Sunday, November 7, 2010

SZÉKELY OKLEVÉLTÁR KIADTA A SZÉKELY TÖRTÉNELMI PÁLYADÍJ-ALAP FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA SZERKESZTETTE DR. SZÁDECZKY LAJOS VI. KÖTET 1603—1698. Ára 2 frt. KOLOZSVÁR AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJA 1897

1083.
Beszterczebánya 1624. fan. 18.
Bethlen Gábor fejedelem a béke megkötése végett követeket küld
a császár-királyhoz Bécsbe, a követséggel megbízva szt.-lászlói Kamuthi
Farkas tanácsurat, Tordamegye főispánját, Udvarhelyszék kapitányát
és a székelyek főkapitányát, kolozsvári Kassai István protonotariust,
szendrői Bornemisza János kapitányt, hogy Bécsben ő császári és
királyi felségével vagy megbizottaival tanácskozzanak és határozzanak.
Kelt Beszterczebányán 1624. jan. 18.
BETHLEN GÁBOR.
KOVACHOCHY kanczellár.
(Eredetije a Székely Nemzeti Múzeumban. Kiadta. Szilágyi S. az Erd. Orsz.
gy. Eml. VIII. k. 224. l.)


Search Results

  1. [PDF] 

    SZÉKELY OKLEVÉLTÁR

    File Format: PDF/Adobe Acrobat
    sermi d. d. principis etc. protonotarius mp. (Eredetije, hártyán, a Szék. N. ..... és a székelyek főkapitányát, kolozsvári Kassai István protonotariust, ...
    www.adatbank.ro/html/cim_pdf1001.pdf

No comments:

Post a Comment