Saturday, October 2, 2010

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1958-1959 (Debrecen, 196061.   J. Ötvös: Illuminated Codices in the Library of the Protestant College of Debrecen (207. oldal)
... from the collection of S. Kazay, a pharmacist of the town. ...
Illuminated Codices in the Library of the Protestant College of Debrecen 
J. Ötvös 
In 1796, the Protestant College of Debrecen came into the possession of twenty-seven codices from the collection of S. Kazay, a pharmacist of the town. Seventeen of them had belonged to the Dominican monastery „St. Catherine" of Nuremberg. The existence of these codices was unknown outside Hungary for a long time. They were first described by A. Gábriel in his paper „A debreceni könyvtár középkori kéziratai" (Medieval MSS of the Library of Debrecen. — 1942). The aim of the present paper is to evaluate them from the point of view of art history, an attempt never made before. Only the illuminated codices are being examined here. 
On the basis of a close collation of relevant material the author found that breviary R 451(see the plates) had been written by Kungund Niklasin and illuminated by Barbara Gewichtmacherin; breviary R 602 had been written by Ursula Geisel-herin and illuminated by Margret Kartheuserin; breviary R 456 had written by Barbara Ruczin; R 515 again by Ursula Geiselherin and had been decorated with Margret Kartheuserin's miniatures. Diurnale R 601 is also in Barbara Ruczin's handwriting. 
Artistically these codices show an influence of French taste. It is mainly the influence of the Alsatian school that is recognizable on the maniatures, which seems quite natural, considering that Barbara Gewichtmacherin and Margret Kartheuserin had come to Nuremberg from the Alsatian monastery of Schönensteinbach. Alsatian influence is combined with that of the illuminating school of Prague (cf. our codices press-marked R 601 and R 602). On the inner parchment cover of one of our codices originating from Basel, a tint-drawing is to be seen which, in its style, shows an influence of the Nuremberg school of xylography. 
The propitious amalgamation of these diverse influences gave rise to the independent illuminating school of Nuremberg. 
As Karl Fischer, Wilhelm Fries and Theodor Raspe had been unaware of these codices in Debrecen, they could not establish a full conception of the illuminating art of the Nuremberg Dominicans. They are, of course, not to be blamed for not having any knowledge of the finest Dominican codices of Nuremberg. 

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1976 (Debrecen, 1977)
62.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (93. oldal)
... volt egészen 1771- ig, amikor Kazay Sámuel gyógyszerész a patikát megvette, ...
... jóvá. Eddig fizetett provizorok kezelték. Kazay a tulajdonjog megszerzése előtt maga ...
63.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (95. oldal)
... bejegyezte. 38 A következő provisor Kazay Sámuel volt. ( Kazzay, vagy Kazai ...
... vagy Kazai írásmód is található.) Kazay előbb, mint a Városi Patika ...
... ben Jókai is megemlíti Kazayt. Kazay Sámuel nevével először Csáti Sámuel ...
... 1,70- et, július 22- én Kazay mosónéjának fél esztendőre 1,20- at ...
64.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (96. oldal)
... Részlet Csáti Sámuel elszámolásából, 1751 Kazay dunántúli kálvinista ivadék volt éppenúgy, ...
... ismeretes. Nemes Streczei és Klutsói Kazay Sámuel, Márton fia 1711 körül ...
... ben Cherny János, aki akkor Kazay patikájában volt provisor. 41 Viszont ...
... civiumba" azt írták be, hogy Kazay Sámuel patikus a Piac utcában ...
... történt pallérozódását nagyon valószínűsíti. 43 Kazay provisorként működött Csáti Sámuel halála ...
... ig, amikor a patikát megvette. Kazay a debreceni Kollégiumban 1744. máj. ...
... hivatalos számadásból kijegyezve tanúsította, hogy Kazay 41 Zoltai Lajos: Újabb adatok ...
65.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (97. oldal)
... oldala A városi patika tulajdonából, Kazay Sámuel névbejegyzésével 44 HBmL Inventarium ...
66.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (98. oldal)
... kr.", kétségtelen írásos bizonyítékául, hogy Kazay uram és segédei eljártak kristélyozni. ...
67.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (99. oldal)
... az első debreceni patika, később Kazay Sámuel tulajdonában volt.
68.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (101. oldal)
... és 53 krajcár volt. 51 Kazay a patikát az említett 15 ...
