Sunday, November 21, 2010

KASSAY ALIAS LASZTÓCZY

Pecsét- és címergyűjtemény
Részletezés

A pecsét/címer használójaLasztóczy
A pecsét/címer használójának foglalkozása 
A pecsét/címer használatának helye 
A pecsét/címer használatának ideje1633
JelzetXIV. 3. C/3. 3. 70.
Képek

Copyright © Nógrád Megyei Levéltár

Budapest Főváros Levéltára • Criminal cases • XXV.4.a Fővárosi Bíróság, büntetőperes iratok
1.   büntetőügy   1957   Lasztóczy Imre   HU BFL XXV.4.a 3758 - 1957


    Budapest Főváros Levéltára • Legacy duty files • XXV.152 Vuits András közjegyző iratai
2.   holttányilvánítás   1953   Lasztóczy Mihály   HU BFL - XXV.152 - 1953 - 0170

    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Minutes of corporate bodies • ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
3.   1558.10.03.   Csontos Dorottya asszony (nobilis), néhai Bacskay Gergely (egregius) özvegye Nátafalussy Albert szolgabíró előtt prok ...
4.   1558.10.03.   Nátafalussy Erzsébet asszony (nobilis), néhai Nátafalussy Benedek leánya Nátafalussy Albert szolgabíró előtt (coram d ...
5.   1558.10.03.   Lasztóczy Katalin asszony (nobilis), Doroszlay Ferenc házastársa a vármegye közönsége előtt prokurátort vallott.
6.   1558.10.03.   Vitányi Katalin asszony, néhai Vékey Domonkos özvegye protestációt terjesztett előLasztóczy Gáspár – aki meghalt fér ...
7.   1558.10.03.   Lasztóczy (...) a törvényszék elé idéztetett Herestyény Gáspár szolgabíró által LasztóczyGergely ellen hatalmaskodás ...
8.   1559.01.02.   Lasztóczy Péter és Doroszlay Ferenc szabad akaratukból az alábbiakra kötelezték magukat a vármegye közönsége előtt: m ...
9.   1559.01.02.   A vármegye közönsége a következő személyeket választotta esküdtekké:– Makó János szolgabíró járásában, a Bodrogközben ...
10.   1559.01.02.   Herestyény Gáspár szolgabíró Balogdy István ellen idézte Lasztóczy Gergelyt, azért, mert a nevezett hatalmaskodva elf ...
11.   1559.01.02.   Rákóczi János házastársának, Kassuhy Juliannának a személyében pénzfizetés mellett első ízben intette Lasztóczy Péter ...
12.   1559.05.08.   Lasztóczy Katalin asszony (nobilis), Lasztóczy Benedek deák (litteratus) leánya, Doroszlay Ferenc (nobilis) házastárs ...
13.   1559.05.08.   Lasztóczy Péter, Lasztóczy Gergely és Lasztóczy János protestációt terjesztett elő Szentpétery András ellen hatalmask ...
14.   1559.05.08.   Lasztóczy Gergely és Lasztóczy János Herestyény Gáspár szolgabíró által beidéztetett Doroszlay Ferenc, valamint Laszt ...
15.   1559.05.08.   Doroszlay Ferenc házastársának, Lasztóczy Katalin asszonynak a személyében eltiltottaLasztóczy Györgyöt (nobilis) La ...
16.   1559.05.08.   Lasztóczy Gáspár protestációt terjesztett elő Lasztóczy Ferenc ellen, azért, mert a tulajdon szántóföldjéről kihajíto ...
17.   1559.05.08.   Lasztóczy Péter ötvös (aurifaber) idéztetett Herestyény Gáspár szolgabíró által polyánkai Csapy Ferenc ellen, azért, ...
18.   1559.05.08.   Lasztóczy György deák (litteratus) prokurátort vallott.
19.   1559.05.08.   Deregnyey Mihály Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által, a törvénycikkelyek értelmében kérette ...
