Saturday, November 6, 2010

A királyi Magyarország tiszti címtára, 1607–1608Levéltári Közlemények, 43. (1972)
6.   Levéltári Közlemények, 43. (1972) 2. • Benda Kálmán: A királyi Magyarország tiszti címtára, 1607–1608 / 265–325. o. (43_2_285. oldal)
... fennhatósága alá tartozik.) Főispán: halmágyi KASZA Kelemen Alispán: RIBICZEY István Jegyző: ...
7.   Levéltári Közlemények, 43. (1972) 2. • Benda Kálmán: A királyi Magyarország tiszti címtára, 1607–1608 / 265–325. o. (43_2_297. oldal)
... Pál és JÓZSA Albert Porkoláb: KASZA János Viceporkoláb: NAGY Benedek és ...
... Főlegények: OROSZI András, DÉR Benedek, KASZA Pál 2. kompánia, Hadnagy: THÚRY ...
... Gyalogság, Kapitány: ? 1. század, Vajda: KASZA György Zászlótartó: DEÁK Mihály * Annak ...
Levéltári Közlemények, 43. (1972)

   Levéltári Közlemények, 43. (1972) 2. • Benda Kálmán: A királyi Magyarország tiszti címtára, 1607–1608 / 265–325. o. (43_2_297. oldal)   A királyi Magyarország tiszti címtára 1607—1608 297 

8. CSÁBRÁG vára 
(Birtokosa zálogjogon Némethy Gergely) Kapitány: 1 
9. DAMÁSD vára 
(Birtokosa az esztergomi érsek) Kapitány: PERŐCSÉNYI János 
10. DIVÉNY vára 
(Birtokosa a Balassa család) Kapitány:
11. DOBRONYA vára 
(Katonailag Selmec várához tartozik) 
Parancsnok: ? , 
12. DRÉGELY vára " • 
(Katonailag hozzátartozik Palánk vára is) Kapitány: KOVÁCSI Boldizsár , Udvarbíró: SELYEM Tamás 


ÉRSEKÚJVÁR vára* 
Főkapitány: 1607. jan. 31-től KOLLONICH Seyfried br. (országos főkapitány) 
Kapitány: BOSNYÁK Tamás 1607 elejéig (egyszersmind Fülek kapitánya is); azután POGRÁNYI 
Benedek (kir. tanácsos) Vicekapitány: THÜRY Ferenc Udvarbíró: HERMÁN Fridericus 
Prófuntmester: BOGYÓ Pál és JÓZSA Albert Porkoláb: KASZA János 
Viceporkoláb: NAGY Benedek és KONCZ Farkas Hadbíró; DEÁK Lőrinc A lovasság kapitánya: erdődi PÁLFFY János
1. kompánia, Hadnagy: SÓKI János; Főlegények: OROSZI András, DÉR Benedek, KASZA Pál 
2. kompánia, Hadnagy: THÚRY István 
Főlegények: NAGY István, SZERDAHELYI Gáspár, SZERDAHELYI Tóbiás 
3. kompánia, Hadnagy: CSERE János 
Főlegények: BALOGH János, CSATÁI Imre, BIZON Pál 
4. kompánia, Hadnagy: SZŐGYÉNI István 
Főlegények: NEBOJSZAI Mihály, CSULYAK Ferenc, PÁHI Benedek 
5. kompánia, Hadnagy: POGRÁNYI György 
Főlegények: ÜLLEI János, GYÚRÓI István, SZABÓ György, CSERE György 
Gyalog puskások, Kapitány: HRUSSÓI János 
Tizedesek: SZABÓ Márton, FEKETE János, VÖRÖS András, NAGY György 
2. század, Vajda: SZABÓ Mihály Zászlótartó: SOMOGYI János 
Tizedesek: EGRESI György, LOVAS Balázs, TOLVAJ Bálint, SZERÉMI János 
3. század, Vajdai SZABÓ Mátyás Zászlótartó: NAGY Balázs 
Tizedesek: GAZSÓ András, BARBÉLY István, NAGY Gáspár, KŐSZEGI Lőrinc 
4. század, Vajda: BÁN János Zászlótartó: PÁKOZDI János 
Tizedesek: MADARI Lukács, HOLLÓSI Mátyás, Füssi Gergely, KOVÁCS János 
5. század, Vajda: KELEMEN Pál Zászlótartó: DOBÓ János 
Tizedesek: TÚRI Gáspár, SZÁLAI Mihály, DANCSI János, HORVÁT Mihály 
6. század, Vajda: SZŐDÉNYI Farkas Zászlótartó: GÚTAI Máté 
Tizedesek; HORVÁT Márton, TÖRÖK Benedek, Kis János, SZŐDÉNYI Bálint 
14. FÜLEK vára 
Kapitány: BOSNYÁK Tamás (egyszersmind Surány kapitánya is) Vicekapitány: Horváth Mihály Udvarbíró: HORVÁTH Mihály Lovasok hadnagya: NAGY Mátyás 
GARAMSZENTBENEDEK erődített kolostora Kapitány:
15. GIMES vára Birtokosa a Forgách család) Kapitány:
16. GYARMAT vára 
Kapitány: NAGY Egyed 1607. máj.-ig, azontúl SOMOGYI Mátyás 
HAJNÁCSKŐ vára (ld. Ajnácskő) 
17. HOLICS vára (Morva megszállás alatt) 
18. HOLLÓKŐ vára 
(Birtokosa Homonnai Bálint és enyingi Török István. Katonailag Szécsényhez tartozik.) 
Kapitány: A szécsényi kapitány Udvarbíró: GYÜRKI János 
19. KÉKKŐ vára (Birtokosa a Balassa család) 
Kapitány: (A Bocskai által behelyezett kapitányt leváltva) 1607. máj. 6-tól THORCZY (THÉRCHY?) György 
20. KISTAPOLCSÁNY várkastélya Kapitány:
A királyi Magyarország tiszti címtára 1607—1608 285 