... birtokbavétel 1773. június 3- án. Kazay a gyógyszertárat fiával, Kazay Józseffel ...
... vette." írja Rótschnek és Szűcs53. Kazay 87 éves korában 1797. május ...
... 54 A köztudat és irodalom Kazay nevét első sorban, mint neves ...
... Boerhavianummal jelentek meg és azt Kazay ad volam ( tenyérre), poplitem ( térdhajlatra) ...
... készült) alkalmazására. A gyűjtemény, amely Kazay emlékét első sorban őrizte meg, ...
... kollégium éremtárának keletkezése és a Kazay- féle gyűjtemény. Num. Közi. XIV. ...
... XIV. évf. ( 1915) — Grunn Albert: Kazay Sámuel éremgyűjteménye Num. Közi. II. ...
69.   Történelem • Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században (102. oldal)
... 100 forint temetési költség volt. Kazay irodalmi működést nem fejtett ki, ...
70.   Történelem • Benkő Ferenc: Die Apotheken von Debrecen im 18. Jahrhundert (109. oldal)
... bei dem der berühmte Sámuel Kazay als Apothekergeselle diente. Sámuel Kazay ...
... Apotheke und der Sammlung von Kazay. Am Ende zählt er die ...
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1977 (Debrecen, 1978)
71.   Muzeológia • Kahler Frigyes–Héthy Zoltán: A Magyar Numizmatikai Társulat Debreceni Csoportjának története (1925–1950) (521. oldal)
... numizmatikának vannak régebbi hagyományai is. Kazay Sámuel gyógyszerésznek a XVIII. században ...
... 56, 58. Zoltai közlése szerint Kazay numizmatikai gyűjteménye 2452 db- ból ...
72.   Muzeológia • Kahler Frigyes–Héthy Zoltán: A Magyar Numizmatikai Társulat Debreceni Csoportjának története (1925–1950) (542. oldal)
... római pénzverdék"', majd Zoltai Lajos „ Kazay Sámuel könyv érem és régiség ...
73.   Muzeológia • Kahler Frigyes–Héthy Zoltán: A Magyar Numizmatikai Társulat Debreceni Csoportjának története (1925–1950) (543. oldal)
... munkát, mint Zoltai Lajosnak a Kazay gyűjteményről készült tanulmánya. Előadói asztalhoz ...
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1981 (Debrecen, 1983)
74.   Történelem • Takács Béla: A debreceni sebgyógyító céh története (141. oldal)
... városi patikát 1771- ben megvásárló Kazay Sámuel és segédei is végeztek ...
... le, mint kétségtelen bizonyítékot, „ hogy Kazay uram és segédei eljártak kristélyozni". ...
... továbbá, hogy erre a mellékkeresetre Kazay nem volt rászorulva. Véleményünk szerint ...
... beöntéshez használt kristályokat, illetve fecskendőket Kazay eladás végett tartotta a patikájában. ...
... patikájában. Még ha — tegyük fel — Kazay, vagy a segédei végeztek is ...
75.   Muzeológia • Kahler Frigyes: A debreceni Városi Múzeum numizmatikai gyűjteménye (1902–1928) (507. oldal)
... Debreceni Városi Múzeum alapítása előtt Kazay Sámuel debreceni gyógyszerész a XVIII. ...
... vérkeringésébe és újabb gyűjteményeket gyarapítson. Kazay gyűjteménye a Kollégium gondozásában csaknem ...
76.   Muzeológia • Kahler Frigyes: Die numizmatische Sammlung des Städtischen Museums zu Debrecen (518. oldal)
... bestehende Sammlung des Apothekers Sámuel Kazay zustande, welche im Jahre 1792 ...
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1983-84 (Debrecen, 1985)
77.   Irodalomtörténet – Művelődéstörténelem • Tóth Béla: Magyar nyelvi törekvések Debrecenben a XVIII. század végén (332. oldal)
... öt professzora, két orvosa, gyógyszerésze ( Kazay S.) mellett a város vezetői ...
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1986 (Debrecen, 1987)
78.   Történelem • Kahler, Frigyes: Das Pizetum-Recht (181. oldal)
... tempus ( Budae, 1801) p. 272, — Kazay, Ferenc História Universitatis Tyrnaviensis ( Nagyszombat, ...