20.   1559.05.08.   Alpáry Simon Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Serédy Gáspártól (magnificus) a Lad ...
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Minutes of corporate bodies • ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
21.   1559.05.08.   Lasztóczy Ferenc prokurátort vallott.
22.   1559.05.08.   Pelejthey Bálint Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Ormosdy Klára asszonytól (magni ...
23.   1559.05.08.   Alpáry Simon a törvénycikkelyek értelmében Herestyény Gáspár szolgabíró és LasztóczyJános esküdt által kérette Homon ...
24.   1559.06.19.   Lasztóczy Péter prokurátort vallott.
25.   1559.06.19.   Lasztóczy Gáspár és Pósa Zsigmond idéztetett Herestyény Gáspár szolgabíró általLasztóczy Péter ellen, azért, mert a ...
26.   1559.06.19.   Lasztóczy János, Lasztóczy Gergely és Lasztóczy Péter, valamint nővérük, LasztóczyJulianna asszony Herestyény Gáspár ...
27.   1559.06.19.   Lasztóczy János, Lasztóczy Gergely és Lasztóczy Péter, valamint nővérük, LasztóczyJulianna asszony Herestyény Gáspár ...
28.   1559.06.19.   Abonyi Bálint (idem, lásd az előző bejegyzést) prokurátoraiul vallotta Lasztóczy Jánost ésLasztóczy Benedek deákot ( ...
29.   1559.07.03.   Lasztóci Simonúrfia Péter és Lasztóczy Boldizsár, Lasztóczy Benedek fia Herestyény Gáspár szolgabíró által idéztetett ...
30.   1559.07.03.   Lasztóczy Gergely, Lasztóczy János, Lasztóczy Ferenc, lasztóci Simonúrfia Péter, a másikLasztóczy Péter, Nyírő Péter ...
31.   1559.07.03.   Szilvásújfalussy Tamás Herestyény Gáspár szolgabíró által idéztetett Lasztóczy Gergely ellen, azért, mert az elmúlt e ...
32.   1559.07.03.   Nyírő Péter (nobilis) és házastársa, Lasztóczy Julianna asszony prokurátort vallott.
33.   1559.07.03.   Azary Lukács és Dorottya asszony, Bacskay Ferenc (egregius) házastársa a törvénycikkelyek értelmében Herestyény Gáspá ...
34.   1559.07.03.   Malomy György Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kéretett Azary Ilona asszonytól (nobilis), ...
35.   1559.07.03.   Lasztóczy Gergely Herestyény Gáspár szolgabíró által idéztetett Rákóczi Mihály (egregius) ellen, azért, mert amikor a ...
36.   1559.07.03.   Ifjabb sóvári Soós György Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette ormosdi Székely Klára ...
37.   1559.07.03.   Kassa város polgárainak a nevében Máté deák (litteratus) a törvénycikkelyek értelme szerint Herestyény Gáspár szolgab ...
38.   1559.07.03.   Tercsy Katalin asszonynak, Herestyény Gáspár szolgabíró házastársának az érdekében Haraszthy Balázs a következőket ad ...
39.   1559.07.03.   Lasztóczy Péter a saját személyében a következőket válaszolta: ennek a megsebesítésnek, vagyis verésnek (lásd az előz ...
40.   1559.07.03.   Lasztóczy Gergely, Lasztóczy János és Lasztóczy Péter a törvénycikkelyek értelmében Herestyény Gáspár szolgabíró és B ...
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Minutes of corporate bodies • ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
41.   1559.07.03.   Lasztóczy György, Lasztóczy János és Lasztóczy Péter Herestyény Gáspár szolgabíró és Báry Gáspár esküdt által kéretté ...
42.   1559.07.03.   Lasztóczy György, Lasztóczy János és Lasztóczy Péter kérette Herestyény Gáspár szolgabírót és Báry Gáspár esküdtet (i ...
43.   1559.07.03.   Pelejthey Bálint a törvénycikkelyek értelmében Herestyény Gáspár szolgabíró és LasztóczyJános esküdt által már régeb ...