Szolgabírák: HÁNY Balázs, EGERVÁRY Miklós, SOLDOS Márton, GELLÉN Gáspár és KÁLDY Ambrus. 
Országgyűlési követek: 1607. júl. ogy. Pozsony: BAKÁCH Sándor (?), HAGYMASSY Kristóf; 1608. 
jan. részgy. Pozsony: BAKÁCH Sándor (?), HAGYMASSY Kristóf; 1608. szept. ogy. Pozsony: ? 
34. ZARÁND vármegye
(Nagyobb része török megszállás alatt, a többi az erdélyi fejedelem fennhatósága alá tartozik.) 
Főispán: halmágyi KASZA Kelemen 
Alispán: RIBICZEY István 
Jegyző: 1 
Szolgabírák:
Országgyűlési követek: 1 
Erdélyi országgyűlési követek:
35. ZEMPLÉN vármegye -
Főispán: HOMONNAI DRUGETH Bálint (országbíró) 
Alispán: 1607-ben 1. BARKÓCZY László, 2. VICZMÁNDY Kristóf; 1608-ban BÁNFFY Gotthárd és ? 
Jegyző: SZEGEDI János (?) 
Szolgabírák:
Országgyűlési követek: 1607. febr. részgy. Kassa: ?; 1607. márc. részgy. Kassa: BuDAHÁzrFarkas, 
VITÁNYI István; 1607. júl. ogy. Pozsony: BARKÓCZY László (1. alispán), TARKÁNYI István, 
SZENT-IVÁNYI Zsigmond; 1607. okt. részgy. Kassa: ?; 1607. dec. részgy. Sárospatak: ?; 1608. 
részgy. Kassa: BARKÓCZY László; 1608. júl. részgy. Kassa: BUDAHÁZI Farkas és ZELEMÉ-
RY László; 1608. szept. ogy. Pozsony: ? 
36. ZÓLYOM vármegye 
Főispán: THURZÓ György (kir. főasztalnokmester, egyben Árva vm. főispánja is). Alispán: OSZTROLUCZKY Menyhért; 1607 tavaszától GYÜRKY Benedek Jegyző: RUTTKAY János (?) 
Szolgabírák: BOBOR Simon, BENTHOVIK (?) Miklós, LUKAWICKY (?) Ábrahám Országgyűlési követek: 1607. júl. ogy. Pozsony: ?; 1608. jan. részgy. Pozsony: GYÜRKY Benedek (alispán); 1608. szept. ogy. Pozsony: GYÜRKY Benedek (alispán), BENICZKY Márton (?) 

VÁROSOK 
1. BAKABÁNYA szabad kir. bányaváros 
(A 7 alsó-magyarországi bányaváros egyike. Ld. Körmöcbánya) 
Főbíró:
Jegyző: LIHANIUS Jákob 
Ev. prédikátor:
Országgyűlési követek: (a 7 alsó-magyarországi bányaváros közös küldöttségében) 1607. júl. ogy.. 
Pozsony: LIHANIUS Jákob (jegyző); 1608. jan. részgy. Pozsony: LIHANIUS Jákob (jegyző); 1608. 
szept. ogy. Pozsony: LIHANIUS Jákob (jegyző). 
2. BÁRTFA szabad kir. város 
Főbíró: 1607-ben BLIMBERG Georg 
Jegyző: 1607-ben ZIBNER Georg 
Ev. prédikátor: CHRISTIANI Abraham 
Ev. iskola: Ld. az iskoláknál 
Országgyűlési követek: 1607. márc. részgy. Kassa: ?; 1607. márc. részgy. Kassa: ?; 1607. júl. ogy. 
Pozsony: ?; 1607. okt. részgy. Kassa: ?; 1607. dec. részgy. Sárospatak: ?; 1608. jan. részgy. 
Pozsony: SZEGEDI Mihály (ld. Kassa); 1608. febr. részgy. Kassa: ?; 1608. júl. részgy. Kassa: 
?; 1608. szept. ogy. Pozsony: ? A városban'levő nyomdát ld. a Nyomdáknál 

Hadnagy: NASZVADI Bertalan 
Tizedesek: PAP János, BARBÉLY János, ANDA János 
Gyalogság, Kapitány:
1. század, Vajda: KASZA György 
Zászlótartó: DEÁK Mihály 

* Annak megmutatására, hogy szerencsés esetben a várak tiszti címtára milyen mélységig állítható össze, Érsekújvárnál közlöm a katonaság teljes — mai szóval — tiszti és tiszthelyettesi karát. 

No comments:

Post a Comment