutató (106. oldal)
... fenti Jeszenák J. testvére. 179. Kassai Mihály ( Michael Kassai) - orvos. 1781- ...165. Ilsemann, Johann Christoph (Joh. Chr. Ilsemann) ( 1727— 1822) - patikus és bányabiztos volt Clausthalban. 
75. ifj. Intze Mihály, nagybaconi (Michael Intze) (1762-1836) - orvos, tanár. Tanult Kolozsváron, Pesten és Göttingában (1787). A kolozsvári líceum tanára, gyulafehérvári tisztiorvos, a jénai mi-neralógiai társaság tagja. (Vagy a fentinek az apja: id. Intze Mihály, nagybaconi, [1723-1796?] — ref. lelkész. Tanult Kolozsváron, Leidenben [1745] és Odera-Frankfurtban [1749]. 1751-től kolozsvári lelkipásztor, 1776-tól kolozs-kalotai esperes volt.) 
147. Jacob, J. F. (J. F. Jacob) - a Francke-féle árvaház felügyelője volt Halléban. 
63. Jánosi Péter (Petrus Jánosi) - ref. lelkész. Tanult Kolozsváron, Odera-Frankfurtban (1775) és Bernben (1776-1778). 1789-től lelkipásztor Széken. 
52. Jenéi György (Georgius Jenéi) - teológiát tanult Bernben (1777). 
138. Jeszenák János (B. Jo. Jeszenák) - jogot tanult Lipcsében, majd Benkő Ferenccel egyidőben Göttingában (1781-1782). Az alábbi Jeszenák Pál testvére. 
140. Jeszenák Pál (B. Paul de Jeszenák) - jogot tanult Lipcsében, majd Benkő Ferenccel egyidőben Göttingában (1781-1782). A fenti Jeszenák J. testvére. 
179. Kassai Mihály (Michael Kassai) - orvos. 1781-1783 között Bécsben tanult. 1786-tól gr. Bethlen Gergely udvari orvosa, majd 1794-1796 között bányaorvos Nagybányán, 1800-ban Kővárvidék tisztiorvosa. 
126. Katona Imre (Emericus Katona) (71751-1792) - ref. lelkész. Tanult Kolozsváron, az Odera-Frankfurtban (1775) és Leidenben (1776). Zilahon rektor, 1783-tól lelkipásztor. 
71. Katona Mihály (Michael Katona) (1764-1822) - ref. lelkész. Tanult Debrecenben és Benkő Ferenccel egyidőben Zürich-

No comments:

Post a Comment