44.   1559.07.03.   Lasztóczy Gáspár kérette Herestyény Gáspár szolgabírót és Lasztóczy János esküdtet annak a négy ökörnek a visszakövet ...
45.   1559.07.03.   Kázméry Gáspár ugyanazon alkalommal Lasztóczy Györgyre hagyott két hordó bort, hat ökröt és tíz forintot, amelyeket a ...
46.   1559.08.07.   Sárközy Albert Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által az elmúlt tizenötöd napon kérette Kávássy ...
47.   1559.08.07.   Cseley Anna asszony (nobilis), Borbély Lőrinc (nobilis) házastársa a törvénycikkelyek értelmében Herestyény Gáspár sz ...
48.   1559.08.07.   Possay Kristóf Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Telekessy Imrétől, Legenyéről Zal ...
49.   1559.08.07.   Cseley János a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt ál ...
50.   1559.08.21.   Polyánkai Csapy Ferenc Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Bessenyey, másképpen Balo ...
51.   1559.08.21.   Ifjabb Ráskay Ferenc a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János e ...
52.   1559.08.21.   Ifjabb Soós György Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Ormosdy Klára asszonytól (mag ...
53.   1559.08.21.   Possay Kristóf Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Telekessy Imrétől Zalkodi Tamást ...
54.   1559.08.21.   Orsolya asszony (nobilis), néhai Czeczey János (egregius) özvegye Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esk ...
55.   1559.08.21.   Néhai Szakács Kristóf özvegye (nobilis) Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Cseley L ...
56.   1559.08.21.   Herestény Gáspár szolgabíró Gatályi András szolgabíró által idéztetett Lasztóczy János deák (litteratus) ellen az alá ...
57.   1559.09.04.   Herestyény Gáspár szolgabíró az egyik részről, a másik részről pedig Lasztóczy Péter valamely jámbor bíráknak – név s ...
58.   1559.09.04.   Őri Possay Gáspár a törvénycikkelyekben foglaltak szerint Herestyény Gáspár szolgabíró ésLasztóczy János esküdt álta ...
59.   1559.09.04.   Olchváry György a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt ...
60.   1559.09.04.   Kassuhy Ambrus a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt ...
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Minutes of corporate bodies • ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
61.   1559.09.04.   Zóráth Ferenc özvegye a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János ...
62.   1559.09.04.   Szakács Kristóf özvegye a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy Jáno ...
63.   1559.09.04.   Szilvásújfalussy Tamás Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által kérette Thorma Bálinttól és Balog ...
64.   1559.09.04.   Alpáry Simon Herestyény Gáspár szolgabíró, valamint Báry Gáspár és Lasztóczy János esküdt által kérette Wiczmándy Mát ...
65.   1559.09.04.   Ramocsa György Báry Potenciána asszony (nobilis) személyében a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyén ...
66.   1559.09.04.   Lasztóczy Ferenc Herestyény Gáspár szolgabíró által idéztetett Lasztóczy Katalin asszony, Doroszlay Ferenc (nobilis) ...
67.   1559.09.04.   Pelejthey Bálint megbizonyította, hogy a vitatott erdő örökösödési joga őt illeti meg. Ámde az asszony elmulasztotta ...
68.   1559.10.02.   Lasztóczy Péter Herestyény Gáspár szolgabíró által idéztetett a másik Lasztóczy Péter és veje, Török Tamás ellen, azé ...
69.   1559.10.02.   János deák (litteratus) protestációt terjesztett elő Lasztóczy György deák (litteratus) ellen, azért, mert amidőn a t ...
70.   1559.10.02.   A vármegye közönsége a következőképpen határozott: Lasztóczy Gáspárt és Pósa Zsigmondot Herestyény Gáspár szolgabíró ...
71.   1559.10.02.   Bacskay Ferenc a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt ...
72.   1559.10.16.   Polyánkai Csapy Ferenc a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János ...