79.   Irodalomtörténet, Művelődéstörténet • Csejtei István: Csokonai József debreceni kirurgus receptkönyve (Részlet) (493. oldal)
... ábra. Kazay Sámuel patikárius előirata 493
80.   Irodalomtörténet, Művelődéstörténet • Csejtei István: Csokonai József debreceni kirurgus receptkönyve (Részlet) (511. oldal)
... aqua regináé Hungáriáé... címszó alatt Kazay Endre Gyógyszerészeti Lexiconjaban, és részletesen ...
81.   Irodalomtörténet, Művelődéstörténet • Csejtei István: Csokonai József debreceni kirurgus receptkönyve (Részlet) (515. oldal)
... Theriaca); 106. ( Medicamenta Gemmata) 27 Kazay Endre: Gyógyszerészi Lexicon ( Nagybánya, 1900.) ...
82.   Irodalomtörténet, Művelődéstörténet • Csejtei István: Csokonai József debreceni kirurgus receptkönyve (Részlet) (516. oldal)
... Értesítő, 1899. 40. sz. 66 Kazay Endre: Gyógyszerészi Lexicon. ( Nagybánya, 1900.) ...
83.   Irodalomtörténet, Művelődéstörténet • Csejtei István: Das Rezeptbüchlein des Debrecener Cnirurgen József Csokonai (518. oldal)
... im Jahre 1977 nach Sámuel Kazay benannt und der neuen Apotheke ...
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1988 (Debrecen, 1990)
84.   Néprajz • Fehér Ágnes: Untersuchung zu den moralischen Verhaltensnormen und Bewusstseinsverhältnissen iseiner Freikirchlergemeinde von Debrecen (249. oldal)
... alma mater felemelkedéséért. Megszerezte a Kazay gyűjteményt, francia nyelvű könyveket vásároltatott, ...
Ujváry Zoltán: Népszokás és népköltészet (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 35. Debrecen, 1980)
85.   Mitikus lények a mezőgazdasági hagyományban (333. oldal)
... medvét fog szóláshoz 1. még: Kazay Gy.: Népnyelvhagyományok. Szatmár megyeiek. Magyar ...
Sz. Kürti Katalin: Régi debreceni családi képek (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 48. Debrecen, 1987)
86.   I. Debrecen XVIII-XIX. századi festészetéről a portréművészet tükrében (8. oldal)
... bizonyítéka lett. Weiss ugyanis elmondta Kazay Sámuel gyógyszerésznek, műgyűjtőnek, hogy a ...
... így 1772- ben Cherny János, Kazay patikájá2 Csanád egyházmegye jubileumi évkönyve ( ...
87.   I. Debrecen XVIII-XIX. századi festészetéről a portréművészet tükrében (9. oldal)
... látta a portrékat, csak éppen Kazay személyét illetően tévedett egy emberöltőt. ...
... személyét illetően tévedett egy emberöltőt. Kazay Sámuel ( 1710— 1797) 1772- ben ...
... patikabelső részeként a Déri Múzeumban, Kazay ugyan az Arany Angyalhoz készíttette ...
... a festett szekrényszárnyakat. 7 Míg Kazay gyűjteménye nem volt jelentős képzőművészeti ...
Gazda László szerk.: A Déri Múzeum Megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 50. Debrecen, 1990)
88.   Módy György: A debreceni Városi Múzeum (6. oldal)
... talán tudomása sem volt a Kazay gyűjtemény értékeiről, kivéve Domokos Lajos ...
89.   Sz. Kürti Katalin: A Városi Képtárból a Medgyessy és Holló Emlékmúzeumig (23. oldal)
... eredeti, mi másolat. Fáy előtt Kazay Sámuel foglalkozott műgyűjtéssel Debrecenben. Gyűjteményét ...
... két generációval korábban élt Mányokit Kazay val az „ Egetvívó asszonyszív" című ...
... az „ Egetvívó asszonyszív" című regényében). Kazay gyűjteménye a Református Kollégiumba került, ...
... patika festett szárnyai azonban bizonyosan Kazay megrendelésére készültek. Igaz, ezeket a ...
... a berendezést. Mint tudjuk, ekkor Kazay teljes könyv-, érem- és képgyűjteménye ...
90.   Zusammenfassung (59. oldal)
... im Besitz des Pharmazeuten Sámuel Kazay und die andere war im ...

No comments:

Post a Comment