73.   1559.10.16.   Kassuhy Julianna asszony (idem [!], lásd az előző bejegyzést) a második alkalommal intetteLasztóczy Pétert és György ...
74.   1559.10.16.   Lónyay Péter a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküdt ál ...
75.   1559.10.16.   A leleszi Szent Kereszt egyház tisztelendő prépostja a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár ...
76.   1559.10.16.   Lasztóczy Gáspár és Pósa Zsigmond, valamint Katalin asszony, néhai Lasztóczy János özvegye a törvénycikkelyekben fogl ...
77.   1559.10.16.   A vármegye közönsége a következő határozatot hozta: Herestyény Gáspár szolgabíró kivetheti Tóth Jánost (providus) és ...
78.   1560.01.15.   Herestyény Gáspár szolgabíró Gatályi András szolgabíró által idéztetett Szabó János ésLasztóczy Anna asszony (genero ...
79.   1560.03.18.   Komoróczy György a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és Lasztóczy János esküd ...
80.   1560.03.18.   Pósa Zsigmond és Lasztóczy Gáspár a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Herestyény Gáspár szolgabíró és egyi ...
orsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Minutes of corporate bodies • ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
81.   1560.04.01.   Dorottya asszony (nobilis), Lasztóczy Péter (nobilis) házastársa prokurátoraiul vallotta Oroghványi Gergelyt és másokat.
82.   1560.04.01.   Lasztóczy Benedek deák (litteratus) és Atyay Lőrinc érdekében esedező levelet kell írni.
83.   1560.04.22.   A választott bírák névsora: az alispán úr, Morvay György, Atyay Lőrinc, Újfalussy Lázár, Pazdicsy Ágoston, Pósa Péter ...
84.   1560.07.08.   Kozmay Ilona asszony, Szabó János (providus) házastársa a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szo ...
85.   1560.07.08.   Ramocsa György a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Lasztóczy János deák (litteratus) és Herestyény Gáspár ...
86.   1560.07.22.   Vitányi Anna asszony (nobilis), Lasztóczy Gergely (nobilis) házastársa prokurátort vallott.
87.   1560.08.29.   Lasztóczy Gáspár és Lasztóczy Zsigmond (nobiles) az egyik részről, a másik részről pedig Vitányi Katalin asszony, néh ...
88.   1560.10.08.   Lasztóczy György deák (litteratus) mindenkit prokurátorául vallott.
89.   1560.10.08.   Polyánkai Csapy László és Majos Katalin asszony, néhai polyánkai (de eadem) Csapy Ferenc özvegye a törvénycikkelyekbe ...
90.   1560.10.08.   Csapy László a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre és LasztóczyJános esküdt által (medio eorunde ...
91.   1560.10.08.   Azary Márton a vármegye Gálszécs oppidumban tartott közgyűlésének a helyszínén önként, szabadon és senki által sem ké ...
92.   1560.10.08.   Vágássy Pál protestációt terjesztett elő Gyulaffy Fruzsina asszonynak (magnifica), néhai Homonnai Drugeth Gábor (magn ...
93.   1560.10.21.   Vitányi Katalin asszony, néhai Vékey Domonkos özvegye az egyik részről, a másik részről pedig Lasztóczy Gáspár és Las ...
94.   1560.10.21.   Ramocsa György a Besztercebányán kiadott köztörvények cikkelyeiben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és ...
95.   1560.12.22.   Kozmay Ilona asszony (nobilis), Suta János (providus) házastársa a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey ...
96.   1561.01.20.   Rákóczi János a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró ésLasztóczy János esküdt által ké ...
97.   1561.01.20.   Rákóczi János Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által (idem medio eorundem, lásd az előző bejegyzést) k ...
98.   1561.01.20.   A vármegye közönsége a következő határozatot hozta: mivel a Lasztóczy Dorottya asszony (nobilis) számára és Vékey Imr ...
99.   1561.01.20.   Malomy György a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által ké ...
100.   1561.01.20.   Lasztóczy György deák (litteratus) prokurátorául vallotta Oroghványi Gergelyt.
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Minutes of corporate bodies • ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
101.   1561.02.03.   Rákóczi János házastársának, Kassuhy Julianna aszszonynak a személyében a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelőe ...
102.   1561.04.21.   Perényi Gábor úr (spectabilis et magnificus) a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és ...
103.   1561.04.21.   Perényi Gábor úr (spectabilis et magnificus) prokurátoraiul vallotta Paczoth Jánost, Panyithy Jánost, Lasztóczy János ...
104.   1561.04.21.   Polyánkai Csapy László a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt ...
105.   1561.04.21.   Lasztóczy János deák (litteratus) a következő feleletet adta idősebb Ráskay Ferenc (egregius) érdekében: a perbe hívo ...
106.   1561.05.05.   Balogdy István, mint felperes nem jelent meg Lasztóczy Gergely ellen, ezért a törvényszék elmarasztalta a királyi bün ...
107.   1561.05.05.   Kiadatott az ítéletlevél Lasztóczy Gergely (egregius) számára Újfalussy Tamás ellen, aki tudniillik a szabad úton ler ...
108.   1561.05.05.   Szilvásújfalussy Tamás Vékey Imre szolgabíró által idéztetett Lasztóczy Boldizsár ellen, azért, mert hatalmasul elfog ...
109.   1561.05.05.   Malomy György és fia, Malomy István a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy ...
110.   1561.06.02.   Lasztóczy Boldizsár Vékey Imre szolgabíró által idéztetett Újfalussy Tamás ellen, azért, mert az idéztető fél egyik j ...
111.   1561.06.02.   Bejczy Jakab a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró ésLasztóczy János esküdt által kér ...
112.   1561.06.02.   Polyánkai Csapy László a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt ...
113.   1561.06.02.   Perényi Gábor (magnificus) a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János es ...
114.   1561.06.02.   Sztáray András a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró ésLasztóczy János esküdt által k ...
115.   1561.06.02.   Nagy Gáspár Telekessy Imre személyében a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztó ...
116.   1561.06.02.   Bacskay András a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Tárkányi Farkas szolgabíró és Lasztóczy János esküdt ál ...
117.   1561.06.02.   Alaghy János a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Tárkányi Farkas szolgabíró és Lasztóczy János esküdt álta ...
118.   1561.06.02.   Bacskay György a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János esküdt által k ...
119.   1561.06.02.   Homonnai Drugeth Miklós (magnificus) a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztócz ...
120.   1561.06.30.   Eszenyi Csapy Ferenc prokurátoraiul vallotta Lasztóczy, másképpen Nagy Ferencet, Balogh Bertalant, Pankothay Mihályt ...
    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Minutes of corporate bodies • ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
121.   1561.06.30.   Török Tamás protestációt terjesztett elő Lasztóczy Gáspár ellen, azért, mert halált is okozható sebekkel megsebesítet ...
122.   1561.06.30.   A vármegye közönsége azt a határozatot hozta, hogy Lasztóczy Boldizsár, aki megsebesítette Lasztóczy Zsigmondot és La ...
123.   1561.07.14.   Cseley Katalin asszony (nobilis) a törvénycikkelyekben foglaltaknak megfelelően Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy Já ...
124.   1561.07.14.   János deák (litteratus) a vármegye által kiadott prokurátort valló levéllel a következőket terjesztette elő Lasztóczy ...
125.   1561.07.14.   Lasztóci Nagy Ferenc a leleszi konvent által kiadott prokurátort valló levéllel a következőket adta elő Lasztóczy (de ...
126.   1561.07.14.   A vármegye közönsége a következő határozatot hozta: a legközelebbi törvényszéki ülésig mindkét fél – tudniillik Laszt ...
127.   1561.07.14.   Lasztóczy János deák azt válaszolta Berky János házastársa és leánya érdekében (pro eisdem dominabus, lásd az előző b ...
128.   1561.08.25.   Lasztóczy Péter idéztetett lasztóci Nagy Ferenc ellen két rendbéli ügyben, amelyeket az idéztető fél majd ki fog fejt ...
129.   1561.08.25.   Kassuhy Ambrus protestáció formájában az alábbi jelentést tétette a vármegye közönsége előtt: amidőn Panyithy János ( ...
130.   1561.08.25.   Báry Dorottya asszony, Báry János leánya, Lasztóczy Péter házastársa és Török Tamás idéztetett Vékey Imre ellen.
131.   1561.09.22.   Lasztóczy János deák (litteratus) az alperes fél, tudniillik a két Ráskay Ferenc érdekében a vármegye által kiadott p ...
132.   1562.01.19.   Vékey Imre szolgabíró és Lasztóczy János, a törvényszék esküdtje (nobiles) a következő jelentést tette a vármegye köz ...
133.   1562.01.19.   Pósa Zsigmond protestációt terjesztett elő, amely szerint Lasztóczy Gáspár hatalmasul rátört közös erdejükre, ott meg ...
134.   1562.02.16.   Lasztóczy Gergely (nobilis) idéztetett Orsolya asszony (nobilis), Lasztóczy Benedek deák (litteratus) házastársa elle ...
135.   1562.02.16.   Lasztóczy Benedek házastársa, Orsolya asszony (eadem domina, lásd az előző bejegyzést) még más személyeket is idéztet ...
136.   1562.02.16.   Lasztóczy János idéztetett Lasztóczy Péter ellen, azért, mert megsebesítette az idéztető fél egyik szervitorát, akine ...
137.   1562.02.16.   Vitányi Anna asszony, Lasztóczy Gergely házastársa prokurátort vallott.
138.   1562.03.02.   Homonnay Ferenc, Homonnay István, Homonnay Gáspár és Homonnay Miklós szolgabírókat és esküdteket kér – név szerint Sz ...
139.   1562.03.02.   Szalonthay Bálint szolgabíró (nobilis) és Zuthy István esküdt az alábbi módon tett jelentést a vármegye közönsége elő ...
140.   1562.03.02.   Vitányi Boldizsár idéztetett Vitányi Anna asszony (nobilis), Lasztóczy Gergely házastársa ellen, azzal, hogy adja elő ...
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Minutes of corporate bodies • ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
141.   1562.03.02.   Lasztóczy Ferenc, Lasztóczy Gergely, Lasztóczy Péter, Lasztóczy Lőrinc és LasztóczyJános, valamint lasztóci Nyírő Pé ...
142.   1562.03.16.   A felperes fél, tudniillik Potenciána asszony (nobilis), néhai Füzesséry Mátyás (nobilis) özvegye érdekében a vármegy ...
143.   1562.08.02.   Újfalussy Tamás idéztetett Nagy Ferenc, valamint Lasztóczy Boldizsár és házastársa, Katalin asszony (nobiles) ellen, ...
144.   1562.08.17.   Nagy Ferenc eltiltja Lasztóczy György deákot (litteratus) annak a Lasztóc possessio szőlőhegyén lévő szőlőnek a birto ...
145.   1562.08.31.   Kozmay Péter (egregius) az alábbi protestációt terjesztette a vármegye közönsége elé: a most elmúlt napokban, amidőn ...
146.   1562.08.31.   A felperes fél, tudniillik Újfalussy Tamás érdekében veskóci Szakács Tamás a következőket terjesztette elő Lasztóczy ...
147.   1562.08.31.   Lasztóczy Boldizsár érdekében (pro I, lásd az előző bejegyzést) a vármegye által kiadott prokurátort valló levéllel a ...
148.   1562.08.31.   A vármegye közönsége a következő ítéletet hozta Nagymihályi István alispán érdekében és Lasztóczy György deák (litter ...
149.   1562.08.31.   A felperes fél, tudniillik Orsolya asszony, Lasztóczy Benedek deák (litteratus) házastársa érdekében a vármegye által ...
150.   1562.08.31.   Lasztóczy Gergely érdekében (pro I, lásd az előző bejegyzést) a vármegye által kiadott prokurátort valló levéllel Cse ...
151.   1562.08.31.   A vármegye közönsége a fenti perben (lásd az előző két bejegyzést) a következő határozatot hozta: ha a felperes fél, ...
152.   1562.08.31.   Lasztóczy Péter érdekében a vármegye által kiadott prokurátort valló levéllel Oroghványi Gergely az alábbiakat adta e ...
153.   1562.08.31.   Lasztóczy János, mint perbe hívott érdekében a vármegye által kiadott prokurátort valló levéllel a prokurátora elmond ...
154.   1562.08.31.   A felperes fél, tudniillik Orsolya asszony, Lasztóczy Benedek (nobilis) házastársa érdekében a vármegye által kiadott ...
155.   1562.08.31.   Az alperes fél, azaz Lasztóczy János érdekében a vármegye által kiadott prokurátort valló levéllel Cseley János a köv ...
156.   1562.08.31.   Lasztóczy Gáspár Nátafalussy Albert szolgabíró által idéztetett Vékey Imre ellen, azért, mert elvitte a nevezett idéz ...
157.   1562.08.31.   Katalin asszony (nobilis), Nagy Ferenc (nobilis) házastársa szolgabírót és esküdtet kér annak bizonyítására, hogy a s ...
158.   1562.08.31.   Lasztóczy Lőrinc (nobilis) Vékey Imre szolgabíró által idéztetett Orsolya asszony (nobilis), János deák (nobilis litt ...
159.   1562.08.31.   Lasztóczy Gergely Vékey Imre szolgabíró által idéztetett Orsolya asszony, János deák házastársa ellen (contra eandem, ...
160.   1562.09.14.   Orsolya asszony (nobilis), Lasztóczy Benedek deák (litteratus) házastársa a LasztóczyGergely ellen benyújtott kerese ...
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Minutes of corporate bodies • ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
161.   1562.09.14.   Vékey Imre szolgabíró és Balogh Albert esküdt (nobiles) a következő jelentést terjesztette a vármegye közönsége elé: ...
162.   1562.09.14.   Csapy Zsófia asszony, Lasztóczy György deák (litteratus) házastársa prokurátort vallott.
163.   1562.09.14.   Kozmay János (nobilis) protestációt terjesztett elő, azért, mert Lasztóczy János deák (litteratus) az elmúlt napokban ...
164.   1562.10.12.   Kiadatott a második ítéletlevél Orsolya asszony (nobilis), Lasztóczy Benedek deák (nobilis litteratus) számára Lasztó ...
165.   1562.10.12.   Kiadatott a második ítéletlevél Orsolya asszony (nobilis), Lasztóczy Benedek deák (nobilis litteratus) házastársa szá ...
166.   1562.11.02.   Lasztóczy János felkéri Vékey Imre szolgabírót és Kassuhy Ambrus esküdtet a Lasztócon lakó Kóczán Bálint jobbágynak a ...
167.   1562.12.04.   A vármegye közönsége a következő határozatot hozta: Lasztóczy János és LasztóczyGergely perét a legközelébb tartandó ...
168.   1562.12.04.   Lasztóczy Gergely felkéri Vékey Imre szolgabírót és Kassuhy Ambrus esküdtet Pohal Gergely jobbágynak a Kázméry Lajost ...
169.   1562.12.16.   A felperesek, tudniillik Lasztóczy Gergely, Lasztóczy Gáspár és Lasztóczy János, valamint Katalin asszony, Pósa Zsigm ...
170.   1562.12.16.   Lasztóczy Péter érdekében (pro I, lásd az előző bejegyzést) a vármegye által kiadott prokurátort valló levéllel Orogh ...
171.   1563.03.03.   A vármegye közönsége a következő határozatot hozta: Lasztóczy Péter a mostantól számított tizenötöd napig lépjen egye ...
172.   1563.03.03.   A vármegye közönsége feljegyezteti, hogy a legközelébb tartandó törvényszéki ülésen az összes többi per előtt, legels ...
173.   1563.04.21.   Pósa Péter és Zuthy István, valamint Rozvágyi János és Lasztóczy Imre azért is idéztetett Szalonthay Bálint szolgabír ...
174.   1563.04.21.   Lasztóczy Boldizsár Vékey Imre szolgabíró által idéztetett Török Tamás ellen valamely hatalmaskodó cselekedet miatt: ...
175.   1563.06.02.   Török Tamás (nobilis) az egyik részről, a másik részről pedig Lasztóczy Péter valamikor korábban megjelenvén a vármeg ...
 
    Fejér Megyei Levéltár • Minutes of corporate bodies • FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
176.   1703.07.03.   Hogy a megye nagyobb költségeit elhárítsák, a megye ügyeinek intézésére őfelsége udvarába kiküldi a közgyűlés Lasztoc ...
177.   1710.05.   Mivel Lasztoczy László úr, aki ágensünk volt Bécsben a felséges udvarnál és más kormányszékeknél, elhunyt, helyére Wr ...
 
    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár • Minutes of corporate bodies • SZATMÁR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
178.   1595.09.10.   Esküdt ülnökök választása
179.   1603.01.30.   A következő pozsonyi országgyűlésre egyhangúlag követül megválasztották Dengelegi Miklóst. Költségül 325 forintot áll ...
180.   1603.09.17.   Szatmár megye alispánja és szolgabírái előtt Oroszy János és Burján Ferenc özvegye egyezséget kötöttek Tyukod faluban ...
ász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár • Minutes of corporate bodies • SZATMÁR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
181.   1605.05.25.   A számadást vizsgálók kikeresve a jegyzőkönyvekből a számadásokat megállapították, hogy 1602, 3, 4 és 5 évek számadás ...
182.   1605.07.25.   Ismét a régi helyen tartott közgyűlés második napján Lasztóczy Jánost újra megválasztották, a megye pecsétjét újra vi ...
183.   1606.09.04.   Reszegey Bernát és Sulyok István közötti perben a bizonyságlevelet előírt formában nem lehetett kiadni.
184.   1629.09.   Vitézlő Rakamazy András felesége, nemes Lasztóczy Erzsébet nevében szolgabírót és esküdtet kér szökött jobbágya vissz ...
185.   1631.12.   Nemes Lasztóczy Erzsébet, vitézlő Rakamazy András felesége szolgabírót és esküdtet kér tanúkihallgatásra.
186.   1633.02.   Vitézlő Rakamazy András és felesége, Lasztóczy Erzsébet szolgabírót és esküdtet kérnek szökött jobbágyaik visszaszerz ...
187.   1636.03.   Nemes Lasztóczy Erzsébet, vitézlő Rakamazy András házastársa férje útján kér szolgabírót és esküdtet szökött jobbágya ...
188.   1637.02.   Nemes Rakamazy András a maga és házastársa, nemes Lasztóczy Anna, valamint Bagdy János és Csury Imre nevében – akik m ...
189.   1639.01.   Nemes Lasztóczy Erzsébet házastársa, Rakamazy András útján szolgabírót és esküdtet kér szökött jobbágya visszaszerzés ...
 
    Pest Megyei Levéltár • Minutes of corporate bodies • PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
190.      Lasztóczy jelzi, hogy átvette az alispán levelét, amelyben a rácok kihágásairól van szó. A Magyar Kancellária közbe ...
191.   1703.04.16.   Lasztóczy Lászlót mint éves ügyvivőt alkalmazzák, s neki 100 forint évifizetést adnak.
192.   1703.04.16.   Megírandó Lasztoczy Lászlónak, hogy Aichpeil úrnál igyekezzék a halászat zavarásával kapcsolatos megyei panaszt elint ...

    Nógrád Megyei Levéltár • Seals and heraldic paintings
193.   1633   Lasztóczy      HU NML XIV. 3. C/3. 3. 70.

No comments:

Post a Comment